EdNijpels cr 590

Alleen Reinette Klever laat zich niet schofferen
Zoals Rypke al schreef heeft Reinette Klever (PVV) alweer met heldere en scherpe kamervragen gedaan wat de rest van de twitterkamerleden en de landelijke pers pijnlijk nagelaten hebben: je verzetten tegen botweg voorgelogen worden door je eigen overheidsinstanties en hun voormannen.
Want de minachting voor de burger en de kamerleden heeft met de laatste koerswijziging van Nijpels en minister Kamp een onwaarschijnlijk nieuw dieptepunt van volksverlakkerij bereikt.

Nijpels en minister Kamp teruggefloten door spindokter?
Die leugens zijn heel eenvoudig aan te tonen, want je hoeft alleen maar de uitspraken van de heren van vorig jaar naast die van nu te leggen.

Bij de presentatie van het Teldersrapport over energie bevestigde Kamp nog dat het energieakkoord per gezin via de SDE €500 per jaar zou kosten, maar dat de €1000 die de PVV noemt uit de lucht gegrepen zou zijn. Waarbij overigens een van de experts in het panel zelfs dit laatste direct betwijfelde. Kamp’s €500 betreft namelijk alleen de nieuwe SDE kosten, en dat is maar een deel van de totale kosten van het energieakkoord.
€500 per gezin per jaar is ongeveer €50 miljard voor het gehele akkoord.

Kamp geeft de €50 miljard toe

Kamp geeft de €50 miljard toe

Ed Nijpels zag zijn taak als EA bewaarder op het Cogen symposium in december nog als een simpele klus en was er zelfs ongevraagd eerlijk over: “Ik was er niet bij toen het EA opgesteld werd, het is door de kamer aangenomen, daar ga ik niet over. En wat we samen blijkbaar willen, kost nu eenmaal geld, 50 miljard.”

Nijpels geeft €50 miljard toe

Nijpels geeft – ongevraagd – de €50 miljard toe

Dat maakte het mij wel erg makkelijk: ik rekte mijn “100 miljard” op tot “50 tot 100 miljard”, wat dus door niemand meer tegengesproken kon worden, en inmiddels uitgebreid in de pers als algemeen bekende kosten van het EA wordt gehanteerd.

Dat is wel heel wat meer dan Kamp de kamer liet geloven toen ze over het energieakkoord stemden: niemand wist toen beter dan dat het bij elkaar over 14 miljard ging! Dit heeft heel wat journalisten de ogen geopend.

Maar de aanhoudende stroom negatieve publiciteit voor het EA in zowel linkse als minder linkse pers begint de heren blijkbaar ernstig zorgen te baren, want sinds enige tijd wordt door beiden gewoon glashard ontkend dat het EA überhaupt geld kost. De uitleg hoe dat kan als er toch 18 miljard naar wind op zee gaat (door minister Kamp toegegeven onder druk van de sceptische acties) is van een erbarmelijk tot belachelijk niveau, hierover later.

Achter deze draai zit beslist geen beleidsmedewerker, die had wel gezorgd voor een enigszins plausibele onderbouwing. Maar de tekst van Nijpels in het AD is dermate ridicuul dat hiervoor maar één reden te geven is: het is hem verboden om nog toe te geven dat het EA geld kost. “Lul er maar een eind omheen, als je het maar nooit meer toegeeft” zo moet de briefing van zijn nieuwe spindokter geweest zijn.

SER leent zich voor malafide praktijken
Dit is uiteraard niet vol te houden. Het is dan ook maar tijdelijk, want tegelijkertijd heeft de ongetwijfeld zeer duur betaalde spindokter besloten om een soort taskforce in het leven te roepen. Die gaat de foute berichtgeving (lees: climategate & co) bestrijden met een aparte afdeling van de SER site. En de heren hoeven dan voortaan alleen maar uit hun hoofd te leren wat daar geschreven wordt.

Die “Factchecker energie” wordt geschreven door.. u mag drie keer raden… juist, het Planbureau van de Leefomgeving en het ECN, de twee van Kamp’s fondsen afhankelijke clubs die ook het zeer misleidende document hadden geschreven waardoor de tweede kamer dacht dat het EA maar 14 miljard zou gaan kosten.

