Hogere economie. Dure energie via de overheid bevorderen is goed voor de markt

Hogere economie. Dure energie via de overheid bevorderen is goed voor de markt

Een groep deskundologen/scenariostudie in Nature claimt dat schaliegas evenveel of zelfs meer CO2-uitstoot zou genereren als in een scenario zonder schaliegas dat in de VS nu steenkool vervangt in energiecentrales: ik ben geen econoom, maar is hier boerenverstand niet voldoende om door de onzin te prikken? We citeren hier klimaatredactivist van de Volkskrant Martijn van Calmthout die in ‘schaliegas niet beter dan steenkool’ de conclusie van de antischaliegas-activisten in Nature als volgt weergeeft, het staat uitgelicht:

Overvloedig schaliegas drukt de energieprijs en verstoort de energiemarkt.

Het staat er echt. Volgens klimaatredactivist Van Calmthout en geestverwanten is het met honderden miljarden euros subsidies zonder klimaateffect bevoordelen van weersafhankelijke energievormen GEEN marktverstoring. Je verstoort de energiemarkt wanneer je schaliegas- twee maal schoner dan steenkool- zonder subsidiesteun op de markt brengt, waarbij iedereen dit spul massaal vrijwillig wil aanschaffen omdat het veel betrouwbaarder en goedkoper is dan wisselvallige subsidie-energie.

Eehhh, heeft Van Calmthout hier een hoger economisch inzicht te pakken? Of mag ik teruggrijpen op mijn eerste hoorcollege (agrarische) economie in de propedeuse en zeggen: u verkoopt hier economische klimaatpoep? Wordt hier iets gunstigs- energieprijs daalt door schaliegas- via groen proza verbouwd tot iets ongunstigs? Om zo oneconomisch activisme voor achterhaalde windturbinetechniek een zweem van wetenschappelijke verantwoording te geven?

De Volkskrant betuigt andermaal steun aan een Greenpeace-campagne door het artikel van klimaatredactivist Van Calmthout van een GP-campagnefoto tegen steenkool te voorzien. Mag ik de hoofdredactie er subtiel op wijzen dat Greenpeace de club was die bij het journalistiek schandaal de Probo Koala de Volkskrant bij de neus nam? En heeft de redactie daar wat van geleerd, nadat Jaffe Vink het falen van de Volkskrant op dit punt zo pijnlijk documenteerde? Wij bij Climategate.nl blijven vragen stellen, waar de Calmthouts van deze wereld hun zekerheden etaleren..

Natuurlijk kan meer goedkoop aanbod van energie de vraag aanwakkeren, en daarmee de voordelen van gas tov steenkool minderen. (De dikhout zaagt men planken redenering achter de studie) Maar waarom zou dat een economisch pleidooi moeten zijn voor te dure en failliete technologie en megasubsidies?

Deze blog staat los van enig standpunt dat ik over schaliegas zou hebben (ik ben schalie-agnost), behalve dat ik het niet principieel afwijs als de energetische kosten opwegen tegen de baten… De eroei is alvast lager dan conventioneel gas, en het ruimtebeslag is hoger…