MDJ1962M-Frans Verapad

Het jaar 2014 Kende vele ecologische  hoogte- en dieptepunten en daarbij mag het pensioen van Staatsbosbeheer’s huisecoloog Frans Vera niet onvermeld blijven.  Vera bereikte in juni 2014 de pensioen gerechtigde leeftijd, een mooi moment om te stoppen. Maar de Nederlandse natuur is nog niet van deze graasspecialist af zo bleek recent. Frans staat als co-auteur vermeld bij het concept-beheerplan van natuurgebied de Oostvaardersplassen. Frans Vera, vh Staatsbosbeheer, staat er als medeauteur op de cover. Want Vera was toch de huisideoloog van de overheidsbossen?

Dat lijkt vreemd dus tijd om wat op internet rond te grazen. En dan blijkt er wat raars aan de hand: Vera is begin 2012 door Staatsbosbeheer de laan uit gestuurd, ruim twee jaar voor zijn pensionering.  Staatsbosbeheer heeft hem vanaf januari 2012 gedetacheerd’ bij de Stichting Natuurlijke Processen, bekend als SNP. Dit is een door Vera opgetuigd vehicle om zijn gedachtegoed te verspreiden, hij is er de directeur. In een interview meldde hij in 2013 dat dit wel prettig werken was, zo zonder baas.

Rondstruinend op de SNP-site is het Anbi-onderdeel, verplichte kost bij stichtingen, opmerkelijk. Vera blijkt tot aan zijn pensioen doorbetaald te zijn door Staatsbosbeheer als stichtings-directeur en heeft ook nog een subsidie van € 24.000 binnen gesleept bij zijn oude werkgever. Freeweelend tussen de grote grazers in binnen- en buitenland heeft hij de laatste twee jaar op kosten van de maatschappij mogen grasduinen. Zonder enige verantwoording of verplichting en mèt een mooie subsidiekluif voor leuke reisjes en trips. Sommige mensen weten de juiste paden te bewandelen!

Wat zijn verdere rol en status de komende tijd zijn blijft erg schimmig. Soms duikt Vera onaangekondigd woordvoerend op  bij vergaderingen en conferenties, namens wie is vaak niet duidelijk. Hij heeft dan wel wat van een orakel als hij roept dat hij alleen alles juist voorzien heeft en tegenstanders Judaskinderen noemt.  Zoals bij de meeste orakels komt er van Frans z’n voorspellingen hooguit 10% uit, maar dat vinden z’n fans niet erg. En bij Staatsbosbeheer lijkt er een haat-liefde verhouding met Vera te bestaan.  Want ondanks zijn afscheid bij Staatsbos in 2012 werd er voorjaar 2014 het ‘Frans Vera-pad’geopend in de Oostvaardersplassen.  Een goedmakertje misschien?