peak-oiljpg-cr2

Goldman S. en “voorspellingen”
Maurice vraagt in een reactie op het blog over het Telegraaf artikel het volgende:

Heeft iemand doorgerekend wat het Energieakkoord kost met de olieprijzen van $41,- per vat zoals Goldman Sachs vandaag voorspelde?

Goldman S,  de grootste criminele organisatie van de wereld, rechtstreeks verantwoordelijk voor de eurocrisis en inmiddels ook voor de rampzalige aanpak daarvan, voorspelde enige jaren geleden toen de olieprijs boven de $100 steeg een prijs van $250 per barrel.
Dat ze nu $41 “voorspellen” heeft natuurlijk niets met inzicht of voorspellen te maken.

Ze roepen maar wat, en in 99,9% van de gevallen roepen ze dat waar ze op kunnen speculeren. Dus ligt het voor de hand dat ze nu denken dat de prijs snel zal stijgen zodat ze binnenlopen op hun ongetwijfeld flink groeiende stapel olieopties. Door een daling te voorspellen kunnen ze die opties goedkoop inkopen.
Niet dat ze zo goed zijn in voorspellen: meestal hebben ze als diep geïnfiltreerde maffiosi de malafide macht om hun speculatiespelletjes zelf aan te sturen.

Climategate.nl veegt de vloer aan met Goldman S.
Goldman S. belazert dus de kluit.
Maar wat las u op climategate.nl al in april 2011:

…. Dat houdt in dat er zo goed als geen flexibiliteit meer in de olieproductie zit. Met een zich herstellende wereldeconomie kan dat alleen maar leiden tot wéér een prijspiek, met bijbehorende recessie, ergens tussen nu en 2015.

Toch zal ook die prijs denk ik weer omlaag gaan, want er ligt nog véél te veel spotgoedkope olie in Irak en Libië die nu niet op de markt komt. Pas als ook daar de voorraden opraken gaat de prijs blijvend naar boven de €80 en wordt de deep-sea en teerzand olie echt rendabel….

…. Volgende prijscrisis uiterlijk in 2015, wellicht al in 2012, duurt 10 jaar….

En in mei 2011:

…. Dan zijn er verder een aantal landen waar op dit moment veel minder geproduceerd wordt dan mogelijk is. Zo heeft Irak enorme voorraden (de helft van Saudi Arabië) maar slaagt er niet in de productie voldoende op te voeren. Uit Libië komt even helemaal niets. Beide landen hebben nog veel cheap oil, en ze zijn niet de enigen.

Deze situatie houdt in dat er bij het opvoeren van de productie in die landen weer een overschot zou kunnen ontstaan, met als gevolg prijzen onder de $40 per vat. Een nachtmerrie voor de producenten van dure olie, en voor de regeringen die hun staatsuitgaven gebaseerd hebben op olie-inkomsten van boven de $70 per vat (zoals Saudi Arabië en Rusland)!….

We hebben allemaal de afgelopen maanden de totale verbijstering gezien over de instortende olieprijs en de totaal onverwachte problemen met de roebel. Zonder uitzondering werd dat door de journalisten gebracht als een totale verrassing.

Tsja, wat wil je, in 2011 lazen de journalisten climategate.nl nog niet!

Climategate.nl, voor de beste informatie over de energievoorziening. En nog gratis ook!

 

Toevoeging
Naar aanleiding van de reactie van Tinstaafl over schalieolie als oorzaak van de lage olieprijs schreef ik het volgende:

In die tijd was iedereen totaal verrast door de schaliegas revolutie. Ook de Peak-Oil toppers gaven toe daar totaal niet op gerekend te hebben. Ik riep al sinds 2007 dat die eraan kwam.
En toch had niemand het toen over schalieolie. Maar in die serie blogs uit Brussel schrijf ik volgens mij ook ergens dat de opkomst van schalieolie winning een kwestie van tijd is.

Het klopt dat ik die niet noem als oorzaak, maar als je goed leest zeg ik ook niet dat Irak en Lybië de oorzaak zullen zijn. Ik zeg dat ze dat kunnen zijn.
De oorzaak die ik noem is het sterk teruglopen van de flexibiliteit aan de aanbodkant, waardoor onvermijdelijke fluctuaties aan de vraag- en aanbodkant zullen leiden tot extreme volatiliteit.
Op grond daarvan voorspel ik zowel een zeer hoge olieprijs als het instorten daarvan, beide vóór 2015. Iedereen verklaarde me voor gek toen ik claimde dat de olieprijs weer zó laag kon worden.

Ik heb niet voorspeld dat de verandering van het aanbod in de vorm van de schalieolie de oorzaak zou zijn. Het lijkt alsof ik die gemist heb.
Maar ook dat is nog maar de vraag.
Want iedereen roept wel dat dat zo is, maar wat is daar het bewijs voor? Als die schalieolie al een hoofdrol speelt, dan is het toch maar één van meerdere bepalende ontwikkelingen. Er is sindsdien heel veel gewone olie gevonden bij Afrika en Brazilië, de economie is wereldwijd behoorlijk in het slop geraakt, en de Chinese economie koelt af, met een zeer aanzienlijke daling van de vraag tot gevolg.
Tot slot is wel degelijk de productie van spotgoedkope olie in Irak op gang gekomen. Schalieolie staat niet op zich!

Ik houd het erop dat schalieolie het effect zeer versterkt heeft, omdat die ook amper flexibel is: kleine bedrijfjes hebben concessies gekocht, moeten daar wettelijk binnen een bepaalde tijd gaan winnen, en hebben dus geen keuze: letterlijk pompen of verzuipen. Vaak is de concessie zelfs nog als schaliegas concessie gekocht, maar omdat ook daar de prijs ingestort is, was er alleen nog maar wat te verdienen met het focussen op olie.

We zullen het zien. Als het de schalieolie is, dan is het binnen twee jaar weer afgelopen, want die bronnen moet je elke paar jaar opnieuw slaan, wat je niet doet bij een te lage prijs. Als het maar één van de factoren is, dan kan het rustig tien jaar kwakkelen blijven met de olieprijs, zoals ik al in een citaat vermeld.

Dan is er nog de mogelijkheid dat de daling bewust veroorzaakt is met een politiek doel. De VS kan dat gedaan hebben om Putin onderuit te halen, een Westerse coalitie om IS zijn inkomsten af te pakken (direct en via Saudi Arabië), de OPEC om de schalieolieboeren de nek om te draaien, of een combinatie van de eerste twee, je hoort de vreemdste geruchten. Ik sluit niets uit.

Maar de kern van mijn verhaal blijft staan: de olieprijs wordt door het einde van de flexibiliteit in het aanbod extreem volatiel. Met ook kans op langere periodes van zeer lage olieprijs. Maar ook periodes van boven de $150 per vat bij sterk aantrekken van de economie.
Pas als alle easy oil uit de markt is (en dat duurt nog tientallen jaren!) stijgt de bodemprijs naar boven de €80 en wordt winning van dure (deep sea, arctic, tar, shale) olie definitief  minder riskant. Dat zou de olieprijs stabiliseren, ik schat op een niveau tussen $80 en $120 per vat.