Haventje Laaksum, exit laatste vissers

Haventje Laaksum, exit laatste vissers

Onze overheid in groene kluisters zaait opnieuw slachtoffers onder vissers zo las ik in een noordelijk medium. De IJsselmeervissers Jan en Joop de Vries vissen vanuit het idyllische visplaatsje Laaksum tussen Staveren en Lemmer.  Voor restaurants in de Zuid West Friese regio leveren zij het Erkend Streekproduct Laaksumer Bot: prachtige vis die op de zandige ijstijdbodem voor de kust leeft, ik kom er zeer regelmatig. En dan komt de Rijksdienst voor Ontmanteling van Nederland (RVO) met een brief op de deurmat vallen, de KGB van Groene Heilstaat 2.0 van Kameraad Dijksma.

Exit onderneming, die voor aftrek kosten toch slechts 400 euro per week opbracht als extraatje. Ze worden door RVO-ambtenaren over 1 kam geschoren met de vissers op snoekbaars en moeten 85 procent van de capaciteit opgeven, oftewel stoppen, want wie geen geld heeft kan geen juridisch gelijk halen in Nederland: of je moet Robert M heten, dan krijg je de Ankertjes toegeworpen als reddingsboei. Weg streekproduct, leve de Overheid, met haar almachtig bureaucratisch inzicht. Beleid is belangrijker dan mensen, en het kost teveel ambtenarenzweet om eens te kijken: eeeh, is het beleid waarmee wij de IJsselmeervisserij wilden pesten wel van toepassing op botvissers en de door hen gebruikte netten?

  • Met onderstaand proza hoop ik voor de ondernemer/lezer met gedeelde ervaring even een emotionele uitlaatklep te geven. Het is het enige houvast dat u als minder vermogende ondernemer hebt, en het zonder leger juristen moet stellen in Groenistan 2.0 onder het kalifaat van Groenayatollah Sharon Dijksma, met mainstreammedia die ieder gezang uit de Groene Kerk vroom papegaaien. 
  • Of vraag bij je vertegenwoordigers van de Vissersbond of ze na lang onderhandelen met hun salaris boven 100 euro per uur een potje vaseline durven bedingen, om het wat soepeler naar binnen te duwen

Rijksdienst die veel ondernemersvermogen vraagt bij in contact treden
Hoe eufemistisch is de naam Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), wat vanaf nu Rijksdienst voor Ontmanteling Nederland heet in de volksmond, en waar ik zo vaak mogelijk over blog tot je bij RVO googlelen nog louter onze uitleg tegenkomt. De fusie tussen Agentschap.nl- belastinggeldleverancier voor subsidiemagneten met groen gedicht, en de Dienst Regelingen. Dat is de overheidsoester die je eerst via onbereikbaarheid ergernis geeft, dan je van kastje naar de muur stuurt, dan je een vermogen laat betalen voor vergunningen waar je toch al belasting betaalde, maar die liever bij alle ondernemingen zonder Greenpeace-keurmerk ‘ nee dat is niet mogelijk verkoopt’, waar zij liever bij de koffie-automaat hangen danwel op tijd (16:30) aanstalten maken naar huis te gaan.

Als men door het overdreven hoge aandeel deeltijdwerk(st)ers bij de overheid al geen last heeft van mensen met deeltijdambitie die toch nog iets willen doen met de verdampte studietijd: ook geen bevordering voor de overheidsbereikbaarheid, die opvangsfunctie voor mensen met ambitie in deeltijd. De RVO is alvast in deeltijd bereikbaar. Een beetje als bij een Indiana Jones-film waarbij je precies als de zon op de 21ste juni van het jaar van de vierde dierenriem op de diamant valt moet bellen, zoals de legende vertelt. Het is een hele onderneming, contact met die RVO en ik wilde dat mijn lichte overdrijving hier louter op populisme gestoeld was. Nee, het is op ervaring gebaseerd. Ze komen pas in beweging wanneer je

