[do_widget donaties]

contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

RZ14buizerd

Het boekwerk ‘Biodiversiteitscrisis, Massa-uitsterven of Massahysterie?’ over de staat van de mondiale biodiversiteit is nu af, en komt binnenkort uit voorzien van mijn fotografie van internationale natuur. Dit is het eerste onderzoek dat tot stand kwam met dank aan donaties aan de Stiching Milieu, Wetenschap en Beleid in Delft. Nu werkt de ambtenarij van Sharon Dijksma aan de nieuwe Wet Natuurbescherming waarvan de concepttekst al tot veel controverse leidt onder natuurgebruikers. Ik doe nu dan ook nieuw onderzoek -wederom met Marcel Crok als eindredacteur en factchecker- naar de Staat van de Nederlandse Natuur. Een vervolg op het mondiale deel, dat vanwege deze politieke realiteit liefst komende maand klaar moet zijn.

Opvallend is dat de partij die volgens de Natuurbeschermingswet 1998 onze minister moet informeren over de staat van onze natuur, het Planbureau voor de Leefomgeving, zich vaak zeer negativistisch uitlaat. Er zou maar 15 procent overzijn van een oorspronkelijke natuur, en Nederland zou de laagste biodiversiteit hebben van Europa. Ook zou ons land slecht presteren in natuuroppervlak. Diverse partijen exploiteren deze visies voor politieke belangen. Terwijl andere instituten en biologen van Naturalis een genuanceerder beeld geven. Voor een leek met interesse/belang in natuurbeleid is lastig te oordelen, wat nu (wetenschappelijk) betrouwbare informatie is.

RZ14De Abdij copyWat dus ontbreekt is een op wetenschappelijke feiten gebaseerde helicoptervisie van Nederlands natuurbeleid en biodiversiteit, los van institutionele belangen. Daarom doen wij onderzoek waarin wij de volgende vragen beantwoorden:

  1. Hoe groot is de biodiversiteit van Nederland: Zijn wij werkelijk het land met de laagste biodiversiteit van Europa zoals het Planbureau voor de Leefomgeving beweert. Hoe betrouwbaar zijn indicatoren en gegevens?
  2. Hoe veel natuuroppervlak hebben wij, en hoeveel hebben onze buurlanden: is het waar dat wij onder het Europese gemiddelde zitten zoals het Planbureau voor de Leefomgeving beweert
  3. Welke regelgeving is er op natuurgebied. Is die streng/minder streng ten opzichte van buurlanden en welk effect heeft die regelgeving?
  4. Welk beleid voert Nederland voor natuur, en welk beleid (bv klimaat) is in conflict met dat natuurbeleid
  5. Wat zijn de grootste bedreigingen voor onze natuur, in orde van grootte, en wat gaat juist goed

Voor het opstellen van dit rapport op de grondige kwalitatief hoogstaande manier die wij als wetenschapsjournalisten voorstaan, hebben we nog 3000 euro nodig.

Wie deze groene wetenschapsjournalistiek en een onafhankelijk onderzoek naar onze natuur en natuurbescherming een goed doel vindt, kan daarvoor nu middels het donatieformulier doneren aan Stichting Milieu Wetenschap en Beleid. Zet er wel bij dat de donatie bedoeld is “Rapport Nederland”, dan weten wij dat je donatie voor dit goede doel bestemd is.

Donateurs die hun email adres op de overschrijving zetten krijgen persoonlijk een PDF kopie van het rapport toegestuurd, en kunnen op verzoek vermeld worden in het dankwoord van het rapport.