Het POSITIEVE verhaal, waarom niet het nuchtere realistische verhaal?

Het POSITIEVE verhaal, waarom niet het nuchtere realistische verhaal?

Wanneer ik schrijf ‘ Shell handelt in lucht en leugen’ zou ik prime time bij Zembla komen, De Tegel in ontvangst nemen en bewierrookt worden over zoveel belangeloze kwaliteitsjournalistiek. Wanneer ik dat over Chris Westra Consulting zou stellen heet het ‘ ik erger mij steeds vaker aan de wijze waarop Climategate.nl ad hominem speelt, jullie lijken wel Geen Stijl of is dat de bedoeling’, en collegae noemen je ‘klimaatscepticus’ of vergelijken je met iemand die de Holocaust ontkent…..of ze doen zoals Eric Smit: ze schuilen achter een excuus van professionaliteit en pseudo-objectiviteit’ ik wil niet in die loopgravendiscussie betrokken raken’.

Waar ze vooral De Prooi zijn van kennisgebrek, nodig om feit en fictie te onderscheiden in een vooral technisch debat dat door emoties gegijzeld is. Het is niet te laat alsnog te ontwaken.

Handel in De Grote Noodzaak van iedere kritiek (=geeft mij slecht gevoel en is dus ‘ negatief’ ) ontheven
Westra bedrijft een handeltje waarin wij door decennia mediaconditionering zijn geleerd te geloven dat het De Grote Noodzaak dient, van iedere kritische toetsing ontheven: die van energievormen die zonder duurzame toevoer van belastinggeld nooit renderen, alias duurzame energie. Als je daar kritiek op levert lijd je kortom aan een emotionele aandoening veroorzaakt door moeilijke jeugd en algehele frustratie genaamd ‘negativisme’. Deze bipolaire levensbeschouwing van positief versus negatief denken is in essentie niet veel hoogstaander dan die van de primitiefste vertegenwoordigers van de Chordata  (gewervelden) die op pijn (niet fijn) danwel voedselprikkels (positief) reageren, om zich verder van ieder commentaar te onthouden. En erg populair bij vrouwen.

  • En dus vernam ik via Linkedin van Norbert Cuiper dat het ‘hoog tijd werd voor een positief verhaal over windenergie na zoveel negatieve verhalen.’ Waarop ik reageerde: ” na al die negatieve verhalen alsof kindermolest die kleintjes zoveel schade zou berokkenen, is het nu dan ook hoog tijd voor een positief verhaal over kindermishandeling? Waarom geen realistisch verhaal?”
  • Foei!

Een positief verhaal?
Men acht het op 2 december in het Bimhuis in Amsterdam nodig een positief verhaal (= marketing) over windenergie op zee te verkopen, geheel belangeloos uiteraard. Ja we leven in de tijd die ik omschreef in De Lof der Botheid: een klimaat van intellectuele corruptie waar alle objectieve direct wordt gesubjectiveerd, al het zakelijke wordt ge-emotionaliseerd en in het morele getrokken. Zodat ieder argument gelijk inwisselbaar wordt en daarmee waardeloos: gepacificeerd. Het ‘ gevoel’ van iemand kan dan kale rekenmachine-constateringen overrulen onder het motto ‘ this is my truth tell me yours’. En als je daar wat van zegt is het ‘ je mag niet over mij oordelen’. Degene met de meeste mediamacht en het meeste geld wint dus, de meest succesvolle intimidatie.

Want ‘ positief’ en ‘ negatief’, persoonlijke gevoelsoordelen zijn objectief gezien volledig nutteloze oordelen bij een in essentie technische discussie over de vraag: is windenergie op zee ecologisch en economisch rendabel? Het antwoord van KIVI-ingenieursvereniging onder aanvoering van emeritus leraar Hoogspanningstechniek aan de TU Delft Fred Kreuger was in 2003 al tweevoudig: Nee, er zijn andere dan economische argumenten om wind op zee te ontwikkelen, zij kwamen met kosten van boven de 20 miljard euro voor de genoemde 6 gieg, die nu tussen 4-5 gieg zou moeten uitkomen. Toen kwam Al Gore, en hij blies het stof van de Offshoreplannen.

Wij kwamen uit op het luttele bedrag van 18 miljard euro SDE+ exploitatiesubsidies voor de voorgenomen 4-5 gieg wind op zee. En het CBS berekende dat de onkosten de baten met 5 miljard euro overtreffen. Wat negatief zeg: tijd voor een positief geluid!!! Welkom in Groene Heilstaat 2.0. U zegt 1+1 =2? Wat bent u negatief zeg. Wij vinden dat het 4 is als je maar optimisme toont. U ziet, met intellectuele zwakzinnigheid heb ik niet zoveel.

Positief denken? Lazer op, realisme is de sleutel!

Positief denken? Lazer op, realisme is de sleutel!

Dogma’s of zelfstandig denken?
Dit is hoe Chris Westra zijn handelsnoodzaak omschrijft, een drievoudige opstapeling van geloofsuitspraken die als dogma zijn winkel draaiende houden

  1. Duurzame energie is afkomstig van bronnen die niet opraken.
  2. Fossiele brandstoffen raken op en.
  3.  de verbranding ervan is slecht voor het milieu.

