Mijn wilde tuin: climategate.nl is groener dan Groen Links/Sargasso

Mijn wilde tuin: climategate.nl is groener dan Groen Links/Sargasso

Wie kaatst kan de bal verwachten, en blijkbaar zijn we Steeph van het Groen Links blog Sargasso.nl op zijn tenen gaan staan toe wij ons afvroegen: waarom krijgen zij 80 mille subsidies voor het verspreiden van politiek correct maar feitelijk onjuist alarmisme over milieuzaken, zoals geneuzel over klimaatfeminisme? Nu valt subsidiekoning Steeph de stichting achter Climategate.nl aan en haar ANBI-status. Ook de SWNM, de door vissers en boeren gesteunde stichting waar ik veel voor schreef moet het ontgelden via guilty by suspicion en wat stroman-redeneringen.
Wat jammer als je critici het niveau ontberen die kritiek op een interessante manier te brengen die inhoudelijk uitdaagt, waar het nu gaapneigingen opwekt. Ach, weer zo’n moreel superieur slokje linksdraaiend melkzuur met totalitaire trekjes….laten we de gelegenheid gebruiken onze eigen positie nog eens te verduidelijken.

Wij van Climategate.nl hebben nooit geloofd in feitelijk onjuiste hysterie als ondergrond van zinvol milieubeleid, wij zijn opgericht om kosteneffectief milieu en natuurbeleid te agenderen.(per euro zoveel mogelijk goed doen!) Dat is een algemeen nut. Dat begint bij nuchtere feiten en wetenschap waar tegenspraak niet verdacht is maar gezond. Alleen in totalitaire systemen is tegenspraak bij groupthink automatisch verdacht. Gezonde wetenschap is georganiseerde onenigheid, en blogs worden hier steeds belangrijker: zie Climate Dialogue waar onze Marcel en Theo zich voor inzetten.

Mensen die alarmistische ‘zekerheden’ etaleren over milieuzaken als Steeph, uiten die bezorgdheid om niet concreet gemaakte wereldproblemen in mijn optiek vooral om zichzelf op de voorgrond te zetten; kijk mij eens met de wereld begaan zijn. Bij het met publiek geld gestutte Joop.nl kunnen ze er ook wat van. En zo is het al weer 40 jaar 5 voor 12. Maar noem mij 1 constructieve oplossing die tot stand kwam na hysterisch angstig geroep van mensen die de ballen snappen van chemie, biologie, natuurkunde of klimatologie. Wanneer we de stromannen negeren van Sargasso alsof wij complotten zouden zien, hoeven we bij Steeph maar 1 citaat te analyseren dat laat zien waarom

a. Steeph wetenschappelijk analfabeet is,  noch enige aandrang vertoont zich in wetenschap te interesseren buiten wat paniekerige persberichtjes die in zijn politieke straatje passen

b. Blogs als de onze zo nodig zijn als alternatief voor de elkaar en persberichten kopierende mainstreammedia van meestal wetenschappelijk analfabete journalisten danwel van NGOs met een campagnebelang, danwel met publiek geld gestutte blogs met politiek vooringenomen wereldvisie

Wij zijn ook opgericht om politieke vervuiling van wetenschap te agenderen. De opgeklopte versie die politici tot zich namen op voorspraak van politiek bedrijvende hoogleraren leidt nu tot miljarden euros verspillend paniekvoetbal zonder milieuwinst als het Energieakkoord. De column die Martin Sommer daarover schreef in De Volkskrant zou je integraal op Climategate.nl kunnen plaatsen. Sommer is PvdA, wij zijn ook niet beslist rechts of links, de meest uitgesproken klimaatsceptische wetenschapper in NL Bas van Geel is PvdA. Onbelangrijk dus, de politieke kleur. Wij richten ons op mensen die voor rede vatbaar zijn.

Volgens Steeph zouden wij echter 97 procent van de wetenschappers tegenspreken… Deze politieke, en niet wetenschappelijke claim van 97 procent komt uit de enige paragraaf van een IPCC rapport waar -journalisten en politici- acht op slaan: de summary for policymakers.  Ook Stientje van Veldhoven kwam er al mee aanzetten op twitter alsof dit ’97 procent wetenschappelijk zeker’ zou zijn dat de opwarming van afgelopen eeuw vooral door menselijke CO2 uitstoot zou komen.

Ik zou zeggen dat het 100 procent zeker is dat extra CO2 een milieu-invloed heeft, dat is wetenschappelijke zekerheid. Bij planten is die invloed vooralsnog zeer positief dankzij het 100 procent wetenschappelijk zekere CO2-fertilisatie-effect. Ook diehard sceptische wetenschappers dichten CO2 een klimaatopwarmende rol toe, dus ook bij hand opsteken komen wij eerder bij 100 procent dan de magere 97 van Sargasso..
Maar wetenschappelijke zekerheid bepaal je niet door hand opsteken zoals in de politiek of in de Sargasso-salon van moreel superieure gutmenschen die geen tegenspraak dulden, en die 97 procent is niet meer dan dat: handje opsteken. Het zegt niets over de wetenschappelijke hamvraag: hoeveel droeg CO2 bij aan waargenomen opwarming in het complexe klimaatsysteem.

