Ons aardgasverbruik al kwart eeuw niet gestegen dankzij sterke isolatie woningen, met resultaat VOOR Geurt zijn index begon....

Ons aardgasverbruik al kwart eeuw niet gestegen dankzij sterke isolatie woningen, met resultaat VOOR Geurt zijn index begon in 2006….

Dankzij een Delftse ingenieur, Geurt van de Groene Kerk weten we nu het exacte getal waarmee ons milieu degradeerde sinds 2006: dat is 4,6 procent. Onder het motto- de aannames die je er in stopt komen er als resultaat weer uit- ontwierp orthodoxe milieuprofeet Geurt van de Kerk zijn Sustainable Society Foundation Index, vergelijkbaar met de even misleidende Ecologische Voetafdruk waarop hij zich deels baseert. De aarde gaat dan jaarlijks ten onder aan onze consumptiezonden door zijn aanname dat meer energieverbruik automatisch een zelfverzonnen indicator ‘environmental well-being’ zou degraderen. Waarbij  Groene Kerkbode dagblad Trouw je dan papegaait: Mens en Milieu op ramkoers. We zien dan dat Nederland daarnaast zo slecht scoort bij Geurt van de Groene Kerk omdat wij al ver voor Geurt van de Groene Kerk met zijn milieu-index begon in 2006 een succesvol milieu- en energiebeleid hadden met bijvoorbeeld een halvering van de warmtevraag van woningen. Remmende voorsprong heet dat.

En dus zouden wij volgens het groene pleeblaadje Dagblad Trouw een 1 op milieu scoren. Dus landen die nu pas voor de buhne wat doen scoren beter, maar dat zegt niets over hun milieukwaliteit in vergelijking met ons. Daarnaast, wanneer we weer een zachte winter krijgen daalt ons energieverbruik spectaculair. Wanneer het in Nederland dus verder opwarmt, scoort ons land volgens de index van Geurt dan vanzelf steeds groener. We hoeven minder te stoken. Landen die nu al minder hoeven te stoken rond de evenaar, maar die hun bossen degraderen voor stook zijn groen bij Geurt. Onze boeren halveerden hun fosfaatgebruik in 10 jaar tijd: zien we weer niets van terug, want Geurt meet geen concrete milieuvooruitgang… En beweert dus dat ‘het milieu’ achteruitging sinds 2006 met 4,7 procent. Hoe lang moeten we deze onzin nog slikken?

Hoe weet/meet hij dat?
Je kunt zoals dagblad Trouw-propagandist Joop Bouma dus een beetje Geurt nagakken. Maar een beetje journalist zou ook kunnen besluiten om zelf eens na te denken en zich af te vragen: hoe komt hij tot zijn resultaten? Hoe meet Geurt van de Groene Kerk nu zijn ‘environmental well-being’.Hij gebruikt allerlei grafiekjes en getallen om zo concreet te maken wat in essentie niets meer is dan een serie aannames en geloofsovertuigingen. Dat is wat ecologische economen ‘valse concreetheid’ noemen, een manco waar ook de ecologische voetafdruk aan lijdt.Dit is zijn lijst:

10. Biodiversity (is een verwarrend begrip waarvan je geen landelijk aggregaat kunt geven)
11. Renewable Water Resources (????)
12. Consumption (=deels energieverbruik)
13. Energy Use (=energieverbruik)
14. Energy Savings (=energieverbruik)
15. Greenhouse Gases (= 1 op 1 gerelateerd aan welvaart)
16. Renewable Energy (= onzin, hernieuwbare energie bestaat niet en de vormen die wel zo gelden als biomassa uit bomen zijn destructief voor het milieu)

4 van de 6 indicatoren van Environmental Wellbeing zijn energie-relelateerd: enkel en alleen omdat je CO2/energieverbruik per land makkelijker kan meten verabsoluteert Geurt van de Groene Kerk energie en klimaat tot het milieuprobleem der milieuproblemen in zijn index, terwijl hij schone lucht en water niet meerekent. Zo krijg je dan een kunstmatige negatieve relatie tussen welvaart en milieu omdat je milieukwaliteit 1 op 1 laat afhangen van de mate waarin een samenleving energie consumeert. De zelfde fout die de Ecologische Voetafdruk maakt, die bodemerosie niet meerekent, chemische vervuiling, landdegradatie en alle kaarten op CO2 zet.

Door zijn aanname dat energieverbruik het zelfde is als ‘ slecht voor het milieu’ komt hij ook automatisch op bladzijde 12 tot deze orthodox groene geloofsuitspraak in zijn rapportje, dat Dagblad Trouw integraal overneemt:

Not unexpectedly, the picture clearly shows the increasing Human Wellbeing and the decreasing Environmental Wellbeing for increased income. This doesn’t necessarily mean that there is a causal correlation between the two, but it is at least suggestive and needs further examination.

