Natuurmonumenten voert oorlog tegen bos, onze oorspronkelijke natuur. Deze Wodanseiken blijven nog gespaard

Natuurmonumenten voert op publieke kosten net als de Landschappen en Staatsbosbeheer oorlog tegen bos/verbossing, onze oorspronkelijke natuur. Deze Wodanseiken blijven nog gespaard

In een reactie op het uitstekende betoog van Jachtargumenten.nl voor vrije jacht en zelfbeschikking van terreineigenaren om zelf keuzes te maken, beroept een anonymus van  Natuurmonumenten zich op ‘de democratie’ om hun lobby voor afschaffing van de wildlijst te verkopen. Zij willen op andermans terrein bepalen wat voor keuzes terreineigenaren maken. Terwijl Natuurmonumenten (directie kost 0,5 miljoen euro per jaar) zelf met haar beheerders voor natuurbaas in eigen koninkrijk speelt. En dan zonder zich door het publiek te willen laten bijsturen. Daarbij verwoesten Natuurmonumenten-medewerkers vele bestaande natuur- zoals bos- voor modieuze doelsoortjes (heivlinder hier, pioniervegetatie daar) waarvoor subsidies vrijkomen. Terwijl onze oorspronkelijke natuur juist bos is en bos op afstand het populairste natuurterrein voor Nederlanders, bindt Natuurmonumenten tegen deze democratische natuuropvatting een dure strijd aan die 50 miljoen euro subsidies per jaar kost.

Natuurmonumenten leeft in omgekeerde wereld: heel Nederland is van Natuurmonumenten
Nu Natuurmonumenten met 1000 vierkante kilometer terrein ongeveer 3 procent van het droge grondoppervlak in bezit heeft, is groen rupsje nooitgenoeg NOG niet tevreden: ze willen nu ook over andermans eigendom beslissen, omdat ze de natuurvisie van anderen niet willen respecteren. Hun eigen door donateur- en subisidies gedreven sentimenten dienen opgedrongen te worden aan de eigenaren van 97 procent van de rest van Nederland met een beroep op ‘de democratie’.  We zouden met meer respect voor andermans visie moeten omgaan, terwijl Natuurmonumenten dus eigenlijk wil dat haar eigen visie op jacht maatgevend wordt voor de 97 procent van Nederlands grondgebied die niet van haar is, en waar vele deskundige mensen werken met andere natuurvisie dan de subsidie en donateurgedreven willekeur van Natuurmonumenten.

We praten hier over een organisatie die van de overheid sinds 2000 ruim 0,6 miljard euro subsidies kreeg en liefst 20.000 hectare kado (ook in de nieuwe natuuraanko0pregeling, hoeft Natuurmonumenten zelf maar 15 procent van de aankoopkosten te dekken). Feitelijk gezien is Natuurmonumenten een semi-overheidsinstelling, en dus zijn wij allen mede-eigenaar van haar terrein. Bij Natuurmonumenten gelooft men echter in de omgekeerde wereld: dat Natuurmonumenten eigenaar is van alle natuur in Nederland, ook die van een ander.

Over faunabeheer denken we in Nederland niet allemaal hetzelfde. Er zijn een drietal stromingen te herkennen die voorkomen uit specifieke normen en waarden (antropocentrisme, ecocentrisme, biocentrisme) (er zijn veel meer stromingen, maar het opzeggen van de rijtjes uit je leerboek is hier niet relevant RZ). Geen van allen is beter dan de ander (postmodern nietszeggend oordeel, waarin je eigenlijk alle 3 stromingen als niet ter zake doend afschuift RZ). Omdat dieren emotie oproepen is het zaak met respect om te gaan met de verschillende benaderingen die mensen of organisaties kiezen. Dat kun je niet wegzetten als ideologie.

Wij spreken ons uit voor afschaffing van de wildlijst. Waarom doen we dat? Om tot meer wederzijds respect (….) te komen over hoe we omgaan met wilde dieren in ons land vinden we het belangrijk dat er meer transparantie en democratie komt in de wereld van jacht, beheer en schadebestrijding. Laat iedereen zien op basis van welke afwegingen de keus gemaakt wordt om dieren te doden. Dat zorgt voor draagvlak en meer begrip en daar hebben jagers zelf belang bij. Om te komen tot die transparantie en democratie willen wij dat de soorten van de wildlijst in een systeem komen zoals dat nu geldt voor beheer en schadebestrijding. Onder de paraplu van een moderne (democratische) Fauna Beheer Eenheid (FBE) in plaats van een jager die zelf naar eer en geweten voor zijn jachtveld een afweging maakt.

