Bewoonde burcht, volledig vernietigd

Bewoonde burcht, volledig vernietigd

Net met Mark van Das en Boom contact gehad over de vernietiging van een eikenhoutwal hier met dassenburchten, en daarmee in ieder geval overtreding van artikel 11 van de Flora en Faunawet, maar mogelijk meer wanneer de wal een bestemming natuur heeft. Das en Boom deed vorig jaar ook al aangifte tegen Natuurmonumenten in Drenthe, die bij Nieuw Ballinge tussen de Hullenzandweg en de Hoogeveenseweg op een oud defensiecomplex het bos volledig kaalkapte. Terwijl daar ook dassenburchten waren, en je in een strook van 20 meter rondom die burchten niet mag kappen. De vroegere AID, nu NVWA legt dan boetes op of herstelmaatregelen maar controleert vaak niet hoe die worden uitgevoerd. Ook is controle in het veld meestal afwezig, met doet steekproefsgewijs wat proeven.

Natuurorganisaties gaan vaker over de schreef, met Staatsbosbeheer als aanvoerder volgens Das en Boom. Dat Staatsbosbeheer het niet zo nauw neemt met natuurregels stemt overeen met de waarnemingen van onze gastblogger Martijn de Jonge in onder andere de Oostvaardersplassen.