Drie klassieke geloofsuitspraken van de groene kerk en al wie daar belastinggeld mee binnenhengelt. Laten wij ze van context voorzien:

1. Een windmolen bevat 80 ton staal, 1 ton rare earth metals voor de turbine afkomstig uit hoofdzakelijk 1 mijn in China, hoewel in Canada ook nog winbare eindige rare earth metals schijnen te zijn, oorspronkelijk overigens metalen als neodymium die als afval bij kopermijnen werd geloosd. Een takelschip dat een windmolen op zee plant verbruikt 200 ton dieselolie PER DAG. Zonder fossiele brandstoffen zou geen 1 windmolen op zee verschijnen, los van het feit dat zonder subsidie niet 1 molenaar ook nog maar actief zou zijn, of duurzaamheidsconsultant: hoe duurzaam is dat?

2. Er is bij groeiend verbruik nog voor eeuwen kolen beschikbaar…Eeuwen terug stookten wij turf: wanneer Amsterdam in de Gouden Eeuw ‘ duurzaam’ de broekriem had aangetrokken onder het motto van ‘ Peak Turf’  waren de Nieuwkoopse plassen, Vinkeveense plassen en vele andere turfwingebieden er niet geweest, en hadden we nog meer bos verstookt, of geen Gouden Eeuw gehad. In 1958 werd de bel bij Slochteren gevonden, en om de aandeelhouders van Shell en Exxon (de eigenaren van de NAM) te plezieren en het schuldengat van de staat duurzaam te stelpen met +10 miljard euro aardgasbaten verpatsen we ons aardgas zo snel mogelijk aan het buitenland (zie CBS-grafiek). Normaliter zouden we daar zeker 40 jaar nog mee kunnen bij domestisch gebruik, maar de overheid wil het zo snel mogelijk verstoken/verkopen. Opraken is een keuze.

Verdeelstation bij Slochteren: onze overheid kiest voor zo snel mogelijk opmaken/verpatsen met Exxon/Shell

Verdeelstation bij Slochteren: onze overheid kiest voor zo snel mogelijk opmaken/verpatsen met Exxon/Shell

3. De verbranding van fossiele brandstoffen heeft de mensheid oneindige welvaart gebracht die onvergelijkbaar is in de wereldgeschiedenis waarmee mensen uit armoede zijn getild, de slavernij kon worden afgeschaft, groeiende economieen werden aangedreven, waarmee grootschalige boskap voor houtverbranding een halt werd toegebracht in Europa en Amerika, een productiever landbouw mogelijk werd, kunstmestfabricage mogelijk werd, de hele moderne chemie tot stand kwam. Bij die verbranding komt CO2 vrij, een atmosferisch sporenelement onmisbaar voor de fotosynthese van planten, waarvan John Tyndall 150 jaar terug de infrarood-absorberende eigenschappen ontdekte, Svante Arrhenius mede op basis daarvan de theorie lanceerde dat een mogelijk gunstige opwarming van de aarde mogelijk was, een theorie die in de opwarmende jaren ’30 weer cachet kreeg, maar die na de afkoeling van de jaren 50-60 weer in de ijskast ging, om begin jaren ’70 op een laag pitje door te sudderen (zie oa Barry Commoner in The Closing Circle). Tot eind jaren ’70 een temperatuursprongetje plaatsvond, de NASA allerlei meetsatellieten lanceerde en James Hansen halverwege de jaren ’80 bij een warme zomer het publiek ophitste in een expres van iedere ventilatie ontdane zaal. Al snel ontstond het IPCC, in 2006 kwam de profeet Al Gore naar Nederland en de gevolgen kent u verder wel. Laten we bij de vooralsnog theoretisch schadelijke gevolgen vooral de opbrengsten niet vergeten en dan een afgewogen oordeel maken over de vraag hoe hoog bestrijding op de beleidsagenda dient te staan: welke baten dienen anti-fossielebrandstofbeleid tegen welke kosten?

  • Weet u wat ik reuzeknap zou vinden: als een team nerds voor 100 miljard euro publiek geld er in zou slagen om een gloeilamp op Mars te installeren, om met de daarvan afstralende warmte een zender te activeren die ons dan het bericht stuurt: ‘ hallo zijn we er nog’? in het Swahili..Hoe zo nee, wat hebt u tegen Swahili, dat is racisme!  Het ondernemerschap dat daarbij komt kijken, de ontzettende technische uitdagingen die je moet oplossen voor je dat alles tot stand kan brengen, zo positief!. Zolang je maar niet de vraag stelt: waarom zou je en wat levert het op? Zo kijk ik ook tegen offshore windenergie aan. Of is voorgenoemde opsomming van kansen en uitdagingen wat Westra ‘positief’ noemt?
  • Ik ken persoonlijk mensen die bij die offshore betrokken zijn en twijfel geen moment aan de technische hoogstandjes. Ik voel niet de aandrang dat  positief te moeten noemen, het is knap, het menselijk vernuft dat zowel medische hoogstandjes produceert als de atoombom. Ik hoop van harte dat ik een argument heb gemist, waarmee ik geheel anders tegen de zaak mag aankijken. Geef het me!!! Ik kick totaal op menselijk vernuft, en schreef 8 jaar voor De Ingenieur om die reden. Geef het me.

Kortom: laten we bij de feiten blijven, of iets ‘positief’ of negatief is, dat wil zeggen mij een goed of slecht gevoel geeft doet hier niet ter zake, lees ook Oliver Burkeman over de onzin van ‘positief denken’ . Wat is er ook positief aan jezelf en anderen voor de gek houden, omdat je dan langer ten onrechte een goed gevoel over jezelf hebt?  Ik vind dat een negativistisch nihilistische survival-filosofie en bid/oefen dagelijks voor een betere invulling, waarbij ik met moed de waarheid onder ogen kan zien en bij fouten mijn koers aanpas.

Nu denk ik vooral dat ik Chris Westra in een debat op argumenten volledig zou vermorzelen.