Wij zijn voor gasboringen, maar willen niet dat er boortorens verschijnen.....Waddenvereniging-logica

Wij zijn voor gasboringen, maar willen niet dat er boortorens verschijnen…..Waddenvereniging-logica

Hebt u ooit een zeehond gezien met een mobiele telefoon aan de oplader die op hoge toon ‘ groene stroom’ eiste?  De ‘natuurbeschermers’ van de Waddenvereniging wel…Het schijnt dat de vogels en dieren van het Wad tegenwoordig zweren bij turbines van Siemens. De posters van grote Groene Leider Bram van Oijk zijn niet aan te slepen op de zandbanken. De Waddenvereniging signaleerde die behoefte. Zij heeft nu zelfs een ‘ projectleider Klimaat en Energie’, klimaatkleuterleidster Josje Fens. Zij pleit in een noordelijk medium er voor het Noorden zo snel mogelijk vol te zetten met megaturbines. Maar dan niet in het IJsselmeer of langs de Afsluitdijk.

Oftewel: Wij willen zoveel mogelijk windmolens, maar zijn er ook op tegen als ze er dan daadwerkelijk komen, dan heet het plots een ‘hekwerk rond de Waddenzee’.  De vraag is vooraf nooit gesteld: kun je 100den megaturbines in een klein overbevolkt land wel plaatsen zonder natuurschade? En zodra die schade wel plaatsvindt wast men de handen in onschuld. Wij waren teugen.

Je ziet het al voor je, zo’n Klimaatkleuterleidster bij de Waddenvereniging.  Met de in steen gebeitelde overtuigingen over  ‘ieuw duswel beswel duujzaam’ die bij zo’n duinkonijn van Groen Linkse komaf horen,  dagblad Trouw-lezeres die in deeltijd wat Postcodeloterijgeld verdampt op een bureaust0el in Hajjjlingen. We doen de geloofsbelijdenis van de Groene Kerk even:

Duurzaam is windmolens, geen kernenergie, bi0logische landbouw. En toen ik de film van Al Gore zag maakte ik me duswel beswel zorgen. Je ecologische voetafdruk minderen en mindej vlees eten, nou ja, dan heb ik zoiets van ja duhh, duswel beswel groen, moet je doen, samen, samen!

En vooral, het blinde geloof van een kind: dus nooit 1 van deze overtuigingen kritisch (wat hier gelijk staat aan ‘ negatief, cynisch, niet goed voelend’ )tegen het licht houden, of jezelf afvragen:

  • Wat zijn de consequenties van het beleid dat wij voorstaan, en is dat verenigbaar met het bestaansrecht van onze vereniging?
  • Of: waarom moeten beschermers van het Wad indirect fungeren als lobbyist voor Siemens, door turbines van 200 meter hoog een groen fiat te geven?

Ze hebben zichzelf die vragen eenvoudig nooit gesteld.Want:

het gaat er immers duswel beswel om, zeg maar, dat jeeeehh lekker mee doet, en nou duhhh: wat ben jij negatief en sienies zeg, ieuw, zekej zoonuh, klimaatontkennej….oh ik heb alweer een smsje, ik ben zooooo druk…

De ondraaglijke lichtheid van de post-postmoderne opinie, ik bel dus ik besta. Ach, als het goed voelt, dan is het goed!

Nou, dus jij vindt dat we de aarde maar moeten verpesten, geef je dan niets om de toekomst van onze kinderen?

(dan wordt je ge-Marcelvandamd, koning van de redenering Ad Baculum)

De Energiesinterklaas die Duurzame Energie heet en zijn Groene Pieten die met gratis geld strooien
De Waddenvereniging is cheerleader van het Energieakkoord van de Bende van Nijpels: het zonder ecologische of economische rentabiliteitstoetsing vooraf volzetten van Nederland met megaturbines tegen 50-100 miljard euro publieke kosten. De Waddenvereniging is ook voorstander van Gemini: het met 4,4 miljard euro subsidieren van Van Oord en Siemens met een turbinefarm in de Noordzee waarbij 150 monopiles de grond in worden geramd (bodemberoering jongens?). Vervolgens graaft Van Oord een kabelsleuf dwars door de Waddenzeebodem bij de Rottumerplaat. Het had niet veel gescheeld, of die sleuf was dwars door de Rottumerplaat geramd. Geeft dat graven door dit belangrijke trekvogelgebied geen megaverstoring?

