De nieuwste aanwinst in de groenere buurt waar ik opgroeide: tokkietuin voor onderhoudsarme geest

De nieuwste aanwinst in de groenere buurt waar ik opgroeide: tokkietuin voor onderhoudsarme geest

De gemeente Leeuwarden kondigt via haar stadsecoloog de strijd
aan met vertegeling van tuinen. Operatie Steenbreek. Goed dat hier op overheidsniveau aandacht voor komt. Want was het niet de Gemeente Leeuwarden die met de Haak om Leeuwarden vele tientallen zo niet honderden hectares weidevogelgebied asfalteerde, zonder vooralsnog te compenseren? Is het niet de provincie Friesland die 1100 hectare Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden bedelft onder 500 miljoen euro aan asfalt? Bij Friezen gaat de vooruitgang ook 70 jaar na de Wederopbouw nog steeds alleen via asfalt, en troosteloze bedrijfsterreintjes plompverloren in boerenland. En men verbrandt hier ook 140 miljoen euro gemeenschapsgeld voor een weg bij Harlngen waar nog nooit in mijn 39 levensjaren een auto langer dan 39 seconden stilstond. De Friese economie loopt achter door een gebrek aan geestelijke vooruitgang, waar geen kilometers en kilometers Zoab tegenop kan.
Het zijn juist overheden die nu op groen bezuinigen, zoals Harlingen dat onder het mom van De Faailichaait honderden oude bomen kapt, mijn Gemeente de Friese Meren die rigoureuze kapplannen aanpast na protest van 6000 bewoners. Ook hier in de buurt verdwijnt menig boom in de haard van Foekje en Sjoekje Oegema, die qua landschappelijke waarde voor toerisme en woongenot meer waard was.
In een op mediahysterie gebaseerde nihilistische cultuur waarin ‘schoon en veilig’ de hoogste waarden zijn is het niet gek dat de tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan onstuitbaar in opmars is, ook op overheidsniveau. Een lege fantasieloze tuin drukt de leegte van de geest uit. Omdat vooral domme mensen gedachtenloos de tijdgeest kopieren zie je met name in modale volkswijken enkel nog schone veilige tuinen. Hier een foto–impressie van de buurt waar ik als smurf in de jaren ’80 opgroeide.
Toen waren alle erfafscheidingen met bomen en heggen beplant. Meer dan tegels gaan vooral de heggen en bomen er uit, om plaats te maken voor houten intratuinkasteelmuren. Zodat de leeghoodjes niet bij tv kijken gestoord worden. Daarom denk ik ook dat de gemeten toename van steenoppervlak in Groningen van 10 procent vertekenend werkt. De afscheidingen nemen relatief het minste ruimte maar zijn het meest beeldbepalend.

De door landelijke en Europese overheid opgeklopte en miljarden euro’s kostende hysterie over klimaat heeft de zelfde ‘schoon en veilig’-wortels als de tegelmanie, de waan van het risicoloze leven gemotiveerd door angst voor het onbekende en algehele afstomping… in plaats van aandacht voor je leefomgeving en het leven buiten je zelf. En de zelfde uitkomst, vernietiging van het landschap. Dat hysterische gezeur over terrorisme, komt volgens mij ook voort uit ons eigen cultureel nihilisme. De tegeltuin is van nihilisme slechts symptoom. Denkt u ook niet?

Maar toch goed dat er aandacht komt tegen tegeltuinieren. Laat bij de overheid De groenvoorziening integraal onderdeel zijn van alle beslissingen en projecten. Als je in een vol land bouwt, maak het dan tegelijk mooier. Geef het goede voorbeeld, en daarmee verander je mensen. Met een standpunt/campagne doe je dat niet. Wanneer de overheid aan het betuttelen slaat zou je haast demonstratief aan de tegels gaan. Ondertussen kan ik niet wachten op het voorjaar, de eerste bloemen die bovenkomen, de bloesems in mijn kers, vogels,bijen en vlinders. Het leven! In plaats van de dood/tegels.
image

image

image

image

image

image

image

image