  • a. via media-aandacht danwel via politici met Kamervragen stampij maakt, zoals ik eerder voor valkeniers deed via Annie Schreijer Pierik. Zo heb ik het op non-actief stellen van een ambtenaar bewerkt, en ik herhaal graag nog eens dat werk
  • b. met een zak geld over de brug komt
  • c. van een milieuclub bent danwel linksig clubje met een plan ter vermeerdering van het ambtenarenapparaat en papiercontrole, want 95 procent van iedereen die bij de overheid werkt is van de PvdA of erger en ziet in ‘ Meer Overheid’ de oplossing in plaats van het probleem

Om u even de sfeer te schetsen van het type organisatie waarmee u in contact MOET treden, wanneer u in Nederland het waagt iets te ondernemen dat niet binnen het partijprogram valt van Groene Heilstaat 2.0.

Autistische Oester zonder enige verantwoording
Wij streden afgelopen maand al bij de Raad van State voor vissers die economisch om zeep worden geholpen door Ton IJlstra, Gerwin van Schijndel, Marjan van Creij, JEW Tieleman, CMG Derksen en al dat bureaucratisch zitvlees bij RVO/Ministerie van Economische (……) Zaken zonder enige verantwoording, waarna ze vrolijk ander ‘ Weg Met Ons’ -beleid uitstippelen van Kaderrichtlijn Mariene Strategie tot het verder op slot zetten van De Noordzee voor iedereen die niet met voldoende geld over de brug komt, danwel een leger dure juristen inzet om gelijk te halen. Want bodemdaling onder de Waddenzee van 1 METER mag wel, een kabel dwars door de Waddenzee voor een 4,4 miljard euro windsubsidiefarm Gemini: geen probleem enz enz

Volgens mij moet ik ook nog oppassen, want ook een scheiding der machten bestaat in Nederland al lang niet meer. Dan zoeken ze gewoon een andere rijksdienst om je te kunnen naaien. Weet dat de overheid bij jouw mag binnenvallen op basis van verdenking, je mag vasthouden en volkomen mag ruineren voor je veroordeeld bent, waarna je later maar weer moet zien hoe je alles terugkrijgt.

De overheid is overhead
Mensen wordt nu eindelijk eens wakker: de Nederlandse overheid is de VIJAND van de burger, geen marketing en communicatie kan daar iets aan veranderen. Het is een autistische oester die louter voor zichzelf functioneert, zeer defensief en gesloten, louter opgetuigd om het drijfhout van professioneel Nederland een aanloop richting pensioen te geven, om burgers met clubs als de ‘ consuwijzer’ wat af te poeieren met loze info die je op internet wel kunt vinden en dat als ‘ contact met de klant (burger als klant hahaha)’ uit te leggen, de Ombudsman waarschuwde daar al jaren voor en hij had gelijk. Schijnopenheid, daar grossiert de overheid wel in.

Het volstaat mij te zeggen dat dit hele zwikje het beste naar huis gestuurd kan worden, de afdeling opgeheven. Ze ontlenen hun macht aan het feit dat wij teveel uit handen geven, want wie zelf geen eigen verantwoordelijkheid neemt draagt het stokje aan iemand anders over. Ik schreef al over de sociaal-economische pathologie die daar aan ten grondslag ligt.

Nu weet ik wel dat men bij de overheid een betonnen CAO heeft. Maar ik betaal liever belasting om deze mensen THUIS te houden, dan om ze aan het werk te houden waar het enige dat ze doen is om werkende mensen zoveel mogelijk te hinderen, zonder dat zij ooit verantwoording hoeven af te leggen voor de schade die zij aanrichten. Dus misschien is een ambtenaar MET voltijdsambitie wel veel erger dan dat deeltijdspul dat het inkomen moet aanvullen om de dure hypotheek en nieuwe keuken te financieren.