De kleur van geldbeluste organisaties is groen

De kleur van geldgeile organisaties is groen

Via Natuurbericht stuitte ik op de fondsenwervingsactie van Natuurmonumenten voor het ophogen van de Roggenplaat in de Oosterschelde voor vogels en zeehonden: zij wisten 12,4 duizend euro extra bij donateurs los te peuteren-  0,1 procent van het benodigde bedrag van 12,3 miljoen. Wat een positieve actie lijkt verdampt als je verder vraagt: Natuurmonumenten (€124 miljoen 2013 wv 51 miljoen euro subsidies) , waarom dragen jullie slechts 3 ton euro bij, dat is 0,6 procent van de hoeveelheid subsidiedie  jullie in 2013 opstreken als  ‘particuliere’ natuurorganisatie’? Terwijl het totale project maar 10 procent van jullie jaarinkomen kost…

Natuurmonumenten: 3 maal meer inkomsten uit subsidie dan contributie leden
Natuurmonumenten prijst zichzelf in deze actie dat ze helpen met subsidies aanvragen bij Europa (dat zal wel uit het Life-potje zijn).  En dat kunnen ze als de beste, ze besteden er jaarlijks 7 ton euro directe overhead aan.De actie lijkt dus op het tweede gezicht vooral bedoeld om druk op politiek te zetten via media, en voor de marketingdoeleinden van Natuurmonumenten: kijk ons eens goed bezig zijn voorzien van gironummer.

Melanie Schultz moet 13 november beslissen of de Rijksoverheid de helft bijdraagt van de 12,3 miljoen kosten voor zanddump (zand dat tegen ecologische schade door bodemberoering in de Noordzee wordt gewonnen) , waar Natuuurmonumenten slechts 3 ton euro bijlegt. Laten we die 3 ton verder in perspectief plaatsen van de inkomsten van Natuurmonumenten

Het blijkt de belastingbetaler te zijn die voor het ophogen moet opdraaien als het aan het steenrijke Natuurmonumenten (124 miljoen euro inkomsten in 2013) ligt, dat in 2013 nog bijna 51 miljoen euro subsidies ontving van die zelfde overheid. Dat subsidiebedrag is 3 maal meer dan de ruim 17 miljoen euro die leden bijdroegen, terwijl de ledencontributie de tweede grootste inkomstenbron is. Dus de schamele 3 ton euro die Natuurmonumenten bijlegt is slechts 0,24 procent van de jaarinkomsten, 0,6 procent van het subsidiebedrag dat zij van de overheid ving in 2013.

Als je van fondsenwerving en subsidies houdt

Als je van fondsenwerving en subsidies houdt

Niet Natuurmonumenten maar U- de belastingbetaler dokt voor de Zeeuwse Zandplaat én voor deze actie
Waarmee het ‘particuliere’Natuurmonumenten dus met de eer strijkt van het feit dat U- de belastingbetaler- het Zeeuws natuurherstel betaalt inclusief deze campagne van Natuurmonumenten maar dat Natuurmonumenten met de eer mag strijken.

Dit ‘aandacht op jezelf vestigen’ is veruit de grootste uitgavenpost van Natuurmonumenten (blz 55 jaarverslag): dat via media en politiek aandacht op zichzelf vestigen noemen zij onder de uitgavenposten ‘spreekbuis zijn voor de natuur’ (4,4 miljoen euro) en ‘beweging zijn voor de natuur’ (16,3 miljoen euro) waarmee dus in totaal 20 miljoen euro over de balk gaat richting het verkondigen van de onmisbaarheid van Natuurmonumenten, naast de 7,9 miljoen euro kosten fondsenwervingskosten en subsidiewerving.

Waarmee dus 28 miljoen euro over de balk gaat naar het verkondigen van de geldnood/onmisbaarheid van Natuurmonumenten, 10 miljoen euro meer dan alle leden samen bijdragen, dat is éénderde van de besteding aan haar kernactiviteit: natuurbeheer.

Wanneer Natuurmonumenten geloofwaardig wil zijn als PARTICULIERE natuurorganisatie in plaats van politiek instrument dat de overheid laat dokken, kan zij het bedrag dat zij nu bijdraagt makkelijk vertienvoudigen. Het overschot op de jaarbalans bedraagt ruim 3 miljoen euro. Of is dat gereserveerd voor de bonus van Marc van Tweel en andere hoger geplaatst personeel?