RZ14nederlandisvol3
Ends Daily meldt vandaag dat de Britse Vogelbescherming RSPB een zaak begint tegen de Schotse overheid over de verlening van vergunningen voor 2 Gieg windturbinefarms pal tegen grote zeevogelkolonies aan de Schotse Oostkust. In Nederland is mogelijk ook ten onrechte een vergunning verleend aan de dit jaar startende bouw van 9 megaturbines van 6 MW op werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde, pal bij kolonies van ondermeer Vogelrichtlijn-bijlage 1 soort de dwergstern. Dat zijn zeevogels waarvoor kleurcode rood geldt, wat betekent dat de overheid tenminste 3 actieve beschermingsmaatregelen moet nemen. Het verlenen van een vergunning aan een turbinefarm van E-connection (9×6 MW) pal tegen een broedkolonie is daar alvast niet 1 van, maar de Raad van State verklaarde 27 februari 2013 de beroepen van Deltapark Neeltje Jans en het Zeeuws Landschap ongegrond.

In dit rapport ‘Natura 2000 gebieden op slot?’ van Royal Haskoning staat de zaak beschreven, en de leugen in de Passende Beoordeling waarop de vergunning is verleend, omdat geen conflict met Natura 2000 werd verwacht:

Er zijn geen effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Voordelta. Over de effecten en mitigatie op beschermde waarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde is het volgende beschreven in de Passende Beoordeling:

Vogels

Op de Haak broeden onregelmatig visdieven en dwergsterns. De ervaring, met name in Zeebrugge, is dat sterns niet gevoelig zijn voor verstoring op de broedplaatsen door windturbines.

Oh? Zie dit onderzoeksrapport van de Universiteit van Lund dat alle impactstudies van windmolens op vogels op een rij zet. De windfarm op een havenhoofd van Zeebrugge komt daar met 34 dode sterns per turbine per jaar als extra dodelijk naar voren, omdat de oudervogels bij voedselvluchten tijdens de broedtijd een mep van een molen krijgen. Dat betekent dus ook dat hun jongen daarna verhongeren, wat het werkelijk aantal dode vogels per turbine dus opschroeft. Uit Duits onderzoek blijkt verder dat zeevogels na roofvogels en zangvogels de sterkst getroffen groep vogels zijn.

Vogelbeschermers boter op hun hoofd
De RSPB heeft bij haar huidige rechtszaak zwaar boter op haar hoofd, omdat zij via RSPB Energy zelfs 60 pond per overstapklant bij Ecotricity vangen, maar dit project gaat dus zelfs RSPB te ver. Zie wat de RSPB schrijft uit geldzucht, de zelfde geldzucht en het naieve transitie-optimisme dat Vogelbescherming NL tot cheerleader van de turbinisering van vogelgebieden maakt.

Climate change is one of the biggest threats to wildlife, and we want the UK to stick to its target for 15 per cent of energy supply to come from renewable sources by 2020. It’s a massive task, but everyone can help by reducing their own carbon footprint.

Zelfs het IPCC erkent nu dat geen enkele dier- of vogelsoort uitstierf door de zeer milde opwarming tot nu toe van 0,8 graden in anderhalve eeuw. ALLE experts bevestigen dat HABITATVERNIETIGING de belangrijkste dreiging is. Wat doe je met vogelbeschermers die actief habitatvernietiging – volgens de Millennium Ecosystem Assessment ‘The Signature Conservation Problem of this Century’ – aanmoedigen via het Energieakkoord, waaronder ook de baas van SOVON Vogelonderzoek? Wat zijn dat voor vogelbeschermers?

Ben ik nu gek?