Opklimmen uit koudste periode Holoceen, uitgelegd als ramp...

Opklimmen uit koudste periode Holoceen, uitgelegd als ramp door ‘wetenschappers’ van Wereldbank…

De amusementsindustrie heeft James Bond (007) en Al Gore (666), de klimaatwetenschap heeft Gerard Bond die met zijn onderzoek alarmistische klimaatsimplisten bij bosjes omlegt, om als held te eindigen met een hele klimaatcyclus die naar hem is vernoemd. Bond legde met zijn publicatie in Science in 1997 de basis voor wat ‘Bond Events’ zouden gaan heten: koude-evenementen die iedere 1500 jaar terugkeren, die hij afleidde uit sedimentafzettingen in de diepzee op het Noordelijk Halfrond. De korrelgrootte van het sediment was een indirecte graadmeter voor ijsafzettingen (Ice Rafted Debris). Bond hielp zo verder het beeld doorbreken, dat ons interglaciaal het Holoceen een stabiele warmteperiode was met weinig klimaatfluctuaties. Zoals Bond schrijft:

contrary to the conventional view, the North Atlantic’s Holocene climate must have undergone a series of abrupt reorganizations, each with sufficient impact to force concurrent increases in de- bris-bearing drift ice at sites more than 1000 km apart and overlain today by warm, large- ly ice-free surface waters of the North At- lantic and Irminger currents. The ice-rafted debris (IRD) events exhibit a distinct pac- ing on millennial scales, with peaks at about 1400, 2800, 4200, 5900, 8100, 9400, 10,300, and 11,100 years ago.

De cyclus zou samenhangen met een variatie in oceaanstromingen op het Noordelijk Halfrond. Het klimaatpanel IPCC – de club die Wereldbank en co een wetenschappelijke dekmantel geeft om ons een poot uit te rukken- doet steeds haar best, om het gelijktijdig optreden van warme en koude evenementen VOOR de moderne tijd te ontkrachten. Dat past in het verhaal dat het IPCC wil verkopen. Niets ongebruikelijks, het klimaat verandert mondiaal steeds maar er is geen uniforme drijver van die verandering, laat staan dat eerdere warmteperiodes gelijktijdig plaatsvonden. De Hockeystick van Michael Mann probeerde hetzelfde: die moffelde zelfs de Kleine Ijstijd weg, de periode tot grofweg 1800 die door klimaatwetenschappers als koudste van het Holoceen wordt beschouwd. Dan komt de CO2 van mensen, en plots gaat de hele wereld uniform aan de kook. Alarm, unprecedented, redde wie zich redden kan.

Het opkomen en terugtrekken van gletsjers in de Alpen. Data Patzelt et al

Het opkomen en terugtrekken van gletsjers in de Alpen: 60 procent van Holoceen nauwelijks ijsbedekking grote delen Alpen. Data Patzelt et al

Periodes als het Holocene Klimaatoptimum met haar ijsvrije Alpen zouden overal elders getimed plaatsvinden. Dus, om te zien hoe belangrijk die Bond-events nu in het totaalplaatje zijn moeten we een reviewstudie er bij pakken: zoals die van Wanner et al in Quaternary Science Reviews in 2011. Die pakken alle proxystudies over het klimaat van de laatste 11.700 jaar bij de kop en reconstrueren zo de klimaatgeschiedenis van het Holoceen. Die warme periode die na het Holocene Klimaatoptimum al over zijn piek was, waarna rond 4000 jaar geleden de afkoeling inzette bekend als de ‘neoglaciale periode’. Interessant is hun optelsom van ‘glacier advances’, die zeer sterk piekt in de Kleine IJstijd die Michael Mann probeerde weg te moffelen. Ook zij concluderen dat deze periode tot grofweg 1800 de koudste is van het gehele Holoceen.

Holocene Klimaat Optimum, en daarna weer afglijden naar ijstijd?

We leven in een koude periode…De warmste was het Holocene Klimaat Optimum, en daarna weer afglijden naar ijstijd?

En dan plots krijgen we de opwarming, die de meeste klimaatwetenschappers nu associeren met de CO2-productie van onze Industriele Revolutie. Die extra uitzonderlijk lijkt, juist omdat we afgleden richting ijziger condities. Zoals Wanneer et al zich afvragen:

the question must be raised whether we would still remain in the Little Ice Age or at least early 19th century climate regime today, if anthropogenic climate change had not masked the natural driving forces of the climate system. The rapidly growing number of studies will help to answer this question.

Meer dan vlug oordelen om je politieke vooringenomenheid een peer reviewed excuus te geven, vind ik het stellen van zulke vragen een goede houding. Laten we nieuwsgierig blijven… En een vraag stellen als: is de CO2-productie van de mensheid misschien eerder een zegen dan een ramp, 1 die helpt een veel erger klimaatevenement uit te stellen: de Ijstijd die onze beschaving zou bulldozeren…Hieronder nog foto’s van mijn excursie door de Alpen bij Pragraten in Oostenrijk, waar ik op 2000 meter hoogte deze Atalanta tegenkwam, rustend van zijn trektocht.

RZ14bergatalanta

IJsvrije alpen in grootste deel Holoceen, maar uitzonderlijk ijzig in Kleine Ijstijd

IJsvrije alpen in grootste deel Holoceen, maar uitzonderlijk ijzig in Kleine Ijstijd

Bronrivier van de Isel

Bronrivier van de Isel