Bron UAH: satellietreeks temperaturen

Bron UAH: satellietreeks temperaturen

Het warmste jaar ooit 2014 schreeuwde Nasa Giss, en alle media nemen dat braafjes over.  Beter kun je nog eens bij Best kijken van Berkeley Earth die een nauwkeuriger analyse doen van de ‘global surface temperature’. Daarvoor zijn ze opgericht.

Zij concluderen dat statistisch gezien 2014 niet het warmste jaar was, op land het op VIER NA warmste jaar sinds metingen begonnen in 1753: het jaar in de koudste periode van ons Holoceen, de Kleine IJstijd. Zie dat de satellietmetingen (figuur boven) Best bevestigen, het warmste jaar ooit was alweer eens niet het warmste jaar ooit. Best stelt vast dat de oceaantemperaturen WEL hoger waren dan eerder in de meetreeks. En dat NOMINAAL de temperatuur wel het hoogste uitkomt (land en zee gecombineerd) echter: de foutmarge van de metingen is groter dan het temperatuurverschil met andere jaren. Oftewel: we zitten nog steeds op dat zelfde warme plateau, wat sceptische denktank Global Warming Policy Foundation bij monde van astronoom en voormalig BBC-wetenschapsjournalist David Whitehouse ’the standstill’ noemt. Wat niet wegneemt: voor Europa gaven de landtemperaturen ten opzichte van het gemiddelde 1960-1990 een +1,63, wat de warmste anomalie was. Maar…verschillen zijn groot. In de Verenigde Staten was 2014 het op 38 jaren na warmste.

Dat we al 17 jaar op een warm plateau zitten ten opzichte van die koude periode is bij ons dus geen aanleiding voor hysterie, of een reden voor een maatschappelijke revolutie waarna het Duurzaam Avondland zal aanbreken. Zoals ik mij al evenmin zorgen maak over moslimterrorisme in ons land met 1 dode filmmaker in 10 jaar, door 1 ontspoorde Marokkaanse uitkeringtrekker die dacht in opdracht van Allah te handelen. Dat dacht die lelieblanke schizofreen in Alphen aan de Rijn mogelijk ook, en die maakte toch meer slachtoffers. Waarom die hang naar de 0-risicosamenleving die nooit bestond, niet bestaat en ook nooit zal bestaan? Een culturele afwijking van het Westen…Natuurzuiverheid, het ‘schone milieu’ , ‘Oorspronkelijkheid’ volkszuiverheid, een schoon klimaat en ‘raszuiverheid’, ze hebben allen de zelfde utopistisch holistische wortels, diep verankerd in de moderne Westerse cultuur.

Uit volmaakte ergernis over mediahysterie heb ik ook geen TV meer en lees ik liever boeken. De enige reden om mainstreammedia te volgen is deze: je ziet wat journalisten bezig houdt en kunt dan controleren: hoe zit het nu echt…. Zijn er verder nog vragen? Laten we het hoofd weer koel houden, zeker in een iets warmere wereld.