Let wel: hun taak is niet het publiek juist voorlichten, maar het bestrijden van de kritiek op het akkoord, zodat het uitgevoerd kan worden.
Het is dan ook even opvallend als stuitend dat deze factchecker niet door het Centraal Planbureau wordt gerund dat regelmatig wél de guts heeft om de waarheid te vertellen, ook al wordt de minister daar niet blij van. In dat geval hadden ik en vele anderen de factchecker meteen veel serieuzer genomen. Het CPB had overigens ook nooit een wanprestatie zoals deze eerste check geproduceerd.

Hieronder leest u waarom hun eerste werkstuk meteen weer de prullenbak in kan. Het is tendentieus, feitelijk onjuist en puur een wanhopige verdediging van failliet beleid. Met andere woorden: valse voorlichting van het publiek. Waar Nijpels ons onterecht van beschuldigt doet hij zelf wél.
Het moge duidelijk zijn dat de SER hiermee definitief afglijdt naar het bedenkelijke niveau van de Greenpeace & co actiegroepen.

Dit is bijzonder kwalijk: wil je als SER de onafhankelijke en integere basis van het poldermodel zijn dan moet je je verre houden van het door de strot van het publiek en de industrie persen van slecht en onpopulair overheidsbeleid. Het SER Energieakkoord was al op het randje, al ligt de verantwoordelijkheid voor de implementatie ervan natuurlijk bij de tweede kamer. Maar nu ze zich als onderdeel van de politiek manifesteren is wat mij betreft hun lot bezegeld: opheffen die club. Het energieakkoord richt onze economie te gronde, en bij de totstandkoming ervan is er niet één SER lid geweest dat daarvoor gewaakt heeft.
SER staat dus tegenwoordig niet meer voor “Sociaal Economische Raad” maar voor “Selectief Ecologische Raad” en alle ondernemerclubs en vooral het MKB moeten er per direct uitstappen.

Nijpels liegt dat ie barst  in het AD
Nijpels loopt in het artikel leeg over onze kritiek op het akkoord, die hij onzinverhalen noemt die hem het belemmeren bij het uitvoeren van zijn werk: het gehele energieakkoord uitvoeren.

Klein vraagje: als wij ongelijk hebben, waarom weigeren hij en minister Kamp dan categorisch om de integrale kosten van het energieakkoord voor te rekenen aan de kamer, ondanks meerdere serieuze brieven van groepen vooraanstaande experts die daar op aandrongen? Als je zelf geen informatie geeft, moet je niet zeuren over wanneer anderen dat wel doen.

Maar nee, hij gaat liever in de aanval:

Een zo’n ‘onzinverhaal’ is volgens energiepaus Nijpels de terugkerende kritiek dat het energieakkoord zo ontzettend veel geld kost. ,,Het levert juist geld en wel 15.000 banen op.”

Er is natuurlijk niet één Nederlander te vinden die deze onzin gelooft, als hij en minister Kamp vorig jaar nog toegaven dat het 50 miljard kost.

Even later komt hij met een nog fraaiere uitspraak:

“De windmolens, die miljarden aan subsidies zouden verslinden. Dat is gewoon niet waar. De overheid stópt geen geld in molens, maar dicht slechts het gat tussen marktprijs en de werkelijke kosten van windenergie. De kosten worden omgeslagen over de stroomrekening van burgers en bedrijven.”

Dat klopt, maar hier staat de klemtoon verkeerd, het moet zijn: “De óverheid stopt geen geld…”
Want die kosten worden  inderdaad niet door de overheid betaald maar omgeslagen over uw stroomrekening, zoals hij zelf ook stelt. Als de burger het betaalt is het volgens Nijpels blijkbaar opeens geen subsidie meer, en zelfs gratis!

Dat gat tussen marktprijs (over een tijdje tussen de -3 en + 5 cent, laten we zeggen 3 cent) en de kosten (wind op zee zo’n 19 cent) is dus niet zomaar een gat, maar blijkbaar meer dan vijf maal de gemiddelde waarde van de geleverde stroom. Dat geld moet ergens vandaan komen, dat zal iedereen begrijpen, en we weten ook van wie: van u.

Dat is juist de kritiek. De burgers gaan véél meer betalen.
,,Mythe nummer twee. Ja, u en ik betalen een toeslag, maar dat geld verdienen we terug. Hoe? Bijvoorbeeld door daken en muren te isoleren. Dat wordt door de overheid gesubsidieerd. Dan bespaar je bij een ouder huis tot honderden euro’s per jaar. Het is een fabeltje dat energiebesparing leidt tot hogere kosten.”

