...het klinkt wat onvriendelijk/voelt niet goed, maar het is wel waar

…het klinkt wat onvriendelijk/voelt niet goed, maar het is wel waar

De bedelcampagnes van schatrijk Natuurmonumenten (met 190 miljoen euro belegd vermogen op de beurs) worden steeds schaamtelozer. Dat blijkt uit het  op kinderen en Dion Graus gerichte fondsenwervende gesnotter over de otter, waarbij  Natuurmonumenten op haar campagnesite de otter als eigendom claimt om er dan bij websitebezoekers 10 euro voor te vragen. Dit nadat ze eerst feitelijk onjuist beweren in hun online-nieuwsbrief  dat ‘250 diersoorten dreigen uit Nederland te verdwijnen’ ( ze nemen alle gewervelden die op de Rode Lijst staan, lees mijn blog daarover en zie dat het de meeste soorten van die lijst goed gaat)’:

De otter dreigt uit Nederland te verdwijnen! Dat geldt ook voor de hazelmuis (die was al verdwenen volgens Rode Lijst 2009 RZ), kerkuil (…. er zijn weer duizenden broedparen van die uil RZ) en talloze andere dieren. Met elkaar kunnen we dit voorkomen. We vragen aandacht voor 6 kwetsbare dieren. Bescherm ze nu door hun leefgebied veilig te stellen!

Liegen/marketing niet bijzonder, maar waarom zo schaamteloos?
Wat mij verbaast is niet dat Natuurmonumenten liegt/marketing bedrijft, maar dat ze het steeds schaamtelozer doen.

De otter dreigt immers niet te verdwijnen zoals ik afgelopen week bij RTL Nieuws aangaf, hij is in 2002 geherintroduceerd met geld van de overheid. En verspreidt zich nu al over het hele land dankzij investeringen van de overheid. Dat er meer worden platgereden is een goed teken: ze verspreiden zich.Toen ik januari voor RTL Nieuws iets mocht zeggen over de veeileisende otter (lees rijke subsidieclubs als NM), verslikten velen zich proestend bij een slok koffie toen de beheerder van NM als weerwoord beweerde dat de terugkeer ‘de kroon is op ons werk’. Wat? Van Jullie?!

Die otterrollators en haasje-overs van 4 ton euro per stuk of otterzwemparadijzen van tientallen miljoenen euro’s worden door de overheid/U gefinancierd. En waar Natuurmonumenten al beweert zelf mee te betalen moeten wij constateren dat hun ‘eigen’geld vooral afkomstig is van de belastingbetaler: in 2013 kwam 3 maal zoveel geld van paarse enveloppen, dan van hun leden: 51 miljoen euro subsidies versus 17 miljoen euro van leden. Liefst een kwart van al hun inkomsten van 124 miljoen euro gaat naar zelfpromotie, subsidielobby en fondsenwerving

En ook vanaf 2015, als Natuurmonumenten meer ‘eigen’grond wil krijgen, bent U, belastingbetaler degene die het ‘eigendom’ van Natuurmonumenten betaalt. Vanaf 2015 betaalt u voor 85 procent mee aan de aankoop van nieuw ‘eigendom’van Natuurmonumenten. En waar ze de beheercapaciteit ontberen, verpachten ze die van U gekregen grond vervolgens met winst weer terug aan boeren.

Goede natuurclub, die kun je veel beter steunen dan Natuurmonumenten!

De kerkuilengroep hielp de kerkuil WEL, Goede natuurclub, die kun je veel beter steunen dan Natuurmonumenten!

 Nog schaamtelozer is dat Natuurmonumenten de kerkuil wil claimen

Kijk snel, voor je het weet ben ik weg!
De kerkuil Kardinge

Vroeger woonde ik op de boerderij. Als het koud was, kon ik lekker jagen in de graanschuur. De tijden zijn veranderd…

Bescherm mij voor € 10

Opzegservice Natuurmonumenten, steun de Kerkuilenwerkgroep als je kerkuiltjes leuk vindt
Je zou de kerkuil kunnen redden door 10 euro aan Natuurmonumenten te geven, in plaats van de Kerkuilenwerkgroep van Johan de Jong in Ureterp die zich al sinds 1979 voor die uilen inspant, zodat de charismatische spookvogels nu algemeen weer voorkomen, geholpen door meer warmere winters.

Nadat er in 1979 met de sneeuwrijke (= voor kerkuil dodelijke) winter nog slechts 100 over waren, ging Johan de Jong met enthousiastelingen aan de slag. Hij plaatste nestkasten voor nieuwe broedgelegenheid in boerderijen, hield de populaties bij. En nu vindt je in iedere boerenschuur met nestkast wel een paar, en zijn in NL weer duizenden paren, en met muizenrijk jaar 2014 is de populatie booming  met tweemaal zoveel kuikens dan gemiddeld. Koude winters zijn funest voor deze muizenjager, die mondiaal met 35 ondersoorten voorkomt in vooral zuidelijker oorden.

Natuurmonumenten gaf hier geen cent. Alle eer gaat hier naar Johan de Jong en zijn enthousiaste vrijwilligers die jarenlang tot in de kleinste uurtjes doorgingen. Daarom, steun de kerkuilenwerkgroep als je iets met die charismatische spookdieren van boerderijen hebt. De kerkuilenwerkgroep is nu typisch zo’n Goede Milieuclub, daar kun je altijd aan geven.

  • We zien in deze campagne de hand van de van WNF afkomstige reclamejongen Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, shame on you. Natuurkennis is niet belangrijk meer, geld geld  geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld. Jac P. Thijsse draait zich in zijn graf om. Of weet Van Den Tweel niet wat schaamte is, en is dit gewoon goede marketing? Of hoe noemen ze dat ‘hoger bewustzijn’. Ik hou graag de optie open dat ik er helemaal naast zit.

Je vindt hier de link naar de opzegservice van Natuurmonumenten. Ik deed dat al na vele jaren lidmaatschap en excursies geven voor NM. Wie iets voor de natuur wil doen, steunt de enthousiaste vrijwilligersclubs, het DNA van NL op groengebied en laat die schatrijke bedelaars in hun groene sop gaar koken.