Het zijn weer eens ‘De Rijken’ die de aarde verpesten, en hoe gelukkiger u bent, hoe schuldiger u zich moet voelen. En daar doe je dan quasi-wetenschappelijk nieuwsgierig over. Terwijl het nogal wiedes is dat mensen bij meer welvaart meer energie verbruiken, welvaart bestaat bij gratie van beschikbaarheid van goedkope energie. In de natuur vind je ook de meest complexe ecosystemen daar waar je de grootste energie-omzetting hebt. Maar in de meest welvarende landen zien we ook het meest stringente milieubeleid, dus hoe eenduidig is die relatie nu?

Een gat in je maag in leeg land is goed voor het milieu…
We zien bij de broeikas-index verder weer die typische relatie tussen armoede en ‘goed voor het milieu’ die de Groene Kerk kunstmatig fabriceert. Wie een slechte economie heeft en/of een groot leeg landoppervlak scoort net als in de Ecologische Voetafdruk een groene score. En dit meelmuilige gezeik dat het kerkkoor van Trouw meezingt:

De lage positie van Nederland is vooral het gevolg van de extreem slechte score in het hoofdthema milieu. Nederland doet het goed op het gebied van mens en samenleving, de 14de plaats. En ook op het gebied van economie: de 28ste plek. Maar bij milieu zit Nederland bij de laatste tien: plaats 142 op de ranglijst van 151 landen.

Dat komt door de lage scores op het gebied van hernieuwbare energie, uitstoot van broeikasgas, energieverbruik en grondstoffengebruik. Mede-samensteller Van de Kerk: “Op die onderdelen haalt Nederland vier keer een 1, dat tikt hard aan. Alleen Oman heeft vijf keer een 1 gescoord.”

Wie er vroeg bij was met milieubeleid (voor 2006) krijgt lage score….
We zullen dat ‘de remmende voorsprong’ noemen. Landen die nu pas wat halfslachtig met milieubeleid uit de startblokken komen, komen beter uit Geurt zijn index. Krijgt Nederland een 5,8 van Geurt van de Groene Kerk voor energiebesparing toebedeeld, dan moeten we niet vergeten dat we eind vorig millennium al door isolatiedrift de warmtevraag van woningen halveerden. Wij waren er veel vroeger bij dan toen onze Geurt met zijn indexje begon in 2006. Met resultaat: ons domestisch aardgasverbruik is bijvoorbeeld al een kwart eeuw gelijk gebleven bij sterke economische groei. Bij ons gaat de helft van ons aardgas op aan het verwarmen van kantoren, huizen in de nog altijd waterkoude winters. Je kunt ons dus niet vergelijken met het door Geurt van de Groene Kerk in het ‘groen’ gezette Spanje, dat veel minder energie hoeft te verbruiken voor verwarming. We zien in zijn index een op biomassa uit haar houtindustrie draaiend land als Finland met haar ijskoude winters en hoge verwarmingsbenodigdheid in het rood staan, terwijl die juist sterk op kernenergie inzetten en progressief milieubeleid hebben met sterke inzet op technologie.

Het zijn de welvarende energieverbruikende landen waar de wetenschap en technologie vandaan komt die ons de 21ste eeuw doorloodst, niet de door burgeroorlog en extensieve veeteelt gedegradeerde landen als Tsjaad die volgens Geurt van de Groene Kerk zo goed zijn voor zijn Environmental Well-being op aarde: een applausmeter van de Groene Kerk die bij het grof vuil kan. Je zou van een afgestudeerde Delftenaar beter verwachten…

Ik zou dus eerder schrijven: mensheid en milieuBEWEGING liggen op ramkoers….
….. want de achterhaalde aannames van de Groene Kerk zijn de oorzaak dat zijn SSF-Index/groen pleeblaadje Trouw ons de apocalypse belooft. De indicator environmental wellbeing is dus geen fysische of ecologische graadmeter die een concrete millieutoestand meet, maar een applausmeter van de Groene Kerk. Het meet de mate waarin landen groene stokpaardjes berijden als biologische landbouw (organic farming…) en waarmee zij het landschap met windmolens bezaaien (‘Renewable Energy’), wat dan ‘ goed voor het milieu’ zou zijn. Terwijl biologische landbouw met haar lagere productiviteit meer land opslokt, en windmolens in natuurgebied serieus gevaar voor menselijk welzijn, vogels en natuurwaarden vormen, zeker in de mate waarin Geurt en zijn Groene Kerk dat wensen.

Maar bij Geurt van de Groene Kerk werkt de wereld niet volgens concrete milieuwaarden, maar volgens groene geloofswaarheden en de mate waarin beleidsmakers die uitvoeren en in statistieken verpakken. Landen die niet zo gek zijn om zijn geloof te kristalliseren tot beleid scoren dan negatieve punten. En zo blijkt het door Geurt van de Groene Kerk bedachte ‘Environmental Well-being’  sinds hij begon met zijn zinloze werkzaamheden in 2006 te degraderen met …..4,6 procent.