UnknownBij deze even een oproep onder de lezers voor iemand met bovenstaande eigenschappen, die hier als toerist graag komt en deze provincie mooi wil houden, of een dito Fries met ‘Leaver Dea as Slaef’-karakter: Een deel van het Friese windmolenverzet verschanst zich nu achter de mogelijkheid van een referendum dat voor acceptatie voor 5 december 1680 handtekeningen moet krijgen, waarna er dan nog weer 25.000 handtekeningen nodig zijn. Ik kreeg dit bijgesloten formulier toegestuurd van kunstenaar Ids Willemsma, waarop je dan een naam en adres moet invullen en dan met postzegeltje plakken enzovoort, nou ja.

Het gebeurt onder aanvoering van oud-gedeputeerde Jan Nauta en oud statenlid Frans Kuipers: zij geven al aan haarfijn door te hebben waar de volgens hen ‘ winstmolens’ om draaien: subsidies en uiteindelijk volgens hen ‘ kapitaalvernietiging’. Met hun onderbouwing zit het wel snor,waar wij al enkele verdienmodellen tegen het licht hielden en constateerden dat ze voor 2/3 draaien op exploitatiesubsidies en belastingvoordelen. Alle argumenten liggen er al, maar op argumenten ga je hier niet winnen.

Hoop: uitstel van teleurstelling, of resultaat
Iets zegt mij dat deze strohalm-tactiek tegen een voor argumenten en democratische legitimiteit immune overheid goed bedoeld is, en daarmee voldoet aan mijn definitie van hoop: uitstel van teleurstelling. Immers, de overheid kan en zal miljoenen euro’s inzetten voor het maken van ‘draagvlak’ , de profiteurs van de subsidies ventileren openlijk dat zij ook omwonenden met hun eigen belastinggeld willen afkopen, waar de tegenstanders nu dus met een handtekeningvelletje zwaaien. Wel heel vertederend…Maar dossiers als de Centrale As zijn mijn getuigen dat niet gebeurt wat de meerderheid bij eerlijke informatie wil…We leven in een lobbycratie en bureaucratie. Hoewel goed in aanzet, is er meer nodig, zoals onze geslaagde guerilla-actie hier boven Amsterdam bij zo’n rooie socialistendemo.

996030_429258483861357_1969334607_n

De zaak moet kortom op professioneler en vooral vermogender niveau getild om iets uit te richten. Ik riskeer met deze actie op tribale sentimenten te stuiten van ‘wer bemoeie jo mai, wat mienst wol’ enzovoort, ik haalde bij mijn gesprek met Willemsma alvast mijn beste Fries onder het stof vandaan om de ‘ net fan hjirre/fremd spul’ – hindernis te omzeilen. Al eerder werd ik gebeld door een verzetsgroep uit Tzummarum en toen maakte ik de fout geen plat Fries maar accentloos ABN te praten. Fremd Spul! Nooit meer iets van gehoord.

Liever Fremd Spul dan ‘ normaal’ in deze krankzinnige tijd.

Wie persoonlijke afkeuring wil uiten kan dat altijd later nog doen, en ik wil niets liever dan zelf op de achtergrond blijven. Ik zie alleen dat vele (her)import al goed verzet pleegt zoals Frederik Smit bij Wons, en vele andere krachten die gebundeld meer uitrichten, maar het alle kanten uitwaaiende verzet heeft meer fundering nodig waar men nu zelfs op elkaar loopt te kijven. Laten we eerst zorgen dat die 100+ megaturbines er in zijn geheel niet komen, zodat we geld over houden voor iets beters: wie met enig kapitaal, expertise en talenten in huis biedt zich aan voor de oorlog?

Hieronder alvast een actualisering van het monument van de Slag bij Warns, een professioneel beeldhouwer dient het nog enigszins te fatsoeneren.

10439379_662390010548202_5039424835584611873_n