Verhaal de 90 miljoen euro op Konst, zijn kinderen en kindskinderen

Verhaal de 90 miljoen euro op Konst, zijn kinderen en kindskinderen

De Provincie Friesland lijkt doelbewust de opkomst en intellectuele kwaliteit van de inspraak  te beperken bij hoorzittingen over windmolens morgen, dinsdag en donderdag, door de aankondiging daarvoor enkel in het Fries af te drukken in kranten, waar het  provinciebestuur op die pagina wel in het Nederlands verkondigt hoe ze 90 miljoen euro extra subsidies beschikbaar stellen voor  energievormen die zonder belastinggeld-injecties niet renderen ( ‘duurzaam’) onder de kop ‘Meer schone energie voor Fryslan’ (= wij gaan na uw inspraak verder megamolens bouwen). Daarover nu meer in dit satirisch getinte blog.

Als boeren wereldburger willen lijken….
Het gaat bij die 90 miljoen euro gemeenschapsgeld namelijk om het Funs Skjinne Fryske Enerzjy. (FSFE) Dat klinkt als iemand die in staat van vergevorderde dronkenschap het Nederlands machtig probeert te worden, maar het is Fries voor ‘Fonds Schone Friese Energie’, waarmee men het aandeel door belastinggeld gestutte energie-opwekking wil verhogen naar 16 procent. Het zal wel geld uit de Nuonverkoop zijn, die oneindige bron van prestigeprojectfinanciering waar onderzoeksjournalisten in Brabant (Essent-gelden) ook al de nodige schandalen over onthulden..

Wat voor proza klinkt als boeren voor wereldburger willen spelen op andermans kosten? De provinciale overheid van Fryslan omschrijft haar ambities als volgt:

In een mooie (…Haak om Leeuwarden, Centrale As, 100 Megaturbines in natuurgebied) groene (klinisch dood agro-industrieterrein) provincie als Fryslan moet schone, duurzame energie natuurlijke een vanzelfsprekendheid zijn. Daar werken we hard aan. Fryslan is in Nederland één van de koplopers (…, zucht, ze hebben hier ook bordjes ‘kans op file!’ met uitroepteken van enthousiasme, ‘wai thellen ook meu’) …..Maar we willen verder

Fryslan heeft stevige ambities als het gaat om duurzame energie (…) Het FSFE gaat helpen die ambities te realiseren. Het Fonds verstrekt financieringen aan projecten waar duurzame energietechnologieen de weg naar realiteit kunnen vinden. Want vaak blijkt geld één van de grootste obstakels te zijn in de transitie naar duurzame energie. (…….??????!!!!!!!!!!!!!!!!)

Sinterklaas bestaat en hij heet Hans Konst, zijn pieten zijn niet zwart maar groen
Vaak blijkt geld ook een obstakel te zijn bij de vlucht naar Mars op een luchtfiets, dat is wat ik hier lees: mensen met zulke plannen kunnen daar geen banken voor enthousiasmeren of particuliere investeerders. Laten we de redeneertrant van de Friese luchtfietsers ten provinciehuize  schematisch weergeven:

  • 1. De mensen die ‘duurzame’ energieprojecten beginnen of belangrijk willen vinden hebben niet het eigen kapitaal danwel ondernemerschap om dat zelf te genereren, danwel een idee dat enige investeerder aantrekt met een IQ hoger dan 50
  • 2. Er is niettemin een overgang nodig van niet gesubsidieerde energievormen naar door belastinggeld gestutte energie, dat noemen we dan ‘schoon’, al kunnen we niet definieren wat dat dan inhoudt
  • 3. Dus moet meer publiek geld mensen over de streep trekken die van huis uit geen echte ondernemers zijn of marktrijpe ideeen hebben
  • 4. Iedereen met een groen gedicht is dus welkom

Conclusie: Sinterklaas bestaat, hij heet Hans Konst, en zijn pieten zijn niet zwart maar groen.

Energielevering zon: waarom 'duurzaam' geen fossiel/nucleair kan vervangen in 1 beeld

Energielevering zonnefarm november: waarom ‘duurzaam’ geen fossiel/nucleair kan vervangen in 1 beeld

Duurzaam is ‘lang goedblijvend, van lange duur’: hoe lang geeft u Nederland nog?
Hoe politiek correct u ook bent opgevoed door de NPO, milieumaffia en NVJ-vakbondjournaille, stel jezelf één, echt maar één basale simpele vraag: hoe duurzaam – in de definitie van het woordenboek ‘lang goedblijvend, van lange duur’ – is energie-opwekking die zonder structurele publieke miljardeninjecties niet op eigen benen kan staan, bij reeds bestaande overcapaciteit? Het is nog niet verboden eindelijk eens zelf na te denken lieve lezers . Is de belastinggeldbron van lange duur, onuitputtelijk? Laat de overheid of laten bedrijven, maakindustrie en ondernemers de economie groeien?

Weet u HOEVEEL WAARDETOEVOEGENDE BEDRIJVEN UIT NEDERLAND AL WEGTREKKEN omdat de (papieren)lastendruk hier te hoog is, of overwegen dat te doen? Weet u waarom Nuon nu een blok aan het been van Vattenvall is, en massa-ontslagen aankondigde?

Bij de ‘boer die wereldburger wil zijn’-agitprop prijkt een foto van PvdA-gedeputeerde Hans Konst, die in levende lijve de ziekte van Nederland verbeeldt: dat wij bestuurd worden door mensen die NOOIT in hun leven de verantwoordelijkheid over een eigen bedrijf kenden, die NOOIT de financiele consequenties hoeven dragen van beleid dat ze voorstaan, noch daar ooit persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld en die in belastinggeld een onuitputtelijke bron zien om zichzelf op de kaart te zetten. Of dat nu als sociale wereldverbeterarij is of zoals hier: om jezelf groen te poetsen.

Het fonds zou verdedigbaar zijn als het enkel voor onderzoek werd gereserveerd naar energievormen die op termijn WEL kunnen renderen, een beetje de Lomborg-oplossing, met serieus academisch onderzoek en Noor van Andel -achtige uitvinderij. Maar niet bij het stutten van achterhaalde en failliette technologie, gedreven door ideologie van ‘schone energie’ die niet bestaat, nooit bestond en nooit zal bestaan, net als een ‘zuiver klimaat’ of ‘schoon milieu’, holistische onzin met de zelfde cultuurhistorische wortels als de ‘ras/volkszuiverheid’ van het Nazisme.

Mijn voorstel is om de 90 miljoen euro persoonlijk op Hans Konst, zijn familie, kinderen, eventuele kleinkinderen, vrienden en naasten te verhalen. Alleen dan zal zo’n PvdA-jong zich bezinnen op de consequenties van zijn handelen.

Oh ja: de gek die voor de vorm nog iets wil zeggen over 100 megaturbines in het open Friese landschap terwijl de toehoorders achterover leunen en aan seks met Doutzen denken, kan zich nog aanmelden via Statenadviseur Mevrouw K. Mijnheer. 058-2925133.  Het gaat over het voorstel invulling Friese taakstelling windenergie. De Friezen willen liefst 9 maal meer molenvermogen dan Utrecht planten, waarover ik vrijdag schreef….