Start een lobby tegen obscene Poolse tuinkabouters en vraag subsidie daarvoor aan in Brussel

Start een lobby tegen obscene Poolse tuinkabouters en vraag subsidie daarvoor aan in Brussel, met regulering van puntmutsen tot gevolg en de minimale opstelafstand van de kabouters van voortuin tot straat

Op de site van vakbroeders van Follow the Money geeft Pieter Cleppe van denktank Open Europe een belangrijk to do-lijstje mee aan Frans Timmermans om het Europese Regelwoud te kappen. Hij moet harde toetsbare doelen opstellen, vergelijkbaar met Zuid Korea dat zich voornam 20 procent van bestaande (over)regulering af te schaffen. Cleppe komt daarnaast met een belangrijk punt dat ik enkele jaren terug in Brussel Klaus Rudichauser, de baas van Europe Aid voorlegde voor mijn WNF-onderzoek naar hun financiele handel en wandel: dat de Europese Commissie vele groene clubs betaalt om zich door hen te laten belobbyen. Timmermans kan deze subsidies volledig afschaffen.

NGO’s: Niet Gekozen Organisaties met transparantie IJzeren Gordijn
De Taxpayers Alliance rekende voor dat al meer dan 100 miljoen euro lobbysubsidies werden verstrekt aan groene groepen met diverse  agenda’s gebaseerd op het voorzorgprincipe: die tot overregulering leiden als Reach bij pesticidengebruik (het Pesticide Action Network vangt een kleine ton euro lobbysubsidie  zoals wij meldden, om hun Brusselse lobbykantoor te laten draaien), en de lobbysubsidies die leiden tot de voor onze vissers zo destructieve aanlandplicht voor bijvangst (milieuclubs van Oceans 2012 coalitie waaronder WWF), de Discardban zal de volledige kottervloot met miljoenen euros verlies opzadelen en onder water duwen, ecologisch negatieve gevolgen hebben zoals wij al toonden in de Discardwijzer voor de SWNM, met de rekening die ook bij de belastingbetaler komt. Niet voor niets reppen vissers hier over ‘de groene maffia’.

Milljoenen euro’s per jaar naar lobby lastenverzwarend en anti-technologisch beleid
Het WNF is de best begunstigde die ik tegenkwam. Zo schenkt de Europese Commissie het schatrijke Wereld Natuur Fonds (0,6 miljard euro jaarinkomen) jaarlijks 0,67 miljoen euro om haar Brusselse lobbykantoor draaiende te houden, een ‘operating grant’. Met die lobby trekt het Wereld Natuur Fonds dan jaarlijks tot wel 16 miljoen euro, soms zelfs meer, afgelopen jaar minder, aan Europese subsidies binnen, voornamelijk van Europe Aid. Oftewel, de Europese Commissie geeft organisaties geld voor lobby om zich door hen meer geld af te laten troggelen zonder dat duidelijk is welk publiek belang hiermee gediend is. Andere voorbeeld is Friends of the Earth (4 ton euro per jaar) dat dit geld oa gebruikt om Europa (gen)technisch op achterstand te houden.

Beide clubs lobbyen voor energiebeleid dat verregaande lastenverzwaring en prijsopdrijving bewerkt.

Het antwoord van Rudichauser was eerst ontwijkend, toen nietszeggend en toen moest ik vervolgens maar mijn mond houden. Ik nam de grappigste van zijn antwoorden op in mijn onderzoek naar de financiele wandel van het Wereld Natuur Fonds, het Wereld Bestuur Fonds:

‘de kantoren in Brussel zijn zo duur voor het WNF om te betalen’

…..hahahahahah, welk deel van 5-600 miljoen euro jaaropbrengst kon het Zwitserse hoofdkantoor van WWF niet missen?

Uitwassen groene lobby in NL: Discardban die visserij sloopt, belastingaftrekbare windmolenbelegging
Niemand vroeg om hun lobby, daarom onze definitie van NGO’s: Niet Gekozen Organisaties. Met vaak een transparantie als het IJzeren Gordijn onder Honecker, en ook lijken ze zelden geinteresseerd in zowel economische als ecologische consequenties van beleid dat ze voorstaan. De discardban is daar schoolvoorbeeld van…

Wij hopen dat de journalisten van Follow the Money de moed hebben om buiten de gevestigde kaders te stappen van de PC-collegae/NVJ-ambtenarij en ook de groene hoek kritisch wil belichten, waar wij van Climategate.nl met Simon Rozendaal van Elsevier en Hans van DDS praktisch de enige zijn: milieu is macht en er gaan miljarden euro’s in om, onder dekmantel van liefdadigheid en ‘goede doel’. Rijkman Groenink boert niet voor niets in windmolens, die dankzij groene lobby een vorm van liefdadige belastingaftrekbaarheid werden... Waar het gewoon ordinaire subsidie-cashcows zijn met 50.000 euro per jaar pachtinkomsten per molen, en waar cooperatie Windvogel met haar 6 molens TWEE MAAL meer geld verdient met (MEP)subsidie dan met stroomopwekking..

Het is gek dat daar nog niet veel meer journalisten op doken, druk als ze waren ons te beschuldigen van ‘klimaatontkennen’ , ook Jan Hein Strop van FTM/toen De Pers deed daar aan mee… en andere van campagnemultinational Greenpeace en Jan Rotmans gepapegaaide onzin. Journalistiek is wat anders als PR-gepapegaai.