RZ13schiermonnik21

Het Ministerie van Economische Zaken laat nu een externe adviseur onderzoeken, of het uitkopen van vissers (enkele miljoenen euro’s uit Waddenfonds) voor natuurbescherming op het Wad geen ‘ongeoorloofde staatssteun’ heet. Dat zelfde ministerie gaf Particulier grondbezitter Natuurmonumenten sinds 2000 wel een geschatte 300 miljoen euro aan grondbezit. Geen ongeoorloofde staatssteun?

Na mijn zeer goed ontvangen blog over de negatieve beleggingsresultaten van Natuurmonumenten nu: Hoe onafhankelijk kun je zijn, als je verdienmodel voor het grootste deel afhangt van overheidsbeleid en subsidies? Sinds 2004 kocht Natuurmonumenten 20.000 hectare grond bij haar al ruime 80.000 hectare grondbezit, waarbij de Staat op afstand de grootste financier is met bijna 300 miljoen euro grondsubsidies. Van 2000-2013 gaf de Nederlandse overheid deze ‘particuliere’ organisatie al 0,63 miljard euro subsidies (inclusief voor beheer en inrichting).

De voorkeurspositie van deze particuliere organisatie kun je in internationaal perspectief plaatsen door ze met het Amerikaanse Natuurmonumenten te vergelijken, de nieuwe werkgever van ex-visserijcommissaris Maria Damanaki: The Nature Conservancy, de grootste natuurorganisatie van de Verenigde Staten, een Westers land 237 maal groter dan Nederland en met 20 maal meer inwoners. Een land dat veel eerder met natuurbescherming begon dan ons.

The Conservancy is nationaal en internationaal actief en ontving in 2013 bijvoorbeeld 99 miljoen euro subsidies op een budget van 778 miljoen euro (13 procent). Waar Natuurmonumenten op een budget van 121 miljoen euro met 50,7 miljoen euro subsidies (41 procent) in de tas naar huis gaat. Dus een particuliere natuurorganisatie in een land met 20 maal minder inwoners en een 230 maal kleiner oppervlak, krijgt jaarlijks een factor 2 minder subsidies. Innig verweven is zacht uitgedrukt….

Hieronder mijn staatje:

Natuurmonumenten subsidies, en subsidies grondaankopen (vet)als deel van totaal (x miljoen euro):
2000: 46,517  wv 34,138 voor grondaankopen
2001: 71,559  wv 51,602 voor grondaankopen
2002: 53,134, wv 38,669 voor grondaankopen
2003: 25.715 wv 15,219 voor grondaankopen
2004: 40.9
2005: 40,6
2006: 46,1 (35,7 grondaankopen wv 31,311 subsidies
2007: 51,9 (36.739 grondaankopen wv 35,690 subsidie)
2008: 34,0 (25,087 grondaankopen wv…21,534…subsidie)
2009: 46,3 (28723 grondaankopen wv 25, 768 subsidie)
2010: 39,6 (20,8 voor grondaankopen, wv 17,9 subsidies grondaankoop)
2011: 40,7 (13,1 voor grondaankopen, wv 10,4  subsidies grondaankoop) =
2012: 43.674 (wv 6.581 naar grondaankopen subsidie 1,967)
2013: 50.687 ( wv 7.342 naar grondaankopen subsidie 4,599)

———————–

631,4 miljoen euro.

De cijfers van 2004 en 5 voor grond houdt u nog te goed, en dus ook de optelsom, maar het totaalbedrag zal sinds 2000 ongeveer rond de 300 miljoen euro uitkomen aan door de staat geschonken grondbezit.

We zien hoe de aankopen kelderen, maar in 2011 lag bij Natuurmonumenten ook nog bijna 7000 hectare grond op inrichting te wachten. Dus nog meer grond, dat lijkt boven de capaciteit te gaan.

Alhoewel, ook hier springt de overheid bij als reddende engel.  Natuurmonumenten ontving in 2013 meer subsidies dan de 50,1 miljoen die vermeld staat. We zien nog een post ‘ vooruitontvangen subsidies projecten’  van 12,575 miljoen, en ‘ vooruitontvangen subsidies aankopen natuurterreinen van 16,078 miljoen’. Al het gejeremieer over ‘kaalslag door de overheid’ en het gezever over Bleker ten spijt, staat NM ook de komende jaren nog voor in de rij bij de zoete subsidiepot, met tot 2016 nog een begrote 40 miljoen euro overheidsgeld per jaar. Er zijn er die het voor minder doen.

We moeten de subsidies wel relativeren: de uitbaters van zeewindfarm Gemini (waaronder het semi-publieke HVC) krijgen over een vergelijkbare periode 4,4 miljard euro subsidies toegeschoven van Henk Kamp/U via uw energierekening, bijna 7 maal zoveel.  Voor volledig afwezig nut.

Dan zou ik dat bedrag nog liever naar Natuurmonumenten overmaken. Ze krijgen dit geld, vanuit het idee dat een particulier beter die natuur kan beheren dan een overheid. Maar er zijn aan de andere kant vele andere particulieren, die ook best grond willen krijgen onder de internationaal unieke voorwaarden die voorkeurskind van de staat, Natuurmonumenten in handen kreeg.

Dit is mijn Geldmachine Natuurmonumenten-reeks. Lees ook: