Ecoloog: Immigratie en overbevolking Nederland taboe onder natuurclubs…

o12308

Linkse mediamagneet Tinkebell speelt in Afghanistan de bezorgde waardin van Hotel Nederland : terugsturen van uitgeprocedeerden is onmenselijk (de asielindustrie IS dat ook RZ)… Ze liet zich eerder luidruchtig in media steriliseren vanwege….’de overbevolking’ en voor ‘de aarde’.

Welke aarde was dat dan, als er in het 10 maal dunner bevolkte Afghanistan minder ruimte zou zijn voor een vluchteling dan hier?

Kijken we bij de 17 miljoen mensen op ons hele kleine stukje aarde (bij de Postbank-reclame in 1995 waren het nog 15). Daar komt jaarlijks een provinciestad aan asielzoekers bij en vele bontkraagjes in notendop. Vanuit dat perspectief kun je afvragen: hoe combineer je die gastvrijheid met leefbaarheid? Waar we nu nog die immigratiemagneet zijn die volgens een berekening van Syp Winia in Elsevier sinds 1970 al 200 miljard euro kostte aan opvang van het wereldproletariaat. Gastvrijheid in Nederland draait sinds 1970 op gas uit Groningen. Is dat niet schokkend? Is het geld op, maar al die mensen zijn er nog dan heb je een sociale tijdbom. Hotel Nederland wordt Hotel Ruanda zonder de hongerige massa te kunnen bedwelmen met consumptie.

De biodiversiteit die volgens het Planbureau afnam met 85 procent
De Partij voor de Dieren riep afgelopen augustus in de Volkskrant bij monde van Marianne Thieme nog dat ‘de biodiversiteit’ in Nederland anno nu nog maar 15 procent is van wat deze voor 1900 was. In 1900 was de bevolking 12 miljoen zielen kleiner.
Bijna iedereen papegaait die vermeende 85 procent neergang van de natuur voor eigen agenda, ook Teo Wams van Natuurmonumenten. Dan wil ik graag eens wijzen op de bevolkingsgrafiek, en de bijbehorende toegenomen druk op de groene ruimte.

In 1900 was de gemiddelde bevolkingsdichtheid van Nederland nog net zo hoog als die van het Oldambt, de graanrepubliek van Groningen. Toen kon iedereen nog biologisch boeren. Nu zijn we na Zuid Korea,Bangladesh en nog zo’n staatje het dichtst bevolkte land van de wereld.

Zou er een verband zijn met druk op de natuur?

Neeuhhhh vast niet. Open met die grenzen, geld zat…zet de gaskraan maar open, fuck de Groningers.

Thieme gebruikt de ’15 procent biodiversiteit’ -over mantra van het Planbureau om te schoppen tegen ‘de intensieve landbouw’ , nodig om zoveel mensen op zo’n klein oppervlak te voeden zonder het hele land te verbouwen. Mede dankzij de intensivering zou volgens het LEI in 1990 liefst 425.000 hectare landbouwgrond vrijkomen in 2005. Dat was in het Natuurbeleidsplan van 1990 een argument om dan 150.000 hectare te kunnen onttrekken aan de landbouw: voor de natuur (Ecologische Hoofdstructuur). Ach goed, dat zijn maar feiten, en wie in de Tweede Kamer maalt daar om tegenwoordig..

Emotie en betrokkenheid tonen dan: Ik maak me sterk dat Tinkebell en haar geestverwanten niet op de een of andere wijze met Thieme sympathiseren en haar claim van ‘nog maar 15 procent over ‘- door NRC Next als ‘waar’ betiteld (wat ook klopt wanneer je een eigen definitie van biodiversiteit verzint RZ)

Dus hoe kun je dan nog verdere bevolkingsgroei in Nederland aanmoedigen, via het ruimhartig aantrekken van mensen uit dunbevolkte landen?

Veranderd grondgebruik NL 1900-2005

Veranderd grondgebruik NL 1900-2005

Overbevolking taboe bij (meestal linksige) natuurmensen, en term komt NUL keer voor in Rijksnatuurvisie Sharon Dijksma
Voor mijn onderzoek naar de staat van de Nederlandse natuur- waar Sharon Dijksma in haar Rijksnatuurvisie 2014 allerlei successen door ‘het beleid’ claimt- sprak ik deze week ecoloog/mycoloog (paddobestudeerder) Eef Arnolds, schrijver van ‘Weg van de Natuur’ van wie ik mij nog een college kan herinneren. Hij gaf een stuk landbouwgrond bij Beilen in Drenthe terug aan de natuur, zijn eigen natuurbouwprojectje: de Schepping heet dat reservaat rond zijn huis in Beilen.

Ik heb zelf ook een stuk tegeltuin aan de natuur teruggegeven.

Ik noemde de Club van 10 miljoen, het bevolkingsaantal dat we in de jaren ’50 hadden, en waar deze club naar streefde onder veel geroep van ‘oeh racisme, xenofoob’. Er zijn mensen veroordeeld voor de uitspraak ‘Nederland is vol’. Volgens hem zijn we qua naturbeleid vooral bezig geweest de negatieve gevolgen van overbevolking te verzachten. Waarbij hij ondermeer doelde op de vergeefse pogingen stikstofgehaltes zo de kop in te drukken dat je weer de plantensoorten krijgt die zich in het milieu van 1900 (5 miljoen mensen zonder auto en kunstmest) happy voelden. Soorten die we met de Programmatische Aanpak Stikstof zeggen te willen helpen, een programma dat miljarden euro’s kost. Zonder enig effect op de beoogde biodiversiteit (130 stikstofgevoelige plantjes), dat staat nu al vast, maar wel een extra bureaulast.

Volgens Arnolds is het een taboe onder natuurbeschermers om die overbevolking van Nederland te noemen. Ook in de Rijksnatuurvisie van Sharon Dijksma – haar blauwdruk van onze natuur voor de komende 20 jaar komt het woord ‘overbevolking’ welgeteld NUL keer voor. Mijn vraag aan Dijksma en haar linkse geestverwanten bij Natuurmonumentenb (een PvdA-bolwerk) is dan: waarom geen enkele paragraaf over het overvol raken van Nederland, en de torenhoge lasten? Bedenk dat onder Sharon Dijksma het Rijksbudget voor natuur is gehalveerd ten opzichte de periode voor Rutte1. Bezuinigingen.

Is het meest effectieve en goedkope natuurbeleid van NL niet iets nalaten? Hoe kan Dijksma beweren dat ze burgers in natuur meer ruimte geeft, als haar kabinet die burgers alle middelen daartoe afneemt, door de energierekening op te hogen met SDE+-belastingen van honderden euro’s per jaar in 2020?

Daarom mijn stelling:al geeft Natuurmonumenten nog zoveel prijzen voor ‘de groenste politici’ aan linkse politici: omdat die de geldkraan naar Natuurmonumenten open zetten. Door hun inconsequentie zijn zij schadelijker voor de natuur die miljarden euro’s kostend beleid pretendeerde te ‘herstellen’ dan de meest rabiate asfalt-PVV/VVD’er.

Nu is Tinkebell vast heel aardig maar intellectueel irrelevant. Ik gebruik haar voorbeeld als personificatie voor wat in ons land dusdanige sympathie bij het gros van mediavolk op blijft wekken, zodat discussie over overbevolking in eigen land onbespreekbaar blijft. Nu ben ik vast de boeman.

Door | 2015-02-21T11:52:16+00:00 21 februari 2015|12 Reacties

12 Reacties

 1. Hans Erren 21 februari 2015 om 09:33- Antwoorden

  Rypke, die prachtige paarse heidevelden die je links ziet, waren een gevolg van overBEGRAZING.