Wat is dit voor Nijpeliaanse wartaal?
De windmolens kosten geen geld want de meer dan 30 miljard aan toeslagen voor wind op uw energierekening die er in het EA zit, gaat u terugverdienen met het isoleren van uw huis. Hoewel hij toegeeft dat die isolatie het op dit moment meest zichtbaar mislukte stuk van het akkoord is: niet een fractie van de beschikbare subsidies (sorry, “investeringen”…)  is gebruikt. Er wordt dus niets geïsoleerd, maar u gaat er wel 30 miljard mee terugverdienen.
Waarbij zelfs de kosten van dat isoleren in veel gevallen amper terug te verdienen zouden zijn.

Dus de Ferrari die u wil kopen kost geen geld omdat uw zoon een krantenwijkje zou willen gaan lopen, als hij daar tenminste niet zo vroeg zijn bed voor uit zou moeten….
Ja hoor Ed, daar overtuig je vast de nieuwsgierige burger en de gemiddelde krantenjournalist mee!

Tot slot geeft hij de VVD nog een wijze aanbeveling: die zou veel groener moeten zijn. Dus moet volgens Nijpels de partij niet het beleid uitvoeren wat zijn kiezers willen, maar dat wat zijn liegende voormannen willen. Nou dat weten we dan ook weer.

Factchecker nr 1 : overhoring voor de trouwe lezer
Voor de liefhebbers volgt hier de tekst van de eerste Factchecker energie en mijn commentaar daarop. U mag ook meteen door naar het slotwoord, want als vaste lezer van mijn blogs weet u het meeste al natuurlijk. Of zie het als overhoring: weet u mijn commentaar te voorspellen? Vertelt u maar in de reacties hoeveel u er goed had. Wel eerlijk zijn hoor!

 Aflevering 1: het Energieakkoord is goed voor de economie (13 februari 2015)

Wat levert het Energieakkoord eigenlijk op?
Het Energieakkoord draagt bij aan een betaalbare, schone energievoorziening voor Nederland. Er ontstaat ook werkgelegenheid, want er wordt volop geïnvesteerd. Denk aan nieuwe banen rond windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en isolatie van woningen en gebouwen. Daar komen andere banen nog bij, zoals in de marketing, communicatie, verkoop en dergelijke.

Dit is gelogen. Er wordt volop subsidie gegeven (investering is het uiterst misleidende woord voor subsidie sinds Kamp regeert), en dat geld wordt onttrokken aan andere doelen. In het geval van de SDE vooral aan de koopkracht van de gezinnen. De 50 tot 100 miljard kosten van het energieakkoord, voornamelijk voor veel duurdere stroom, gaan ten koste van andere uitgaven en dus vallen er minstens zoveel banen weg in de detailhandel, horeca en het MKB.

Dat hoeft u niet van mij aan te nemen, want dit substitutie aspect is eerlijk vermeld in het beruchte rapport van het ECN/PBL/EIB dat maar 14 miljard aan kosten opvoerde: “Op langere termijn mag bij een normale werking van de arbeidsmarkt worden verwacht dat geen betekenisvolle werkgelegenheidseffecten optreden.”
Goh, was het ECN niet ook de opsteller van deze eerste factcheck???
Wie heeft er nu gelijk, het ECN of het ECN?

Om hoeveel investeringen gaat het?
Volgens het Energietransitiemodel, ontwikkeld door bureau Quintel, gaat het (in een gemiddeld scenario) om meer dan 30 miljard euro tussen 2012 tot 2023. Daar komen nog een kleine 3 miljard euro aan publieke investeringen in het hoogspanningsnet bij. Het Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) becijfert de investeringen tussen 2013 en 2020 op 13 tot 18 miljard euro. Het gaat om netto extra private investeringen. Dat betekent dat niet alleen is gekeken naar nieuwe zonnepanelen en nieuwe windmolens, maar ook naar sluiting van kolen- en gascentrales.

Dit is op zijn minst misleidend: het Gemini park vraagt 2,6 miljard private investering , maar krijgt wel 4,5 miljard subsidie (investering volgens minister Kamp) uit de toeslag op uw elektriciteitsrekening. Hier worden dus de twee betekenissen van “investeringen” onterecht door elkaar gehaald. Wat het directe gevolg is van de misleidende manier waarop de term door minister Kamp gebruikt wordt.

