Zoals het was, met aan het begin de burchten

Zoals het was, met aan het begin de burchten

RTL Nieuws kwam hier november nog bij mij op landgoed Eysingastate een eikenhoutwal met dassenburcht filmen, en me interviewen. Deze burchten zijn gisteren en vandaag illegaal gebulldozerd door aannemers in opdracht van Landgoed Eijsingastate, en de volledige houtwal is kaalgekapt. Men lijkt zelfs expres met een bulldozer over de aanwezige burchten te zijn gewalst om de sporen uit te wissen, overal waar de burchten zaten zijn ze dichtgeplempt. Het is zelfs mogelijk dat men over de levende dassen heen is gebulldozerd. Dat is volstrekt illegaal, tenminste een overtreding van de Flora en Faunawet artikel 2 (vereist vooronderzoek bij dit soort maatregelen om zekerheid rond voorkomen verstoring te garanderen), 9, 10 en vooral 11:

Artikel 11

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

zelfde plek met bewoonde burcht en verse graafsporen

zelfde plek met bewoonde burcht en verse graafsporen

Nee, er zijn dassen zat, dat is het punt niet. Het gaat er om dat dit illegaal is. De burchten waren duidelijk bewoond, met vers zand uitgegraven: en dus is zeker sprake van overtreding van artikel 11.  Aangezien ontheffingen alleen bij Amvb voor zwaarwegend maatschappelijk belang, onderzoek enz wordt verleend volgens de wet (artikel 68 en 75) en ik zeker weet dat ze die niet hebben gekregen/dat dit nooit op de juiste wijze is beoordeeld rest er niets anders dan Eijsinga aan te klagen. Iemand van de IVN had de burchten nog met witrood lint afgebakend, dat lint lag nu ergens bedolven in het kaalgekapte niemandsland onder de bulldozersporen.

  • Krom: tonnen euro’s voor dassentunnels maar geen handhaving bij vernielen leefgebied
    Het is volstrekt normaal en goed om dunningen uit te voeren in eikenhakhout (de naam hakhout zegt het al..), maar deze kaalkap lijkt ingegeven door de inkomstenhonger van Eijsinga en ik vrees dat hij zo aanspraak wil maken op biomassasubsidies: dankzij klimaatbeleid van de overheid rendeert het nu om natuurbosjes te vernietigen die men anders liet staan. Wanneer we tientallen miljoenen euro’s spenderen aan ecoviaducten, dure haasje overs en dassentunnels van tonnen euro’s onder wegen: is het dan niet absurd dat we gewoon zonder op of omkijken het leefgebied laten vernielen voor wat eikenbrandhout? 

Het laagwaardige hakhout heeft vooralsnog geen hoogwaardiger toepassingen dan stook.

Natuur in NL lijkt op papier goed beschermd, maar in de praktijk zijn er maar weinigen met hart voor de zaak, controle is afwezig in het veld. En dus rammen wat aannemers door het veld zonder dat iemand ze op de vingers tikt, dit kwam hier al eerder voor.

RZ14Aanklacht Eijsinga1 RZ14Aanklacht Eijsinga2 RZ14Aanklacht Eijsinga3 RZ14Aanklacht Eijsinga4

 

Je kunt in het rechtopstaande beeld nog het vers uitgegraven zand van een bewoonde burcht zien. Daar is men gewoon expres overheen gebulldozerd, alle ingangen van holen waren dichtgewalst. Men lijkt moedwillig alle sporen te hebben willen uitwissen van dassenbewoning. Voor zie je het witrode lint dat bij de burcht was gelegd, men is er gewoon overheen gewalst. Wie steunt onze rechtszaak?

Bewoonde burcht, volledig vernietigd

Bewoonde burcht, volledig vernietigd