Natuurmonumenten hangt weer de Middeleeuwse natuurgenezer uit

Natuurmonumenten hangt weer de Middeleeuwse natuurgenezer uit

Dit blog is gericht aan de paar nieuwsgierige  journalisten in Nederland die niet beslist als cheerleader achter Natuurmonumenten (51 miljoen euro subsidie in 2013) aanlopen, maar willen vragen: klopt het ook wat dit multimiljoenenbedrijf beweert en is dat in het belang van de natuur of alleen van Natuurmonumenten? (essentieel verschil)

De garnalenvissers halen recordvangsten dit najaar, en dat is gunstig zou je zeggen maar Alje Zandt van Natuurmonumenten weet in de Telegraaf ook dit positieve nieuws te negativiseren met argumentatie die we van deze NGO gewend zijn: esoterische beweringen met ecologische pretentie, die de bewijslast verleggen naar de tegenpartij. Hij beweert over de recordvangsten van garnalen:

Dat betekent dat de voedselketen van het Wad verstoord is. Er zijn nauwelijks roofdieren die garnalen eten. Als in bepaalde gebieden niet meer gevist wordt en de bijvangst neemt af kan de zee zich herstellen.


De NGO/Overheid als natuurdokter die de zee geneest van menselijke aanwezigheid

Ja hoor, daar istieweer….zucht….Er zou weer een natuurbalans ‘verstoord’zijn en die moet ‘hersteld’worden naar een ‘gezonde zee’, de kreet die NGO Stichting de Noordzee als doelstelling voert. Lees  deze kritische analyse over dit genre natuurgenezers van Sahotra Sarkar in filosofisch-academisch vakblad ‘The Monist’ ‘Defining Biodiversity‘: Alsof zij de dokter zijn die weten hoe patient de Zee zou moeten genezen van de kwaal die menselijke aanwezigheid in de natuur heet. Want de ‘balans’ is verstoord. De (historisch-filosofische) herkomst van dit natuurbalansdenken is de Middeleeuwse opvatting van de balans in lichaamssappen als gal (melancholie, als je teveel hebt) en bloed (sanguinisch, levendig) die je door aderlaten weer in balans brengt. Of door vissers te laten bloeden, wanneer we dit op zijn Natuurmonumenten vertalen. Dit denken heeft NIETS met wetenschappelijke ecologie uit te staan, zoals ik al 100 tot 1000 maal schreef.

Natuurmonumenten bleef met natuurkennis in Middeleeuwen hangen

Natuurmonumenten heeft  natuurvisie uit Middeleeuwen

Ik raad personeel van Natuurmonumenten, maar ook politici en bestuurders aan eens kennis te nemen van de wetenschappelijke ontwikkelingen in de ecologie sinds de Hippietijd, en van de filosofie sinds de Middeleeuwen. De balans van de natuur bestaat niet, het is een culturele mythe die NGO’s en overheid handig uitkomt omdat ze dan zonder bewijzen en argumenten kunnen pretenderen dat ZIJ de juiste partij zijn die weten aan welke knoppen ze bij de natuur kunnen draaien (de partij met het minste geld/weerstand is de enige knop).Omdat het natuurdoel esoterisch en ontoetsbaar blijft  kun je zo eindeloos je baantjes garanderen, eeuwig de noodtoestand verkopen tot het geidealiseerde ‘vroeger’ eindelijk terugkeert (nooit, want het bestond nooit).

Ik heb een leuke literatuurlijst ter beschikking, en als het te moeilijk is kan ik ook in Jip en Janneke taal met plaatjes een lezing komen geven zodat jullie bij Natuurmonumenten eens wat minder ONZIN uitslaan, ookal levert onzin nog zoveel macht, baantjes en subsidies: via deze link alvast één historisch ecologische leestip.  Zie bijgevoegd plaatje

Visserij knop om natuur terug naar verleden te draaien?
IN een volgend blog ga ik in op de onzinnige stellingname van Alje Zandt dat de visserij de knop is om de Waddenzee terug te draaien naar het verleden van de jaren ’70-80, toen in de anderhalve graad koudere en fosfaatrijke Waddenzee kabeljauw nog de hoofdpredator van garnalen was. Kan Alje Zandt mij alvast uitleggen: hoe kun je minder garnalen krijgen wanneer- zoals jullie voorstaan- je 1/3 van zijn belangrijkste roofdier van dit moment uitschakelt of van het Wad jaagt, de garnalenvissers? En waarom verzwijgen jullie de sindsdien verduizendvoudigde zeehondpopulatie als belangrijke roofvis-consument (3-5 kg per dag), waar in Canada blijkt dat de ge-explodeerde grijze zeehondpopulatie kabeljauw-herstel remt?