We horen de Waddenvereniging haar oorverdovend stilzwijgende goedkeuring. Want geheel volgens de Heilige Leer der Onfeilbare Groene Kerk luidt de overtuiging

Jamaar Wij Zijn Voor Duurzame Energie.

Het heilig oliesel van de Groene Kerk. Die Energiesinterklaas die Duurzame Energie heet. Gratis door de natuur geleverde eeuwig beschikbare energie die uit het niets naar ons toe blaast. Aangespoord door oneindig beschikbaar belastinggeld dat gratis door de groene piet wordt gestrooid. Gelukkig wordt het groene gebabbel van de Projectleider Klimaat en Energie op de pagina volledig ondergesneeuwd door het stuk van onze Pieter Lukkes: ‘ Provincie geef de molenplannen terug’. De ware milieubeweging zit niet op een Postcodeloterij-betaalde bureaustoel ideologisch blind te zijn. Die maakt haar sommetjes en komt op waarvoor ze is geboren.

En neee, voor de zeurpieten onder u, ik speel niet op de persoon.
Ik heb geen flauw benul wie het is, die Josje Fens. Maar maak gewoon op basis van enige veldervaring een profielschets van iemand die zo’n functie vervult. Die zit daar zonder bij zichzelf af te vragen: is wat ik voorsta ook logisch verenigbaar. Zullen we wedden: Een treetje Scellingbier dat het iemand zonder technische opleiding is, die wat groenigs mag roepen volgens haar politieke komaf. Zonder  dat ze een flauw benu lheeft wat ze eigenlijk zegt, zolang het maar goed voelt en ze maar ‘ goed in het team past’ en heel aardig is. Net als de kleuterjuf van mijn nichtje, die als volwassene schreef bij een tekening van de kerststal:

‘Toen Jozef en Maria bij de stal kwamen, lag het kind in de kribbe’.

In prachtig gekruld handschrift met zilverstift. Zelfs de F-side van Ajax is beter op de hoogte van de chronologie van het kerstverhaal, dan de juf die onze kindjes het verhaal moeten bijbrengen.

Het zal mij een rotzorg zijn of ze Josje Fens, Klaasje Pens of Pietje Knotje heet. Het is de ondraaglijke lichtheid van postpostmodern. Dat nadenken in deeltijd, waarbij Het Gevoel de maat van alle dingen werd. Zodat we een hoger opgeleidenparadox kregen: al onze hoog opgeleide energie verspillen we aan duurzame energie-demogagie, en magie moet alle tegenstrijdigheid oplossen. Ik zie de turbines van het Energieakkoord als de steencirkels in de prehistorie. Die werden ook met alle technisch vernuft uit die tijd opgezet. Met jaren mankracht van slaven, precies astrologisch berekend zodat de zon op het goede punt viel. En zo werd de wraak van de Zongod afgewend. Reuze knap, maar het ging uiteindelijk nergens over, behalve een kostbare bezwering van Lebensangst. En het op een schild dragen van de priesterklasse…Mensen veranderen niet, we blijven Paleo.

Mocht ze zich toch persoonlijk aangesproken voelen: ‘ wat zit je haar leuk, wat staat die …. je goed,  spiegeltje aan de wand, wie is er de…van het land..

Complimentjes…. Helpen ze? Of heb ik het al definitief verbruid? Nee ik zou niet in het team passen, maar vier komend jaar dan ook 10 jaar zelfstandigheid zonder pensioen (ZZP). Hoerah!

Over het kerstverhaal gesproken, als kleuter tekende ik altijd F16s. Toen moest ik van de juf eindelijk eens wat anders tekenen, bijvoorbeeld omdat het kerst werd. Waarom geen stal. Kleuter-Rip tekende Jozef, Maria, het kindje Jezus in een kribbe. In een stal met een voorbijrazende F16 er boven, dikke rookpluim. Je snapt dat die zingende engelen niet boven het geluid van de nabrander uitkwamen.

stille naaacht..fiewuoohw!!!!!!!!!!!!!!!! Ach ja, de kleuterlogica, die werkt ongeveer het zelfde als die van de klimaatfanatici met het verschil dat zij onschuldig is.