Schuldig door verdenking: Vibeg is Kafka op de Noordzee

Schuldig door verdenking: Vibeg is Kafka op de Noordzee

We voerden afgelopen maandag met het Vergunningenhuis nog maar net onze zaak bij de Raad van State tegen het Ministerie van EZ- die onder het zogenaamde Vibeg-‘akkoord’ een visgebied sluit ter grootte van Provincie Utrecht voor kustvisserij- of plots etaleert de overheid naar de landelijke media justitiele daadkracht tegen kustvissers via persberichten van de NVWA, waar nu de Algemene Inspectie Dienst (aid) ook onder valt. Met opgeklopt proza stelt deze ‘NVWA treedt op tegen vissers in beschermd gebied.’

Het zou gaan om 6 Nederlandse en 2 Duitse vissers die visten in ‘beschermde gebieden op de Noordzee.’ Het proza van de overheid is misleidend te noemen om meerdere redenen.

1. Er is geen sprake van plotse indringing van kwetsbaar gebied, waar beslist nu tegen opgetreden moest worden. De hele Nederlandse Noordzee is al beschermd gebied onder de NB Wet geworden. De Noordzeekustzone is al 25 jaar een Marine Protected Area, de Scholbox waar binnen de 12 mijlszone geen grote viskotters( +300 pk en 10 maal zwaarder vistuig) mogen komen. Alle vissers dienen een nb-wetvergunning te bezitten en mogen onder stricte voorwaarden vissen.

2. Het gaat dus niet om unieke beschermde gebieden. Maar om zones die in Vibeg-akkoord gesloten zouden worden, omdat volgens de overheid een ‘noodzaak’ zou bestaan om visserij hier te weren. Waar zij -zoals de Stab bevestigde- nergens deze noodzaak aantoonde tot een zwaar middel als toegangsbeperking, om al even slecht gedefinieerde doelen voor Natura 2000 te halen. Daarover loopt de beslissing nog die wij van de Raad van State hopen te vernemen over 6-12 weken

3. Formeel zou de toegangsbeperking al halverwege dit jaar in werking treden, maar door de ontstane onduidelijkheid bleven vissers in de gebieden doorvissen waar zij reeds decennia garnalen vissen. Er is in mijn optiek maar 1 reden aan te wijzen waarom de overheid nu plots meent te moeten optreden, en daarvoor zelfs een persbericht moet uitsturen: om de leden van de Raad van State in hun besluit te beinvloeden en om de publieke opinie te masseren tegen de tientallen visserijbedrijven die de dupe zijn van het Ministerie van Economische Zaken. Kan Het Ministerie van Economische Zaken zich hier ook over verantwoorden?

4. Het idee om in Natura 2000 visserij te verbieden is GEEN logisch gevolg van de AANWIJZING als Natura 2000- gebied. Het is een gevolg van de eigenzinnige invulling die Nederland aan Natura 2000 geeft onder EZ-ambtenaar Ton IJlstra, eerder projectleider van Maasvlakte 2, en nu verantwoordelijk voor Natura 2000 tav visserij. Welke ambtenaar hoger in de boom geeft hem zijn orders en houdt oa Rijkswaterstaat uit de wind en het bagger/zandwezen, dat de zandbodem met 20 meter diep mag ingraven voor maasvlakte-zand waar vissers de zeenatuur zouden schaden via ‘bodemberoering’: de bovenste centimeter met een sleepnetje.
5 . De sluiting voor visserij dient geen aantoonbare ecologische doelen, zolang ander factoren als zandwinning, zandsuppleties en verlaagde voedselbeschikbaarheid niet geaddresseerd worden.Onder Ijlstra zijn toezicht werden ten aanzien van de Maasvlakte-aanleg meerdere studies gepubliceerd, die toonden wat plots niet geldt wanneer kleinschalige kustvissers met een sleepnetje garnalen vangen op de zeebodem: dat mega-ingrepen in de bodem van de kustzone als grootschalige suppletie en zandwinning door natuurlijke dynamiek geen langdurige ecologische gevolgen zouden hebben. In een gebied dat qua habitatkenmerken exact gelijk is aan de ‘beschermde gebieden’ waarmee de overheid nu media op het verkeerde been zet via dit NVWA bericht

Per definitie begreep ik nooit waarom de overheid persberichten mag uitsturen om zichzelf in media op de borst te kloppen en de publieke opinie mag beinvloeden ter promotie van eigen beleid, terwijl een besluit bij de Raad van State nog volgt over dat zelfde beleid.
De media-actie geeft mij een naar voorgevoel: dat de overheid anticipeert op een voor haar gunstige beslissing in de Vibeg-zaak en politiek onbegrip daarvoor met PR wil afzwakken. Kijk rond die vissers eens een luchtje hangen…wie zag welke juridische trucs de overheid uit de kast haalt om maar te winnen ziet dat ik nu niet overdrijf… Ik ben minder naief geworden over onze overheid, en zie een zorgelijke ontwikkeling. Er zit voor mij niets anders op dan ook media te gebruiken, met als inzet het behoud van onze rechtsstaat.