jamesinhofeGisteren kwam het syntheserapport van het IPCC uit. Geen synthese maar een onbewezen hypothese met nog steeds uitsluiting van gezond scepticisme. Lees hierrr hier Marcel kunstig gehakt maakt van het graaierige broddelwerk. Maar het is niet relevant! Want op dezelfde dag zijn de democraten (lees: is Obama) weggevaagd in de Amerikaanse politiek. Dat is groot nieuws! Bij Radio Oranje hangt de vlag uit. In de senaat gaan nu good old republicans de voorzittershamers overnemen van democraten en dus komt een James Inhofe aan het hoofd van het Environment and Public Works Committee.

lisamurkowski

Lisa Murkowski komt aan het hoofd van Energy and Natural Resources. Jammer van al het geld dat Warren Buffet als eigenaar van spoorwegen en tankauto’s aan Obama’s campagne gaf met als tegenprestatie het presidentiële blokkeren van de Keystone XL pipeline officieel in naam van het milieu. Tevens gaat Obama’s blokkade van export van olie en gas vanuit de VS eraan… en dus…

crudeoilKan de olieprijs nog diep vallen…. zo diep dat alle fabeltjes over duurzame energie gauw de grap van de eeuw zullen zijn. Nu ben ik niet rechts…. ik ben pro-Amerikaans en anti-EU-ropees. En democraten zijn in hun huidige hoedanigheid crypto-EUropeanen. Zoals Greenpeace verwerd van een natuur- en milieuclub tot een neo-communistisch bolwerk zo zijn de Amerikaanse democraten verworden van een gezonde Amerikaanse buffer tegen al te kapitalistische geluiden, in een beweging die Amerika feitelijk wil ontmantelen als baken van vrijheid in de wereld. Want wat is Obamacare anders dan een afschaffing van de vrijheid van de burger. Een burger die dan is overgeleverd aan het complex van overheid, farmaceutische en voedingsindustrie die hem eerst ziek maken en dan kaal plukken met dure operaties en medicijnen.

En we zijn al zo diep in de matrix overgeleverd aan big business. Nog los van Obamacare is onze door Amerikaanse overheidsinstanties (in de greep van big agriculture) aangeprate voeding een ramp voor onze volksgezondheid. Dat is dan ook het grote quid pro quo: gezond rechts Amerikaans is de enige tegenkracht tegen wildwest-kapitalisme. De enige waarborg voor vrije burgers tegen grote boze machten of het nu de overheid of big business of big environment is. Juist met het liberalisme – en ja ook onze VVD, nee juist onze VVD is in negatieve zin van het woord liberaal – is het hek van de dam en krijgen de lobbygroepen van big business vrij spel. Juist daar is het 1984 en is de burger een slaaf die door de intelligentsia mag worden uitgebuit.

Dus ik weet in Nederland niet eens wat ik moet stemmen. De VVD is een dokters en tandartsenpartij (pionnen in de zwendel van big farma) en een partij van laffe want duurzame ondernemers (ondernemen met alle risico bij de overheid). Die partij dus nooit! De PVV is een verstokte zielloze tegenpartij die niet de humor kan inzien van blauwe en gele pieten. En gewoon te dom om een natie te leiden. Ja dat moet ook eens gezegd worden: je hebt gewoon hele slimme goede en vooral open minded mensen nodig om een natie te leiden. Niet verblind door een ideologie. Wat dat betreft komt D66 nog het meest in de buurt omdat zij net als de Volkskrant sneller dan VVD en Telegraaf eerlijke discussie over klimaat en voeding zullen toelaten en zelfs stimuleren. Het debat is alles! Mits het gevoerd wordt door intelligente mensen en niet door de domme ganzen die nu onze politiek bevolken. The debate is never over.

Maar gelukkig doet de Nederlandse politiek er helemaal niet toe. Wij zijn een vazalstaat van Amerika en Duitsland. Het kan hard gaan. Dit is een zwarte zwaan moment in de geschiedenis! De republikeinen zijn terug! Zelfs enigszins bevrijd van de “domme” tea party. En in Duitsland ligt de Afd op de loer. Een partij van kritische intellectuelen. O hoe schaam ik me dan voor de PVV en hoe mis ik dan Pim Fortuyn! Ja laat me hiermee afsluiten: Pim deze glorieuze dag in Amerika is voor jou! Dat je droom voor Nederland en Europa mag uitkomen! Zie verder CNN en Foxnews!

PS Mis deze video met commentaar van de onovertroffen Charles Krauthammer niet!