RZ14klimaatneutraalToevallig stuit ik op een natuurboek uit de jaren ’30, ‘Waar de natuur wenkt’ waarin auteur RJ de Stoppelaar de zachte winters (Open Winters) hekelt, en de verklaringen citeert die de kranten aanhalen over de Warme Golfstroom, met een omgekeerde hint naar klimaatfilm The Day After Tomorrow:

Winter? Het geleek er niets op. Een paar keer had het wat gerijpt zoodat eenden wat hadden kunnen glissen op de weideslooten, enkele etmalen was het een “witte wereld” geweest toen de landen neerlagen onder een licht sneeuwkleed, maar dat was dan ook alles. Een slechte tijd voor de schaatsenmakers vond Pake, en een goede voor den dokter en apotheker. De zon zag je haast niet. De meeste dagen grauw en grijs en vochtig. Echt griepweer. Dokter had het dan ook druk maar hij hoorde. Naar de kranten schreven zat het zachtzijn van de winters in het zich verleggen van den warmen golfstroom, en Pake vroeg wat ik hiervan dacht.

“Best mogelijk,” heb ik geantwoord, “alles verlegt zich tegenwoordig, zachts dat de golfstroom er ook aan meedoet.”

“Ja,” zei de oude, “hij had zelfs gelezen dat ze in Amerika dien golfstroom van richting wilden doen veranderen zoodat wij hier kouder winters kregen en zullui warmere, maar dat zou wel Amerikaansch zijn en niet zoo’n vaart loopen. Want naar zijn gedachten was die stroom nou niet een boeresloot waar je zoo maar een strykdam in kon slaan.