biomassa uit hout: leuke aanvulling, geen vervanging tenzij je alle bossen wilt kaalscheren voor klimaatbeleid....

biomassa uit hout: leuke aanvulling, geen vervanging tenzij je alle bossen wilt kaalscheren voor papieren klimaatbeleid….

Praktijkonderzoek van Zilverberg Advies naar de oogst en verwerking van lokaal Elzensingelhout in Friesland (Beetsterzwaag/Friese Wouden) toont dat lokale snoeihout-verwerking tot biomassasnippers een dure flop blijkt. De productiekosten liggen met 7,5 euro per Gigajoule warmteopbrengst liefst een factor twee b0ven de marktwaarde uitgedrukt in euro/Gigajoule voor die Elzensnippers. De productiekosten exclusief opslag bedragen 16,5 euro per kuub pellets, waarbij het verwerken tot houtpellets alleen al 9 euro per kuub kost. Een kuub afvalhoutpellets die bij stook dan dus 16,5/7,5= 2,2 Gj zou geven.   Mijn BiNAS (dat is de natuur-scheikundige getallenbijbel voor iedereen zonder VWO-pretpakket)  vermeldt voor hout een stookwaarde van 16 Mj per kilo. Een kuub elzenhout weegt minder dan 400 kilo, dus per kuub is je opbrengst 16×400= 6400 Mj= 6,4 Gj. Blijkbaar is elzenhout geen Binas-hout, of heeft Zilverberg Advies de energieverliezen bij verwerking tot pellets er af getrokken? Dat zou ze sieren.

  1. Vergelijken we hout met miljoenen jaren door de natuur tot pellet verwerkte biomassa steenkool, een fossiele ecosysteemdienst: dan krijg je een stookwaarde die per massa-eenheid 1,8 maal hoger ligt dan Binashout, en dus 5-6 maal hoger dan Elsensingelhout. Wanneer je zoals in Beetsterzwaag een kachel van 1 MW brandend wil houden met snoeihout, heb je voor evenveel energie 5-6 maal meer transport en opslagcapaciteit nodig: waar laten ze het?Steenkool kost 50 dollar per ton, dus per 400 kilo 20 dollar voor spul met 5-6 maal hogere energiedichtheid
  2. Ook klimaattechnisch, want de energiedichtheid per massa bepaalt ook efficiency bij verbranding en de CO2-uitstoot die bij hout direct veel hoger is. Of dat hout later in die singels weer bijgroeit is niet van belang. Het was ook bijgegroeid als je het snoeihout had laten liggen na snoei, en de elzen hadden dan net zo goed vrolijk CO2 opgeslurpt, die onmisbare plantenmest die dankzij Al Gore het imago van gif kreeg dat koste wat kost bestreden moet worden. Wist u dat elzen bij 560 ppm (nu 400 ppm in de atmosfeer) in FACE-experimenten (Free Air Carbon Enrichment) meer dan 40 procent harder groeien? Zie Ainsworth et al in the New Phytologist voor wie verder wil graven en experimentele relativering wil lezen over de ‘schade’ die CO2 zou uitrichten. Onze winkelbeurt bij de kolenboer geeft kortom NETTO MINDER CO2 dan de elzenhoutkachel tegen 6 maal lager transport en opslagvolume.

RZ13Hogeveluwe15Klimaatbestendige biomassa-innovatie bestaat al 200.000 jaar sinds de oermens het vuur uitvond
Bij de verwerking van eikentophout tot bruikbare stookbiomassa (chunks) gaan de productiekosten inclusief opslag bij een realistisch Hollands scenario met regelmatig vocht helemaal door het plafond: 45 euro per kuub!!!!!!!!! Om wat eikentakjes te verbranden die je ook in het bos kunt laten liggen zodat de bosbodem  qua nutrienten niet volledig verarmt en verder verzuurt.  Omdat je onder de vlag van klimaatbeleid nu een trendbreuk lanceert met 30 jaar bosbeleid: dat plots alle hout uit het bos moet worden getrokken, zodat je met een houtverbrander kan adverteren met ‘ klimaatwinst door vermeden fossiele brandstof’ , hoofdzakelijk doordat je vele energetische posten als transport, zagen, personeel en personeelsreizen buiten je energetische boekje laat. Ik bedoel: wat is de klimaatwinst wanneer je besluit GEEN verwerking van snoeihout toe te passen aan vermeden transport, arbeid, fossiele brandstof voor de kettingzagen enz….

Ik verbeeld mij dat Zilverberg zich veel moeite getroost om realistische kostenvergelijkingen zoveel mogelijk te verhullen door diverse eenheden door elkaar te gebruiken: dan zie je niet in 1 oogopslag dat biomassa een aanvulling is maar geen vervanging. Omdat een partner Borgman Beheer en Advies leeft van deze handel, en omdat de 1 Megawatt Elsensingelstoker in Beetsterzwaag het onderzoek betaalde. Ik vrees dat vraag hier aanbod gaat creeeren, en ons land zo langzaam wordt kaalgeschoren tot de subsidies op zijn. Ook Natuurmonumenten en Co verlustigen zich al aan de biomassa-subsidies.

Biomassastook, wat we ‘de open haard’ noemen passen we al toe sinds de uitvinding van het vuur 200.000 jaar geleden door de oermens. Met wat klimaatpraat omhuld noemen we dat nu weer Klimaatbestendige Innovatie of Baaiobeest Iekonomie. Voor de gezelligheid is het fantastisch, zo’n open haard met een glas whiskey en een lekkere Cohiba sigaar in goed gezelschap. Of als verwarming voor afgelegen boshut met berenvel en een dame op temperatuur, zodat lichaamswarmte de stookbehoefte aanzienlijk omlaag brengt. En ja, in bosbouwlanden als Finland draait het gros van de verwarming op de gigastromen resthout.  Maar hier?