RZ14De AbdijClimategate.nl beukt ook dit jaar tegen gesloten deuren tot mensen wakker worden, wij willen groeien, bouwen en inspireren. Dat is althans wat ik van plan ben en vandaag uitsprak bij een toevallig bezoek aan een Kluis en Bedevaartkapel in het Groningse Warfhuizen. Daar raakte ik verzeild met een goede vriend tijdens een ontkater-autotocht vanuit Groningen. Per ongeluk, op weg naar Lauwersoog voor een broodje garnalen. Het eerder verlaten kerkje huisvest sinds 2012 weer een heremiet/kluizenaar, die leeft naar de traditie van de Woestijnvaders uit de derde eeuw,  in de graswoestijnen van de Groninger zeeklei. De Kluizenarij van de Besloten Tuin. Wat gaaf dat dit nog bestaat, of juist weer bestaat. De heremietkreeftjes op het Wad, schuilend in hun schelp, zijn naar deze kluizenaars vernoemd.

Er valt genoeg te doen, en we hopen weer op uw steun, tips, en deelname. Want onze lezers en de kluit rond Climategate.nl als condensatiekern maken het blog tot levend organisme dat meer (indirecte) invloed kreeg dan velen lief was. Dit jaar steekt de Nederlandse overheid miljoenen euro’s in windmolenpropaganda, om tegenstribbelende bevolking desnoods via omkoping met belastinggeld de megaturbines uit het Energieakkoord door het keelgat te schuiven. En door tegenstanders weg te zetten als onverantwoordelijke NIMBY’s, terwijl zij juist opkomen voor wat hun dierbaar is.

Voor de Nederlandse economie, onze koopkracht, het landschap, de natuur, de restanten van onze ceremoniële democratie, voor alles dat ons dierbaar is aan ons lieve landje wensen wij de vernietiging van de Bende van Ed Nijpels,  alles dat zijn soort mensen representeert, zie mijn eerdere stuk over Winsemius, en wat ik tot in mijn diepste vezels verafschuw. Het gaat hier om meer dan wat windmolens, het gaat ook over wie je als mens wilt zijn. Wil je leugenachtig zijn om zo meer te kunnen graaien of oprecht, goed of slecht? En wij wensen dat het 50-100 miljard euro kostende Energieakkoord en haar Megaturbines – die geen enkele milieuwinst geven- desintegreert, zodat we iets beters kunnen doen met al dat geld dat ons land niet heeft (staatsschuld, iemand?).

Daarnaast wil ik de energieke emeritus geograaf Pieter Lukkes uitroepen tot held van 2014 omdat hij nalatige krantenredacties continue bombardeerde met zijn scherpe stukken, tot ze eindelijk wakker werden. Hij toont wat bij mainstreamjournalisten afwezig is en wat onze politici zo ontberen: intellectuele durf. De durf zelfstandig na te denken, het tonen van visie. Ik ben zo vrij hier het stuk over te nemen van deze krasse knar, dat hij in de Leeuwarder Courant plaatste en dat je 1 op 1 op andere provincies kunt toepassen buiten het Friese land.  Hulde aan Lukkes, die als heremiet in de opiniepagina’s leeft en het kaarsje brandende houdt, terwijl de Groene Kerk gratis advertenties krijgt van de redactie op de overige pagina’s.

 

STEM NIET WILLEN HOREN,MAAR WEL WILLEN HEBBEN
Als je, zoals Atze Jan de Vries (LC 20-12-2014), op zoek gaat naar winnaars en verliezers in de windenergieklucht, dan moet je weten dat er met windenergie iets heel raars aan de hand is. Deze sector, die geheel afhankelijk is van subsidies en planologische gunsten, is al jaar en dag bezig om politici het geloof op te dringen dat wij niet zonder windenergie kunnen. Met succes. Want 10 jaar geleden schreef een minister mij: “ In uw opvatting moet er sprake zijn van een vrije en objectieve keuze over de bevordering van overheidswege van windenergie. Ik veronderstel echter dat ik u de rijksbeleidsnota’s niet behoef te citeren waarin achtereenvolgende kabinetten uitspreken dat er op dit punt geen vrije keuze is.”

Want, zo schrijft deze minister: “Windenergie is binnen het klimaatbeleid en het duurzame energiebeleid een onvermijdelijke optie”. De websites van Economische Zaken en de provincie Fryslân verkondigen nog steeds hetzelfde. Dus zitten wij vast aan windenergie. Dat is precies wat de profiteurs willen horen. Zij hebben de macht naar zich toegetrokken en kans gezien het energieakkoord er door te drukken. Met de ondemocratische crisis-en herstelwet in de hand moe Ed Nijpels er voor zorgen dat dit akkoord tot het bittere einde wordt uitgevoerd. De profijttrekkers zijn dus de echte winnaars van het politiek-strategische windenergiespel. Afgezien van het Friese landschap en de vogels zijn de huishoudens de echte verliezers. Die moeten de komende 15 jaar verplicht minsten 500 euro per jaar dokken.Zo verdampt de koopkracht van het gewone volk en blijft economisch herstel uit.

Is dit rampzalige scenario echt nodig? Welnee, het wordt ons aangepraat. Windenergie is niet schoon, niet duurzaam, niet hernieuwbaar, heeft nul invloed op het klimaat en is ongeschikt om fossiele brandstof uit te sparen. Hoe kan het dan onmisbaar zijn? Desondanks draaien de griezels achter het energieakkoord aan het orgel en bepalen wat hier gebeurt. Dat komt omdat zij geen tegenspel krijgen. Dat tegenspel had van de provincie moeten komen. Op basis van home-made onderzoek beschikte het provinciehuis in het verleden over redelijk wat expertise. Haagse beleidsambtenaren kwamen graag in Leeuwarden buurten om op voet van gelijkheid kennis en inzichten uit te wisselen en om elkaar zo nodig te corrigeren. Daarvan is nu geen sprake meer. Nu is de provincie een bijkantoor dat gedwee en zonder tegenspraak uitvoert wat Den Haag opdraagt. Het is van landsbelang dat de provincie haar oude positie herovert. Voor dat doel had Fryslân een steun in de rug kunnen krijgen van het windenergie-referendum. Helaas hebben PvdA, FNP, Christen Unie, SP, GrienLinks en PVV besloten de stem van het volk niet te willen hóren. Waarom zouden ze straks bij de provinciale verkiezingen onze stem dan wel willen hébben? Ik wacht op antwoord.

Pieter Lukkes Leeuwarden

Het heilige symbool van de Groene Kerk

Het heilige symbool van de Groene Kerk