Het vol raken van Nederland zou wat mij betreft beleidsprioriteit zijn

Het vol raken van Nederland zou wat mij betreft beleidsprioriteit zijn

De laatste kwartaalmonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau van 2014 is vandaag verschenen, een ‘ wat vindt de Nederlander’-barometer. Deze bevestigt: De Groen Links-stemmer heeft het minste op met vrijheid van meningsuiting, zo blijkt conform de traditie van tot milieu-activist gemorfte Commu-fascisten. En internationaal klimaatbeleid komt niet in de top tien voor van beleidsprioriteiten van Nederlanders, hoewel de SCP het nog wel op 10 zet. Echter, als je kijkt naar de staafdiagram figuur 1.6 op bladzijde 13 zie je dat veel meer mensen willen dat er MINDER geld naar toe gaat dan meer. En dat men liever meer geld geeft aan stadsvernieuwing. Op 1 van alle prioriteiten staat werkgelegenheid, een punt dat juist dankzij klimaatbeleid (= het ophogen van lasten via de energierekening, vernietiging concurrentievermogen en vernietigen van eerder gezonde nutsbedrijven) in gevaar komt. Nuon moet dankzij klimaatbeleid massa-ontslagen doorduwen. (energie-opwekking rendeert niet door kunstmatige overcapaciteit en voorrangsregeling wisselvallige subsidie-energie)

In tabel 1.1 op bladzijde 14 zien we daarnaast dat na 2009 Nederlanders al stemmen voor MINDER uitgaven voor klimaatbeleid. Laten we dat het Climategate-effect noemen, de internationale doorbraak van klimaatnuancering na jaren stelselmatige propaganda, waarbij ons blogje het voornaamste Nederlandse platformpje was. In 2008 wilde men dankzij Al Gore nog iets meer uitgeven, maar daarna zien we de steun afnemen, met een neutraal standpunt begin dit jaar (niet meer geld, niet minder, zal komen door de algehele paniekorkestratie rond het 5de IPCC-rapport) maar een algeheel negatieve trend. Wanneer je ziet hoeveel miljoenen euro’s er in propaganda voor CO2-beleid worden gestoken door onze overheid/milieubeweging, dan doen we het met onze medestanders toch niet slecht.

Toch is de steun voor klimaatbeleid minder negatief dan voor militaire missies. Terwijl onze overheid een veelvoud aan miljarden steekt in de strijd tegen klimaatverandering via het Energieakkoord (50-100 miljard euro zonder enig klimaateffect) vergeleken met investeringen in militaire missies (waarbij je tenminste nog wat baardmannen opblaast). Sterker nog, onze overheid heeft onze Defensie juist sterk ingekrompen en haar tanks afgepakt.

  • Zou er iets schorten aan de wijze waarop Nederlanders via media en overheid worden voorgelicht?

Je zou het bijna denken… Zo’n publieksbarometer is dus eigenlijk meer een mediabarometer, en we weten hoezeer mainstream-media ons stelselmatig verkeerd-  dat wil zeggen FEITELIJK ONJUIST- voorlichten over milieu, natuur, energie en klimaat, danwel vooringenomen. Daarom blijven blogs als de onze nodig. .