Pure technologische schoonheid en welvaart: aardgas uit eigen bodem

Pure technologische schoonheid en welvaart: aardgas uit eigen bodem

Het door energietransitie-fanatici zo benadrukte einde aan onze aardgasvoorraden is een beleidskeuze van de Nederlandse Staat, 50 procent aandeelhouder in onze Groninger en Waddengasverpatser Gasterra, waarvan Shell en Exxon de overige aandelen hebben. Dat blijkt uit het productie-opvoerende gejubel in het jaarverslag van Gasterra dat liefst 89,3 miljard kuub van onze bodemschatten verpatste voor een omzet van dik 24 miljard euro in 2013. Liefst 5,9 miljard kuub extra zou zijn verpatst, mede door de export op te voeren bij een gemiddelde gasprijs in 2013 van 27,1 ct per kuub. Groei zat ook in een Title Transfer Facility, een virtueel Nederlands handelspunt, maar het lijkt mij dat het hier enkel gaat om meer buitenlandse verkoop. Ons eigen verbruik is namelijk al 20 jaar stabiel, zo rond 45 miljard kuub.

Zo hebben we een deal met de Italianen die al sinds de jaren 60 tegen een prikje 10 miljard kuub groningengas afnemen per jaar, en daar pas de laatste jaren wat meer voor hoeven betalen. De voor de pizzabakkers gunstige deal ontstond ooit om Italie binnen de Navo te houden. Pas recent bedong Gasterra hogere tarieven, zo meldde Z24. Maar dan weet je waarom het daar voordeliger bakken is dan hier.

Het domestische aardgasverbruik ligt ook gemeten in petajoule (1400)  al sinds 1995 op het zelfde niveau, zo meldde CBS, met een lichte sprong dankzij het koude voorjaar vorig jaar. Alle groei in door Gasterra verpatst gas moet dus in het buitenland liggen. Want de helft van het verbruik gaat op aan verwarming, terwijl zoals bekend het aandeel aardgas voor opwekking stroom snel afneemt, ten gunste van steenkool: in 2010 was dit nog 62 procent van alle domestisch opgewekte stroom. In 2013 nog 53 procent, zo meldt aardgas in Nederland.

Oftewel, al dat duurzaam transitie- geleuter lijkt voor de Nederlandse overheid geen aanzet om zuinig om te springen met onze belangrijkste bodemschat, om dit prachtige spul zo lang mogelijk voor eigen gebruik te reserveren en niet van Poetin afhankelijk te worden(waar Tjerk Leugenaar en zijn Natuur en Milieu dit argument nu gebruiken voor hun windmolenbehoefte). Het doel lijkt: alles zo snel mogelijk verpatsen, en wie dan leeft, die dan zorgt (zonder aardgasbaten waren we al een B-land)…en dan hebben we nog niet eens gesproken over de 8,2 miljard euroflop gasrotonde, waarbij de Nederlandse staat 2 miljard euro teveel aan Exxon en Shell betaalde voor een stukje Duits gasnet, waar we eerder over blogden. Hoe staat het daar anderhalf jaar later mee? Krijgen de Russen een grotere hand aan onze gaskraan in ruil voor het gevoel van een paar ambtenaren die ondernemertje willen spelen?

Het is dat de staat hier zulke goede dingen mee doet, zoals uitkeringen financieren van 900 Amsterdamse veelplegers, zoals Martin Sommer al eens blogde en al die kekke subsidies. Weg is weg, en dan moeten we dus van de wind/lucht leven, zo kunnen we de Kamp-energiestrategie uitstippelen, waar de Noren van hun gas een technikekfonds financierdn.

Klimaatredders allemaal aan het gas

Uit de baten van ons aardgas werd onder meer het klimaatonderzoek (bsik gelden) van Pier Vellinga betaald, die nu in de board is opgenomen van de met Waddengas overeind gehouden Waddenacademie (30 miljoen euro Waddenfonds) om daar met Pavel Kabat te verkondigen dat niet de NAM en zoutboer Frisia het Wad bedreigen, maar een door zijn belangrijkste geldbronnen gestimuleerde klimaatopwarming die in computermodellen tot catastrofes leidt.

Waarmee Vellinga zich kan aansluiten bij de meelmuil Wouter van Dieren, die in met ijsberenplaatjes voorziene speeches wat loopt te Exxon-bashen, en beweert dat wij door Exxon worden gefinancierd, maar zelf van 1/3 Exxondochter de NAM geld aannam om verzet tegen Waddengasboringen te pacificeren in 2003, wat de aanzet werd van dit Waddenfonds, de Waddenacademie, en tot de zinloos dure uitkoop van kokkelvissers (130 miljoen euro), en het lachwekkende onderzoek van Waddensleutels (zoek naar alles, behalve draagkrachtvermindering door lage fosfastlast en vergroot dat uit, en roep vervolgens iets rots tegen vissertjes)

Dat u een klein realistischer inzicht moge krijgen hoe de belangen liggen van die zich op De Wetenschap beroepende milieuridders. Over 5 jaar zijn mainstreammedia ook zo ver als wij, eerder mag van mij ook best…