Liegen voor geld werd het nieuwe normaal bij Natuur&Milieu

Liegen voor geld werd het nieuwe normaal bij Natuur&Milieu

Wij tonen in deze blog aan dat Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu glashard liegt door te beweren dat Wind op Zee klimaatschade vermijdt bij ongewijzigd beleid, terwijl hij schriftelijk tegen mij bevestigde dat die molens bij huidige Europees Emissiehandelsysteem netto geen grammetje CO2 uitsparen. De Nederlandse molencampagne trekt hooguit de kosten van Europees klimaatbeleid richting de Nederlandse belastingbetaler. Wagenaar zijn Algemeen Nutsbedrijf Bevoordelende Instelling Natuur en Milieu liegt omdat ze daarvoor betaald krijgen door profiteurs van het Energieakkoord.

Alweer ‘nieuw onderzoek van groene WC-eend’
Nadat het CBS Wind op Zee onderuithaalde, start één van de aanstichters van het tientallen miljarden euro’s kostende Energieakkkoord een nieuwe campagne om  haar begunstigers als de NWEA aan subsidies te helpen: Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu heeft een ‘u vraagt wij draaien’-onderzoeksclubje SEO Economisch Onderzoek hypothetische ‘klimaatschade’ laten berekenen in de onbekende toekomst voor nog niet geboren generaties, en trekt dat astronomische hypothetische schadebedrag af van de 18 miljard euro SDE+-subsidies voor wind op zee: en dan blijkt het dragen van 18 miljard euro naar zee nu plots 12 miljard euro winst te geven: het is een wonder, (het is wonderlijk als daar in wilt tuinen, tenzij je er geld voor krijgt).

Wij lezen volledig onweersproken en uitgelicht in campagnekrant voor Natuur en Milieu Dagblad Trouw, wiens redacteur Hans Marijnissen ook op schoot zit van het Wereld Natuur Fonds:

Windparken besparen hoge kosten voor toekomstige generaties. Ze zijn een uitstekende verzekering voor onze (klein-)kinderen.

Tjerk Leugenaar
We kunnen hier aantonen dat Tjerk Wagenaar glashard liegt: hij WEET dat de molens BIJ ONGEWIJZIGD BELEID helemaal geen milieuwinst geven, maar laat SEO beweren dat ze miljarden euro’s aan vermeden klimaatschade opleveren BIJ ONGEWIJZIGD BELEID.  Weten dat het niet zo is, maar beweren van wel: dat is toch liegen Tjerk? Zoals Tjerk Wagenaar tegen mij schriftelijk moest erkennen leveren die molens uit het Energieakkoord NUL milieuwinst, door de huidige inrichting van het Europese Emissiehandelsysteem.

Tjerk Wagenaar: “De productie van stroom uit windenergie leidt niet direct tot verlagen van EU CO2-emissies”.

Betrapt Tjerk, je hebt dat schriftelijk bevestigd en kan er niet omheen draaien. Vanaf nu heet je bij ons Tjerk Leugenaar.

Eerder loog Natuur en Milieu al dat Wind Op Zee ons onafhankelijker zou maken van buitenlandse energieimport.

Wanneer we gisteren de Volkskrant lezen vinden we wél journalistiek over energie in plaats van groene campagnesteun bij Trouw. Dan blijkt uit inventarisatie dat windmolenaars nu  alvast nog werkende nieuwe molens van tien jaar oud afbreken om zo met nieuwe molens 350 miljoen euro subsidie te kunnen vangen van het Energieakkoord. Die subsidies bedragen bij boeren per molen per jaar tot 115.000 euro, dus vandaar dat men hier in Friesland zoveel wil. Daarnaast is een windmolen al in 15 jaar afgeschreven. Dus kreeg Tjerk Wagenaar al op zijn tiende kleinkinderen?

ANBI-Status Natuur en Milieu: Algemeen Nutsbedrijf Bevoordelende Instelling
Wat is er met de milieubeweging gebeurd dat liegen voor geld het nieuwe normaal werd?. Vermeden emissies hier, worden in Oost Europa weer uitgebraakt: we trekken hooguit de kosten van Europees klimaatbeleid naar de Nederlandse belastingbetaler. Terwijl het milieu DE ENIGE rechtvaardiging heet voor dat akkoord dat onze energierekening per jaar ophoogt met 500-1000 euro belastingen. En terwijl die vermeden emissies door molens de miljarden zouden moeten opleveren voor vermeden klimaatschade….

De lobby voor het Energieakkoord door Natuur en Milieu leverde hun campagneleider Ron Wit een hoge functie op bij één van de belangrijkste subsidievangers, Eneco (850 miljoen euro voor Luchterduinen), eigenaar van Ecofys en onderdelen van het gefleste Econcern waarvan het afgeroomde personeel ook via het 4,2 miljard euro subsidies vangende Gemini in de Noordzee meeprofiteert.

En zoals wij al toonden door eenvoudig wat jaarverslagen naast elkaar te leggen, vangt Natuur en Milieu meer dan 3 miljoen euro subsidies per jaar van het voormalig Agentschap.nl , milieuambtenarij én steun van profiteurs van het Energieakkoord om ons te vertellen dat deze nutsbedrijven als Nuon en Eneco, de NWEA en ambtenaren vooral hun gang mogen gaan op onze kosten. Onder vlag van ANBI-status, Algemeen Nutsbedrijf Bevoordelende Instelling dus.