cartoon

Samenvatting blog: U Wind  draait voor MEER DAN TWEE DERDE op SDE- subsidies en belastingvoordelen. Dat komt overeen met het verdienmodel van cooperatie Windvogel, dat 2,5 maal meer MEP-subsidies opstrijkt dan zij uit stroomopwekking genereren. Wanneer je stroomopbrengst 29 procent lager uitvalt dan gehoopt/gepland heeft dat geen noemenswaardige impact op je bedrijfsresultaat in Groene Economie 2.0 bij dit VVD (!!!)-kabinet van Kameraad Rutte.

We starten de serie Groene Economie 2.0 bij Climategate.nl, het drama in x bedrijven over hoe de klimaatoverdrijvende overheid de stroommarkt verwoest, gezonde bedrijven aan de bedelstaf brengt en klimaatpolitiek correcte pseudo-ondernemers met subsidies kunstmatig in leven houdt tot het licht in NL uitgaat. Modelvoorbeeld van dat laatste is het Windpark Houten, 3 turbines door Eneco opgezet in handen van U Wind die nu 1 jaar draaien en alvast 29 procent minder stroom leverden dan berekend door Eneco-dochter Ecofys, voor zover je het weer op voorhand kan plannen en je bedrijfszekerheid dus afhangt van depressies die zich op de oceaan kunnen vormen.

De molens staan vaker stil dan verwacht en de opbrengst is nu naar beneden bijgesteld naar 11,8 miljoen kWh, dat is het equivalente stroomverbruik (ex stook) van 3300 Nederlandse huishoudens (3300 kWh, CBS 2010), waar U Wind stelt:

Windpark Houten heeft het eerste halve jaar 9746 MWh opgewekt, voldoende voor ruim 6000 huishoudens. Dat is 3% minder dan verwacht (…..oh?….RZ) en wordt veroorzaakt door fluctuaties van het windaanbod.

Met zo’n stroomopbrengst kom je afgerond naar boven op 6000 huishoudens die in een half jaar stroom krijgen, maar in het gehele jaar krijgen slechts 3300 huishoudens stroom: dus een factor 2 minder dan je zo suggereert. Waarbij ik geen enkel huishouden ken dat volledig op windenergie zou willen/kunnen draaien: bij onvoldoende wind valt dan de stroom uit. Huishoudens zijn geen representatieve eenheid bij windenergie, het weergeven in huishoudens is dan ook een vorm van creatieve waarheidspresentatie/liegen die regel is geworden, ook bij onze overheid onder Kameraad Rutte 1 en 2.  Blijkbaar hebben de molens vooral na april stilgestaan, want daarna tot augustus werd er nog maar 2 miljoen kWh opgewekt, en de start was in augustus 2013.

Je vindt hier de prospectus van het sinds 2013 operationele Windpark Houten, in handen van Uwind, waaraan Eneco (het bedrijf waar Energieakkoord-lobbyist voor Natuur en Milieu Ron Wit nu werkt) een investeringslening van 10 miljoen euro verstrekte. Het bedrijfsmodel leunt op twee componenten, die zij succesvol binnensleepte bij Agentschap.nl, nu RVO, de klimaatbankier met belastinggeld onder hoede van Henk Kamp (VVD):

  1. SDE-subsidie die een stroomopbremgst garandeert van 12 cent per kWh, Bij minimum stroomopbremgst van 4,9 ct per kWh is dat 7,1 ct per kWh die Eneco verwacht op te wekken aan financieel vermogen uit de staatskas
  2. De Energie Investeringsaftrek (EIA): een ‘ groene’ aftrekpost van liefst 41,5 procent over je fiscale winst, die volgens het rekenvoorbeeld van RVO een extra besparing van 10 procent over je investeringen levert. De EIA komt BOVENOP je SDE-exploitatiesubsidies, je hoeft die subsidies niet in mindering te brengen van klimaatsinterklaas Henk Kamp (VVD!!!!)

Eneco profiteert van beide regelingen maximaal waar de EIA per 2014 voor nieuwkomers niet meer bovenop de exploitatiesubsidies mag vallen. Maar de SDE+regeling onder het Energieakkoord is weer rianter en vult aan tot 15 ct per kWh. Het windpark Houten verwacht volgens haar prospectus de maximale SDE-subsidie. Zij omschrijven het als volgt:

Aangezien de windturbines naar verwachting gemiddeld 2.740 vollasturen (16,44 miljoen kWh=P50), en met een 90% waarschijnlijkheid ten minste 13,9 miljoen kWh per jaar (=P90) zullen produceren, zal de genoemde maximum SDE bijdrage jaarlijks hoogst waarschijnlijk worden bereikt.

Firma Sigaar uit Eigen Doos BV met dank aan de VVD
De SDE-bijdrage wordt tot een opgewekte hoeveelheid energie van 10,56 miljoen kWh toegekend, daarboven verwacht RVO dat een windmolenaar op eigen benen moet kunnen staan qua exploitatie, met zulke belastingvoordelen. Met 3 turbines genereer je dan dus een ZEKERE inkomstenbron aan subsidies PER JAAR van 0,75 miljoen euro.

De SDE-exploitatievergoeding is maximaal 7,1 ct wanneer de stroomprijs minimaal is. Bij een stroomprijs van 4,9 ct per kWh waarbij de maximale SDE wordt toegekend, heb je dan een volgend verdienmodel voor Windpark Houten:

  • – stroomopbrengst= 11,8 miljoen maal 4,9 cent= 0,578 miljoen euro
  • – subsidieopbrengst= 0,75 miljoen euro

Bruto omzet is dan 1,33 miljoen euro per jaar, waar inkomsten uit stroom slechts 44 procent bedragen tegen 56 procent subsidie, en waarbij je dan over je fiscale winst nog een aftrekpost mag opvoeren van 41,5 procent, ook OVER VERKREGEN SUBSIDIES die immers al tegen de tweederde van je verdienmodel bedragen. Verder stort de Gemeente Houten nog 24.000 euro in een ‘ Duurzaamheidsfonds’, waar U Wind ook een vergelijkbaar bedrag stort, mogelijk om klachten van omwonenden af te kopen. Die bedongen al dat de molens af en toe werden stilgezet. Slagschaduw, geluidsoverlast. Wind op Land wordt een doorslaand succes…

Wat u?

Leve de vrije stroommarkt….