Het Jac.P. Thijssepark, een prachtig heempark in Amstelveen

Het Jac.P. Thijssepark, een prachtig heempark in Amstelveen

Natuurmonumenten probeert het te verdoezelen, maar hun stichter Jac.P.Thijsse was ook jager (lees Beminnelijke natuuractivist met jagersbloed’ in de Volkskrant’) , en stelde zelfs dat jagers een onmisbare bijdrage aan natuurbescherming konden leveren. Je kunt dat zowel lezen in Jan Paul Verkaik’s biografie ‘Jac.P.Thijsse, een leven in dienst van de natuur’ als in de doctoraalscriptie van Arie van Loon, die uit de mond van Thijsse noteert in 1903:

‘Hoe meer ik met jagers omga, hoe meer ik versterkt word in de meening, dat zij kunnen behoren tot de beste beschermers van planten en dieren.

Ook de jacht op aalscholvers kon bij Thijsse door de beugel omdat ze zoveel vis aten. Maar het is vooral Verkaik’s citaat van Thijsse dat toont hoe genuanceerd en voorzichtig Thijsse naar de jacht door mensen keek, waarbij hij al in 1923 opmerkt dat toen de jacht OOK al omstreden was:

Over het algemeen zijn in Nederland de jacht en de jagers niet erg getapt en het voorwerp van velerlei onvriendelijke opmerkingen Als alle menschen wijs waren, dan zouden zij er vrede mee hebben, dat de jachtlust tot onze oerinstincten gerekend moet worden en hoop putten uit de omstandigheid, dat velen onzer niet meer jagen met het geweer, maar met kijker en camera. Het is een gecompliceerd geval, dat met welwillendheid beschouwd moet worden.’

Hoe meer ik over Thijsse lees als aimabele en energieke natuurbeschermer, hoe meer ik onpasselijk word van Marc van den Tweel (verdient meer dan Mark Rutte, zie mijn Geldmachine Natuurmonumenten-reeks) zijn clubje geld/subsidiejagers, die met hun ‘hoofd extern’ en tevens PvdA-partijbureauman en volgens HP de Tijd ‘karaktermoordenaar’  Tino Wallaart, het maatje van Wouter Bos onze groene ruimte misbruiken voor Rode politiek (=geef ons subsidie). De naam Marc van den Tweel werkt als een vinger diep achter in mijn keel.

Terecht zijn vele groene plaatsen naar Jac.P vernoemd, zoals het Jac P Thijsse Heempark in Amstelveen (geniale plek, zie hier mijn foto serie) en natuurlijk Thijsse’s Hof in Bloemendaal. Dat een bende schaamteloze lieden zo zijn erfgoed belasteren, door zoals Van den Tweel slechts zichzelf te zijn…brrrr.