RZ13schiermonnik21Natuurmonumenten roeit ‘ naar eer en geweten’  massaal bestaande natuur uit voor ‘nieuwe’ natuur 
Laat dan vooral eerst bij Natuurmonumenten meer transparantie komen. Bijvoorbeeld over of zij gegevens uit monitoring ook daadwerkelijk gebruiken om beheer bij te sturen. In plaats van dat iedere beheerder god is op eigen hectares. En wat lukraak op gewenste soortjes stuurt, naar eer en geweten. Bij Natuurmonumenten heerst al decennialang volmaakte desinteresse in wetenschap (vraag ecoloog Rob Bijlsma maar, of Herpetoloog Edo van Uchelen), monitoring is enkel voor het papier bestemd, laat staan dat met de resultaten van monitoring iets wordt gedaan.

Zie ook mijn stuk ‘Falende Grazers’ in NRC Handelsblad, men (Harm Piek cs) deed maar wat vanuit een sentiment, 25 jaar lang zonder zich aan wetenschap te storen. Op dit moment zetten beheerders van Natuurmonumenten weer de zaag in oude beuken op Planken Wambuis tegen de ‘verbeuking’: omdat de bezuinigingen onder Henk Bleker door effectieve lobby van Natuurmonumenten door Sharon Dijksma werden teruggedraaid. De beheerders kampen alvast met teveel te besteden geld.  Dat gezaag en gehak in bos van Natuurmonumenten gaat ten koste van de soorten die er al zijn, gekraagde roodstaarten en andere prachtige bosminnende zangvogels.

Terwijl weinig maatregelen zoveel protest oproepen als de kap  van mooie bomen, zie het protest tegen kap in het Drents Friese Wold.

Natuurmonumenten laat bestaande natuur Schier door exotische bisons vertrappen

Natuurmonumenten laat bestaande natuur Schier door exotische bisons vertrappen

Geen draagvlak voor Natuurmonumenten-natuur: Nederlanders willen bos
In de duinen van Schiermonnikoog maait Natuurmonumenten zich een gat in de bomengroei en zij zet exotische bisons in: nooit in de geschiedenis van dit prachtige eiland hebben daar buffels rondgelopen, dit is pure faunavervalsing. Dat gemaai, geoerkoe en gezaag wordt volledig betaald uit subsidies. En in het geval van Schier is het Essent die Natuurmonumenten verplicht van de rechter natuurcompensatie-gelden betaalt: omdat Natuurmonumenten tegen hun kolencentrale in de Eemshaven procedeerde om zo geld los te peuteren. Omdat Natuurmonumenten weer enkele modieuze soorten wil verbouwen die haar weer subsidies opleveren. Is het niet een heidevinder dan is het wel een ander procedurebeestje waar deze of gene ambtenaar onder Sharon Dijksma wat belastinggeld voor over heeft.

Bij dit alles moeten we niet vergeten: de Nederlander denkt bij natuur automatisch aan bos, het meeste natuurbezoek en dagrecreatie vindt plaats in…het bos. (en de zee, het strand) Het oude Natuurplanbureau veegde ‘bos en natuur’ onder 1 categorie om voortgang van natuuroppervlak te meten. De Veluwe is al sinds jaar en dag ons nationale natuuricoon dat bedolven raakt onder de vele vakantiewoninkjes.

Dus dient Natuurmonumenten de 20.000 hectare nieuwe gronden direct met bos te beplanten. Zij verwierf die gronden op publieke kosten sinds 2004. Van die gronden wachten meer dan 10.000 hectare nog op inrichting (lees: nieuwe subsidies). Vanwege de democratie en wederzijds begrip! Het draagvlak voor Natuurmonumenten slinkt overigens al jaren met honderdduizenden leden. Als de 165.000 euro kostende directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel en zijn even dure 2 collega-directieleden iets past, is dat enige bescheidenheid. En bijscholing in ecologische wetenschap. In plaats van wat begrippen als ‘biocentrisme’ te shoppen uit beleidsrapporten van het Ministerie waarvan zij zovele subsidies ontvangen.