Bos is meer waardevol met natuurfunctie, dan in de gesubsidieerde kachel van een energieboer

Bos is meer waardevol met natuurfunctie, dan in de gesubsidieerde kachel van een energieboer

Ik schreef het afgelopen juni al voor het Financieele Dagblad ‘De vervuiler wordt betaald‘ voor ik moest opkrassen omdat de redactie een boos telefoontje kreeg van Ed Nijpels: hoe ik het waagde de rentabiliteit van het Energieakkoord te betwisten en Edje in niet mis te verstane woorden ter verantwoording te roepen. Waarna ze voor Ed krom gingen staan. Nu bevestigt ook een rapport van de KNAW van Rudy Rabbinge en Louise Vet het nog eens: bijstook van hout in kolencentrales en biomassa in het algemeen helpt geen fluit om klimaatdoelen te halen, kost vaak meer energie en grondstoffen, en daarom kun je de subsidies daaraan beter stopzetten. Houtige gewassen zijn geen brandstof, de laagwaardigste toepassing.

Het zijn grondstoffen, en ze dienen als zodanig te worden behandeld aldus de KNAW. Het rapport is totaal vernietigend, ook ten aanzien van het Europese beleid. Maar wel rijkelijk laat….Want ondertussen is mooi wel 50 procent van ons ‘ duurzame’ beleid op die biomassasubsidies gebaseerd, en verbrandde Essent al een geschatte 4 miljard euro MEP subsidies om het 10 procent ‘duurzaam’ doel van de overheid te halen in 2010. Al deze regelingen zijn overigens CDA kindjes, de MEP kwam onder van Geel tot stand en Koopmans schreef de SDE+-regeling.

Overigens schreef de Algemene Rekenkamer al in 2007 dat subsidies op ‘duurzame’ energie niet helpen, vooral vanwege onze deelname in het Europese Emissiehandelsysteem. Slimmer omgaan met energie zou de sleutel zijn tot brandstofbesparing, een meer economische insteek die uiteindelijk het zelfde is als ‘vermindering van CO2-uitstoot’ maar dan zonder klimaatjasje. IN 2009 kraakte de Algemene Rekenkamer opnieuw het huidige op subsidiering van ‘duurzaam’ gerichte klimaatbeleid. Al die tijd hebben onze Kamerleden effectief zitten slapen of ze liepen als gelovige zombies achter de groene kerk aan, Rene Leegte uitgezonderd (VVD) en nu ook Reinette Klever(PVV). Dit KNAW rapport zal dan ook als roos van de schouders glijden van het verzamelde zootje poli-amateurs dat wij ons Parlement noemen.

Maar nu komt er dan toch van onverdachte bron, wat wij al jaren wisten en schreven: biomassabijstook is netto milieubelastend, kap met die subsidies. Wir haben es gewusst. Hoe moeilijk is dat nou…. En waarschijnlijk wordt dan NU eindelijk de mainstream journalistiek wakker: er is een autoriteit die het ze nu in de oren schreeuwt, waar iedere fatsoenlijke onderzoeksjournalist met enige kennis van zaken dat al lang met eigen onderzoek bevestigd zag. Proeft u enige ergernis bij mij? OK, even tot tien tellen voor ik een blog schrijf, Zen, adem in en adem uit.

Hoe vindt u deze eiken trouwens, ze staan bij Wolfheze. Geniaal heh: voor mooie oude bomen kun je me altijd wakker bellen als full time bomenknuffelaar… Laten we per morgen al dat angstgedreven klimaatgezeur dumpen, en ons op natuurbehoud en bescherming richten, de schoonheid van ons land, dat wat inspireert en motiveert. Artis Natura Magistra, de natuur als leermeester van de kunst. Dood aan de milieubeweging, leve de natuur!

..of vindt u van niet?

..of vindt u van niet?