Goeie schimmels, slechte schimmels, gewenste en ongewenste biodiversiteit. Deze zijn wel leuk en nuttig

Goeie schimmels, slechte schimmels, gewenste en ongewenste biodiversiteit. Deze zijn wel leuk en nuttig


Ik leg nu de laatste hand aan het rapport voor de stichting achter Climategate.nl over biodiversiteit. En wat al opviel is dat vooral exoten en exotische pathogenen een slachting aanrichten, zowel onder vleermuizen in de Verenigde Staten als bij amfibieen, waar de chytride-Bd schimmel (Batrachochytrium dendrobatidis) tientallen (sub)tropische kikkers deed uitsterven sinds de jaren ’70, waaronder de aan klimaatverandering toegeschreven gouden pad. Nu komt er in Nederland en bij onze Belgen een andere uit Azie afkomstige schimmel bij uit de chytride-groep: Batrachochytrium salamandrivorans is zijn naam, salamandrivoor betekent salamander-etend.

Alsof je door een schimmel besmet raakt die je van buitenaf opeet, ja wie beweert dat de natuur ‘in balans’ is en gezond, zo’n Postcodeloterij-gesponsord wellnessoord: alleen tot de tanden bewapend kun je de natuur betreden.

An Martel van de Universiteit van Gent publiceert over de vondst in Science. Onze vuursalamander is dankzij deze Aziatische schimmel al uitgeroeid, en meerdere salamanders kunnen nu volgen. In tegenstelling tot de Chinese vuurbuiksalamanders zijn onze salamanders niet met de schimmel mee-geevolueerd en hebben ze geen afweer ontwikkeld. Ze zijn dan een makkelijke prooi, zoals je dat ook hebt bij albatrossen die door ratten worden overvallen en toekijken hoe hun eieren worden uitgevreten.

Meer dan ‘de klimaatverandering’ en allerlei pseudoproblemen is het gesleep met biologisch materiaal daarom een acute bedreiging, wat iedereen al weet die het boek van Charles Elton uit de jaren ’50 daarover las.