veruit de meest succesvolle Ijsselmeervisser

veruit de meest succesvolle Ijsselmeervisser

Natuurclubs en visserijsector hebben een gedeeld belang bij herstel van vismigratie zoals in het Haringvliet, zo toont dit nieuwe persbericht van de Nederlandse palingboeren van Nevepaling. Maar ik geef WNF, Stichting de Noordzee en Natuurmonumenten groot gelijk als ze zich ver van het wespennest houden dat de binnenvisserij heet, en gewoon lekker bij de Postcodeloterij hun miljoenen opstrijken. Met vissers valt niet samen te werken volgens een ecologische visie, want ze kunnen al niet met elkaar samenwerken. 

De visserijsoap op onze binnenwateren blijft aanhouden, en vanaf nu vaart iedere beroepsvisser op het IJsselmeer voor z’n eigen, met een dikke fuck you naar de rest. Heerlijk, wat een wespennest. Nu zeggen de aan de bedelstaf rakende 50-60 IJsselmeervissers het vertrouwen op in hun PO, zo meldt spreekbuis van de Vissersbond, Visserijnieuws. Die PO legt op zijn beurt jaarlijks 90.000 euro in de kas legt van de Vissersbond. Ik werd al gebeld door binnenvissers die hun contributie van duizend euro niet meer konden betalen.Volgens Visserijnieuws zou de PO als brenger van het slechte nieuws daar nu klop voor krijgen. Liefst 85 procent beperking in staande netten, geen ‘nu vang ik minder dus overheid help mij’-compensatiesubsidie van 340.000 euro, waar ze eerder al duizenden euro’s subsidie per bedrijf compensatie kregen voor het sluiten van de aalvisserij tussen september en december.  

Tsja: al in 1992 werd gewaarschuwd dat er teruglopende aalvangst te verwachten was door lagere intrek van glasaal. Men bleef lekker doorvissen, en wanneer de bak water boven draagkracht is bevist gaat men Calimero doen en Vadertje Staat vragen om subsidie. Ik onderschepte deze brief van de nu ex-voorzitter van de Noord Hollandse Bond voor Beroeps Binnenvissers, die ook het bijltje er bij neergooit:

Langs deze weg wil ik u allen mededelen dat ik mij met onmiddellijke ingang terug trek als voorzitter van de Noord-Hollandse bond.
Ik kan mij niet langer inzetten voor een groep vissers die niet volledig afhankelijk is van de visserij. Deze groep vissers denkt maar aan één ding en dat is vissen.
Wat er verder in wereld gebeurt lijkt hen niet te raken. Zij wensen geen invulling te geven aan wat er verder van hun wordt verwacht.
Deze insteek heeft tot gevolg dat zij direct verantwoordelijk zijn voor de ondergang van de beroepsbinnenvisserij maar ook dit lijkt hen niet te raken.

Misschien kan uit de as een nieuwe visserij herrijzen?
Ondertussen lopen NGO’s nu bij de Postcodeloterij weer met 13,5 miljoen euro weg om zogenaamd de natuur van het Haringvliet te herstellen. Terwijl het de OVERHEID is die hier alles betaalt, die het Kierbesluit in 2013 afkondigde dat 2018 in werking treedt. En het zijn ondermeer de Waterschappen die vanaf 2018 de kosten dragen om verzilting van drinkwater tegen te gaan. Niks natuurherstel door WNF en Natuurmonumenten, de overheid bepaalt en betaalt hier alles, en in het kielzog van dat besluit mogen de miljoenen-marketeers van WNF wat doen alsof zij iets toevoegen. Terwijl dat herstel van vismigratie volgens de Kaderrichtlijn Water uit 2000 toch al moest (liep tot 2015 maar niet gehaalde eisen nu mogelijk 10 jaar opgeschoven)

IN een betere wereld waren niet Johan van de Gronden (WNF) en Marc van den Tweel (ex WNF nu Natuurmonumenten) met die miljoenen weggelopen zonder dat ze ooit op resultaat worden afgerekend. Dan had een collectief slimme vissers een project op touw gezet voor natuurherstel en oogst uit de natuur, met praktische natuureducatie. In plaats van ‘wij vissen de bak water leeg, en als de inkomsten teruglopen gaan we Calimero doen’ .

Iemand die daar een zinvolle opmerking over heeft?