Conclusie, Steeph Gutmensch weet dus niet hoe wetenschap werkt. Dat is niet erg. Mijn grootmoeder weet dat ook niet. Wat wel kwalijk is: Steeph PRETENDEERT dat wel te weten om zijn politiek vooringenomen zieleroerselen cachet te geven en vangt daar 80 mille subsidie voor.

Ronduit lachwekkend worden de pretenties van Sargasso wanneer zij op het glibberige terrein van visserij komen.  Vanzelfsprekend maken zij zich als Betrokken Gutmensch zorgen over De Leeggeviste Zee, zonder (zoals wij doen) concreet te maken: welke zee, welke soort,welke visserij. Zij maken alleen de SWNM verdacht waar ik regelmatig rapportjes voor schreef om feitelijk onjuist alarmisme van NGOs te debunken over De Lege Zee en hun enige visserijbioloog Daniel Pauly. Mijn bronnen staan in voetnoten vermeld en wie een beter beeld geeft dan Worm en Hilborn in Science in 2009 deden: kom maar op met de publicatie!

Men pretendeert bij Sargasso ‘onderzoek’ te doen naar de herkomst van de SWNM terwijl die in het colofon van ieder rapport staat, het is een stichting die door vissers en boeren wordt gesteund. Steeph heeft ook google. Knap! Vervolgens lezen we

‘Deze stichting werd ooit opgericht door een boer die het er niet mee eens was dat zijn koeien om gezondheidsredenen niet meer uit de sloot mochten drinken (teveel fosfaat)

Het staat er echt…. Steeph gelooft dat fosfaat een gif is, omdat hij de ballen van biologie en ook chemie weet. Dit is geen verschrijving van m, maar een typering van zijn staat van kennis. Dan verdraait hij bewust de ontstaansgeschiedenis om de autoriteit van SWNM neer te halen, een stroman.
Feit:De SWNM werd door Drentse boer Jan van de Geest opgericht omdat rioolwateroverstorten ongezuiverd rioolwater op de boezem loosden rond zijn land, waar zijn koeien ziek van werden, hij procedeerde tegen het Waterschap toen zijn koeien misgeboortes kregen, betrok wetenschappers bij zijn strijd en won. Punt.

Fosfaat is een gif voor chemisch analfabete gutmenschen die te veel onzin uit mainstreammedia nuttigden, om dan van achter een bureau hun Goedheid en Betrokkenheid te kunnen bezingen: model Sargassoblogger, niet voor ons.De SWNM ziet juist heil in een minder rigide aanpak van de heilzame voedingsstof fosfaat in RZWI’s- net als Martin Scholten van Imares overigens die op dat onderwerp in Wageningen promoveerde. Omdat je met wat meer fosfaat de visproductie zo kan opschroeven en miljarden euros kan besparen in waterzuivering en fosfaatverwerking, mits je dan de vervuiling aanpakt die nu de begrazers van algen benadeelt (en daarmee het water troebel houdt). Kortom, meer innovatief waterbeheer met natuur en milieuwinst en miljardenwinst, een algemeen belang.

Onbedoeld toont onze vriend Steeph dus waarom wij bij climategate.nl een algemeen nut dienen:  wetenschappelijk analfabete leuteraars als hij verspreiden alarmistische desinformatie vanuit een politiek vooringenomen invalshoek en krijgen zelfs een zak subsidie om dat te kunnen doen. Wij zijn nodig om mensen een alternatief te bieden, en dat doen wij zonder 1 cent publiek geld. Zelf kan ik dankzij onze stichting wetenschapsjournalistiek bedrijven die verder gaat dan wat paniekerige berichtjes overschrijven van het WWF of de PR afdeling van een universiteit.  Dat kunnen doen, kost veel tijd.

De reden dat Sargasso ons aanvalt is dan ook politiek: wij hebben meer invloed dan ze lief is en naar de aard van de moreel superieure medemens met totalitaire trekjes heeft men vervolgens niet meer dan loze verdachtmaking en wat stromannen als tegenwerping te bieden. Wie zich moreel superieur acht laat zijn verwaande zelfbeeld niet graag door feiten verstoren.Had Lenin nu geleefd, dan las hij vast Sargasso en stopte hij Steeph een extra zak subsidie toe.

Dus bij deze mijn dank aan Sargasso om zo nog even onze positie te kunnen schetsen.