 2. Groene Rypke de Duurzaamste 21 februari 2015 om 09:50- Antwoorden

  @Hans, dat is mij volledig bekend maar wat wil je daar nu mee zeggen? De hele oppervlakte aan landbouwgrond in 1900 was het gevolg van boskap door neolithische gemeenschappen en mensen tot in de Middeleeuwen. En nu is er weer 2,5 zoveel bos als in 1800, mensen blijven de natuur maken en veranderen als milieufactor. So what? Het gaat over de schaal van die menselijke invloed.

  Heide valt in verschillende varianten nu onder Natura 2000-habitat waarvoor allerlei hersteldoelen gelden waarvoor we de portemonnee moeten trekken, terwijl ze toch vergrassen en verpitrussen dankzij de contiue stikstoftoevoer uit de lucht

  We hebben dus beleid om habitats te ‘herstellen’ die we nu natuur noemen (en daar kun je discussie over voeren) en tegelijk beleid om de milieudruk verder op te voeren via bevolkingsdruk.

 3. Dolf
  Dolf 21 februari 2015 om 11:43- Antwoorden

  Zag zo net een sonnet hierover:
  De Vrede Van Het Stille Land

  De weide reikt tot aan de waterkant –
  een weelderig tapijt van gras en kruid.
  Het regent lichtjes en het zacht geluid
  verdiept de vrede van het stille land.

  Dan drijft de wind de wolken voor zich uit,
  het licht doet met zijn kracht zijn woord gestand
  en strooit met zonneschijn uit gulle hand –
  het groen fleurt op, een witte kwikstaart fluit.

  En ik sta aan het hek en mag ervaren
  dat de natuur soms los lijkt van de tijd:
  zij wil zich in het heden openbaren

  in vormen die zij voor mijn oog bereidt.
  Het zonlicht speelt op zachtgestemde snaren
  en raakt mijn ziel met tegenwoordigheid.

  Hendrikje de Koning

  http://hetvrijevers.nl/index.php/auteurs-die-sporadisch-publiceerden/3413-de-vrede-van-het-stille-land

 4. Ivo 21 februari 2015 om 17:06- Antwoorden

  Doch plotseling doet mij een flits het oog beroeren
  Het licht weerkaatst op glazen zonnevangers
  Voor hen die in mijn buidel roeren

  en achter mij met gebrom van Urker zangers
  die hemelhoog naar boven loeren
  gigantisch draaiende windvangers

  De mens heeft weer een punt gemaakt
  en met zijn veel te grote hand
  plaatst tekens in het boerenland
  Ach was mijn oog maar niet geraakt.

 5. Harry van Schalkwijk 21 februari 2015 om 17:16- Antwoorden

  Rypke, je hebt zelf eerder laten zien dat de biodiversiteit in Nederland de afgelopen eeuw helemaal niet sterk is verminderd.
  Dan kun je toch niet vervolgens zelf suggereren dat er overbevolking zou kunnen zijn vanwege de teruggang in de biodiversiteit.

  Een aantal politieke bewegingen en instellingen gebruiken een alarmistische propaganda waarvan een veronderstelde (maar kennelijk gelogen) grote teruggang in biodiversiteit deel uit maakt. Als hun propaganda oprecht was, zouden ze op de (logisch uit hun propaganda voortvloeiende) overbevolking wijzen, maar ze laten dit na. Daarmee zou je de onoprechtheid van de alarmistische propaganda kunnen aantonen.
  Maar je kunt er logischerwijs zelf geen ´overbevolking’ mee suggereren, laat staan aantonen denk ik.

  Verder heeft de geringe bevolkingsdichtheid van Afghanistan natuurlijk niets te maken met de kwestie dat daar voor een groot aantal personen geen plaats is. Dat heeft te maken met de politieke conflicten daar en het gebrek aan staatsgezag dat er veiligheid kan scheppen. Dit staat weer in verband met het lage ontwikkelingspeil, de geografie en bodemgesteldheid en culturele factoren waaronder tribalisme en de bekende ‘godsdienst van de vrede-maar-niet-heus’.

