imageNiet directe habitatvernietiging en exoten- de door echte experts als Stuart Butchart van IUCN en vele anderen als belangrijkste oorzaak onderschreven bedreiging van mate van voorkomen van soorten- zou volgens Change Magazine de oorzaak zijn van biodiversiteitsverlies: het zou stikstof zijn en De Klimaatverandering….ze melden dat op gezag van het WNF en net als bij de Walrushoax moet je altijd oppassen als de reclame-afdeling van het WNF weer iets verkondigt ter uitbreiding van campagne-inkomsten of budget voor bureau- onderzoekers.

Er zou nu onderzoek nodig zijn naar de invloed van stikstof op de Amazone/inkomstenbalans van het Louis Bolk instituut, het woud waar apenkenner Marc van Roosmalen onderzoek deed. En waar hij moest constateren dat in zijn gebied sinds Wallace halverwege de 19 de eeuw geen enkele inventarisatie van soorten was gedaan. Vraag: hoe kan het WNF dan met zoveel zekerheid toeteren over stikstof? Welke gegevens hebben ze dan? Of betaalt het WNF een stikstofGerichte hoogleraar die hun bedrijf wat wetenschappelijke standing moet verlenen?

Feit: in Europa stimuleert de extra stikstofuitstoot van NOx spectaculair de groei van bomen met waarden van 60 procent bij beuken, andere Amerikaanse studies gaven waarden van 40 procent bij naaldbos. Biodiversiteit van ons bos nam toe, door veroudering van bos.
De groeispurt volgt uit een vorm van bemesting die vooral in hoog- agrarische regio’s optreedt met veel uitstoot uit verkeer. Dat leidt er in Nederland toe dat 130 vd 1400 plantensoorten het slechter doen sinds 1950, soorten die voedselarme milieus prefereren. Netto nam het aantal plantensoorten toe in NL sinds 1900. De generalisten nemen toe, specialisten af. Het aantal hogere plantensoorten op de Rode lijst in NL nam sinds 2005 licht af.

Wanneer massale intensieve landbouw met eutrofiering in de Amazone plaatsvindt die enkele planten te sterk bevoordeelt boven andere kun je wel een omslag in soortsamenstelling krijgen. Bedoelen ze dat? Maar hoe groot is die bedreiging dan tov ontbossing. Is klimaatbeleid met honger naar biobrandstof daar niet een grotere bedreiging van? Suikerriet is in Brazil voor de tank bedoeld, ook om vraag uit Europa dankzij 10 procent bijmengingsnorm bioethanol te voldoen… waar milieuactivisten vooral te hoop lopen tegen oliewinning..
En vraag je met deze campagne niet bij een hartpatient om alle budget voor zijn gezondheid te investeren in de moedervlek op zijn rechter oorlel? Die vlek kan best hinderlijk zijn hoor…is dat idealisme of cynisme?

Kunnen de chemofobete  communicatiemiepjes mij uitleggen hoe ze die dreiging voor ze zien, en geef me hoop: dat jullie weten dat stikstof het hoofdbestanddeel is van lucht.. Het gaat dus om NOx? Of om uitspoeling uit landbouw?

De meeste biodiversiteit bevindt zich in de tropen waar de nox uitstoot het  laagste is, vergeleken met VS en Europa. Hoeveel stikstofoxiden stoot al dat verkeer in het regenwoud dan uit? Stemmen orang oetans tegenwoordig VVD en eisen ze 130 km per uur met hun SUV onder hun apenreet. Of laten ze zich net als Johan van den G met chauffeur rondrijden… Ja sorry, maar waarom bestaat dit nog..

En zelfs het IPCC moet nu erkennen. Er is nog niet 1 soort uitgestorven door klimaatopwarming van 0,8 graden, zelfs die gouden pad niet.  Nieuwe studies blijven aantonen dat die uitsterfprojecties geen raakvlak met de realiteit hebben enz enz…Wist je wat wel een mega-bedreiging is voor amfibieen, die bij ons de vuursalamander de kop kost: schimmelziekten!

Als er enige verandering nodig is op deze wereld, dan lijkt mij dat vooral de redactionele koers van Change Magazine. In plaats van politieke verandering van het hele wereldsysteem af te roepen, oftewel niks concreets te doen, zijn er vele initiatieven wel zinvol, ook als WNF BV daar even geen geld mee verdient of alweer een exponent van decennia nutteloze spinoff van het zure regen onderzoek -de academische stikstof-milieu- onderzoeksfabriek.er is genoeg te doen!