...natuurbeheer....weg met dat onkruid!!!

…biomassa als drager van het landschap…weg met dat onkruid!!!

Vooralsnog een wild idee, maar volgens de December-editie van ‘De Landeigenaar’ wel een serieuze: met de kap van bos voor windmolens wil het Innovatienetwerk Natuur het beheer van bos met windmolens financieren. Met 80 windmolens zou je uit de pachtinkomsten van 35.000 euro per molen 7000 hectare bosbeheer kunnen financieren. In Schotland sneuvelden zo ook al 5 miljoen bomen, 2500 hectare bos om plaats te maken voor windturbines. Het Innovatienetwerk noemt dat ‘ subsidievrije natuur’, omdat Sharon Dijksma haar natuurbezuinigingen met kansen en uitdaging-proza inkleedt in haar Natuurvisie. Ho ho, wacht even: alle verdienmodellen van turbinefarms die wij hier bij Climategate.nl tegen het licht hielden zoals van het windpark Houten en De Stormvogel draaien voor 2/3 op subsidies en belastingvoordelen. Dus het betreft hier: de geldkraan dicht voor landschap, het kappen van bos om een turbine te plaatsen, en dan vanaf een andere overheidsrekening, die van RVO vervolgens de pacht subsidieren en de SDE+-subsidies aan de boswachter overmaken.

Het was Pieter Joop van het Ministerie van Economische Zaken die de geesten in natuurland er al rijp voor maakte: windturbines in natuurgebied, waaronder in het bos. Ik meen dat mogelijk Staatsbosbeheer vooraan staat, met bijvoorbeeld turbines in het Robbenoordbos bij Wieringen. Die rotnatuur ook!!! Omzagen die bende.

Nu Sharon Dijksma bezuinigt op natuur en Henk Kamp op aanmoedigen van milieuridders miljardensubsidies in windturbinisering van het landschap stopt is het Innovatienetwerk Natuur begonnen zoeken naar oplossingenn. De ambtenaren moeten de doelstelling uit Dijksma haar Natuurvisie gestalte geven dat 200.000 hectare ‘natuur’ geheel zonder rijksbijdrage wordt beheerd. De winst is dat je meer mensen met frisse ideeen bij natuur betrekt buiten de traditionele terreinbeheerders.

Een idee dat al wordt ontwikkeld is het bouwen van woningen in de Noordelijke Friese Wouden, waarbij de bewoners het lieflijke cultuurlandschap met houtwallen samen met Stichting Ark mogen verbouwen tot waterig pitrusveld met oerkoe: Nieuwe Natuur. Het heet de Peinder Mieden. Je wordt dan grondeigenaar en beheerder van je eigen 1000 vierkante meter..

Noordelijke Friese Wouden.

Noordelijke Friese Wouden, woonwijk er in, oerkoeien er bij en hup: weer nieuwe natuur er bij

Innovatief overheidsbeleid: Energieakkoord schrappen en baaiobeest iekonomie-gel…
Ik ben gek op wilde ideeen, en zit er zelf ook vol mee, en schreef 10 jaar terug als 1 van de eersten over geld verdienen met natuur voor HP de Tijd zonder negativistische klaagzangen. Waarna ik bij Cees Veerman als LNV-minister op de koffie mocht komen met zijn Winteravondverkenningen. Er is veel meer mogelijk, en de zilveren kogel bestaat niet: je moet het van allerlei beetjes bij elkaar hebben.

Het innovatienetwerk heeft goede ideen ontwikkeld, zoals het vergroenen van bedrijvenparken. Maar….Meer dan met het strooien van subsidies uit andere potten dan de kleiner geworden Natuurpot, kun je juist door lastenverlichting natuurwinst boeken. Stel eens de vraag: WAAROM is landschapsbeheer in NL zo duur, ja bijna alles? Wat mij betreft zou de innovatie vanuit de overheid zich niet moeten richten op iets krankzinnigs als het stimuleren (…..) van ondernemerschap. Wanneer iemand door een ambtenaar (…) moet worden gemotiveerd tot ondernemen, zit het ondernemen duidelijk niet in het bloed. Dat betekent dus altijd: gelokt worden met subsidies.

Innovatie vanuit de overheid betekent het opruimen van onnodige lasten, zoals Zuid Korea zich ook al voornam: het schrappen van 20 procent van de regeldruk. Het afblazen van het Energieakkoord met de 500-1000 euro lastenverzwaring per huishouden om die windmolensubsidies op te hoesten is zo’n ‘innovatieve’ maatregel die per particuliere grondbezitter al meer oplevert dan menig ‘groen’ idee van het Innovatienetwerk. En onnodige vernieling van ons landschap, zoals in Natura 2000 gebied. Wat betekent die ‘baaiobeest iekonomie’ ook meer, biomassa als drager van het landschap, dan dat je een gesubsidieerde biomassastoker als die in Beetsterzwaag voert met gerooide landschapselementen. Uiteindelijk moet dat landschap in Nederland zoveel geld opleveren omdat grondbezitters de overheid belasting moeten betalen. Belasting die de overheid dan weer uitgeeft voor windmolens, biomassasubsidies en het rooien van bos voor windmolens. Heel euh, innovatief.

Maar dan hebben de ambtenaren van het Innovatienetwerk geen innovatiewerk meer….Kortom: graag echte innovatie, niet het verplaatsen van belastinggeld, en het feit dat bij natuur altijd geld moet verschuiven naar een andere streep onder een andere rekening met de zelfde portemonnee: die van de belastingbetaler Homo sapiens fiscalensis.