 6. Groene Rypke de Duurzaamste 21 februari 2015 om 19:24- Antwoorden

  @harry, je hebt deels gelijk: het aantal soorten is toegenomen in afgelopen eeuw, en ook de mate van voorkomen van veel soorten. Dus bij die graadmeters van ‘biodiversiteit’ heb je vooruitgang. De indicator van het Planbureau is misleidend te noemen om dat hij in verschillende contexten wordt gebruikt als DE biodiversiteit, terwijl hij geen soorten en mate van voorkomen daarvan meet.
  Op landschappelijk niveau, de beta-biodiversiteit zie je een enorme verschraling en op het boerenland is de soortenrijkdom WEL achteruitgehold. Verder zie je een asfaltering en verblokkendozing, een hoge milieudruk die juist op dat niveau de zaak uitkleedt. Dus nee, met 10 miljoen mensen zag ons land er mooier uit

  • Harry van Schalkwijk 22 februari 2015 om 15:05- Antwoorden

   Wat het aantal van 10 miljoen mensen betreft, die tijden komen voorlopig niet terug, hoe algemeen menselijk het verlangen naar de goede oude tijd ook is.
   De andere factoren die je noemt, zijn niet duidelijk te relateren aan de immigratie dacht ik.
   Belangrijk voorbeeld: De modernisering en intensivering van de landbouw (die de soortenrijkdom op het boerenland aantastte neem ik aan) is er niet zo zeer gekomen door immigranten maar door economische noodzaak en nationaal en Europees landbouwbeleid.

 7. h.oldeboom 22 februari 2015 om 11:15- Antwoorden

  Natuurlijk is Nederland overbevolkt; al was het alleen maar om het feit dat 55% van het land, als er geen dijken waren, onder water loopt; voorts wonen de meeste mensen in streken waar het NAP het ongunstigst is. Wij leven dus in een cultuurlandschapje waar na droogmaking zich allerlei beestjes gevestigd hebben ; en die habitat zou onder druk kunnen staan. Die beestjes horen er gewoon niet thuis; het zijn gelukzoekers die , zodra de dijken doorgestoken worden om de oorspronkelijke natuurlijke habitat te herstellen, er en masse vandoor gaan.
  Kortom, Nederland (het land) heeft geen natuur, het heeft parkjes waarin dwaze natuuridioten trachten HUN oogkleppen natuurvisie vast te leggen.
  Triest voorbeeld: Ik woon in de kop van Noord-Holland in de bollenstreek; de overbemesting /overschot bestrijdingsmiddelen etc. is zodanig dat de minister bepaalt heeft dat de oorspronkelijke normering voor schoon water met een factor 10000 overschreden mag worden. het is toch niet zo erg???! Evenwel legt het hoogheemraadschap naar dat factor 100o0 water een vissentrap aan om de vissen in dat water te kunnen laten gaan paaien. (zeggen ze)

  • Harry van Schalkwijk 22 februari 2015 om 14:10- Antwoorden

   Toch is het de moeite waard om op te letten of die vissen het gaan doen daar en of hun eieren uitkomen, h. oldeboom.

 8. MvanLoenen 1 oktober 2016 om 11:09- Antwoorden

  Nederland is zo vol dat zodra ik een stap op mijn geboortegrond zet er een droevige realiteit op mij neerdaalt. Over die massale multiculturele ‘samen’ – leving. De jongeren weten niet beter meer, groeien er mee op en leren leven zonder enig idee van natuur. Zonder enig idee van ruimte voor jezelf. Waar kun je nog wandelen of fietsen zonder gelijk in de meute te belanden. Waar kun je frisse lucht inademen? Waar kun je de melkweg nog zien?? (Wat is dat). Waar kun je nog iets ontdekken??
  Bevolkings stop, dringende noodzaak.

 9. Kees 30 januari 2017 om 19:44- Antwoorden

  Natuurlijk is Nederland te vol. Wachtlijsten voor scholen, files, vuile lucht, wonen in kleine huizen, te drukke steden. Allemaal tekenen dat het niet meer past. En de politiek … die hoor je er niet over. Die komen aanzetten met doekjes voor het bloeden en verwelkomen tussendoor nog even de zoveelste moslim migrant.

Geef een reactie