Laten we het gewoon op €50 (Nijpels) tot €100 (climategate) miljard houden, waarbij onze waarde opponenten al van €14 via €18 naar €50 miljard zijn opgeklommen, en ik voorspel dat ze over een half jaar weer een heel eind verder richting onze €100 miljard zullen zijn opgeschoven!

Gaan die nieuwe banen niet ten koste van bestaande banen? Er worden toch kolencentrales gesloten?
We gaan onze energie inderdaad steeds minder in grote centrales opwekken en steeds meer kleinschalig en lokaal. Dat levert per saldo niet minder, maar méér werk op, omdat je op elke afzonderlijke woning zonnepanelen of andere voorzieningen moet aanbrengen. Ander voorbeeld: als je een oude cv-ketel vervangt door een warmtepomp, vergt dat meer manuren dan wanneer je routinematig een HR-ketel zou plaatsen. Per saldo levert dat ook meer werk op.

Dit is weer dezelfde drogreden. In andere landen is aangetoond dat één duurzame baan 2 tot 4 andere banen kost. Zie daarvoor mijn blog uit 2012 alweer: “Hoeveel verpleegsters kosten groene banen?”

Zijn die investeringen wel zinvol? Neem windmolens. Die zijn toch relatief duur ten opzichte van wat ze opleveren?
Nog wel. De kosten van windmolens op land zijn door jarenlange ervaring al flink gedaald. Windmolens op zee moeten tot 2023 nog 40 procent goedkoper worden. Dat is een afspraak uit het Energieakkoord. Kan dat? Ja, er zijn voorbeelden. Kijk maar naar zonnepanelen. Die zijn de afgelopen jaren veel goedkoper geworden, sneller dan iedereen dacht. Of neem de kosten om een woning zo te isoleren dat hij nauwelijks nog energie gebruikt. Een paar jaar geleden kostte dat zo’n 70.000 euro, nu nog maar 35.000 euro. Alles kan goedkoper, als ondernemers en klanten het maar willen.

Wederom een serie drogredenen. Wind op land wordt technisch heel traag nog iets goedkoper, maar de toenemende kosten van het omkopen van de omgeving en de steeds moeilijkere locaties gaan dat zeker compenseren. Bij wind op zee hebben we tot nu toe alleen maar een stijgende kostentrend kunnen waarnemen. De door minister Kamp geëiste 40% kostendaling is al zo goed als behaald doordat hij de kosten van de elektrische aansluiting op het net van de exploitanten naar Tennet heeft geschoven (die u dus via de netkosten gaat betalen). Dat is 20% tot 35% van de kosten van de parken. Dus die kostendaling van 40% gaat u gewoon grotendeels zelf betalen.

Daarbij komt dat de opbrengsten in elkaar storten tegen de tijd dat het windaandeel boven de 6 a 7 GW komt. Inmiddels is duidelijk dat de stroomprijs dan substantieel nihil tot zelfs negatief zal worden als het flink waait. Dit is het einde van het financieringsmodel van de parken, wat de kans dat er nog gebouwd gaan worden minimaal maakt. Tenzij Kamp ook die inkomsten gaat garanderen. Uiteraard wederom uit uw energierekening.

Dat andere zaken sneller goedkoper worden zegt natuurlijk niets over wind.
En dat “alles kan als je maar wilt” is een uitspraak voor een kleuterjuf, niet voor een Factchecker.

Mooi, maar wegen alle opbrengsten van het Energieakkoord wel op tegen de investeringen?
Uit puur economische overwegingen moet je de investeringen strikt genomen niet doen. Maar: dan moet je eigenlijk ook niet investeren in veiligheid of in defensie. Is de JSF de investering waard? Levert de Oosterscheldekering, die je misschien één keer per tien jaar gebruikt, wel voldoende op? Het is noodzakelijk om de energievoorziening van Nederland op een andere manier te organiseren. Dat is de investering waard.

Ik zal dit voor u vertalen:  “Het energieakkoord kost u inderdaad klauwen met geld en heeft eigenlijk geen objectief vast te stellen baten, maar er is door de politiek voor gekozen, dus is de kosten/baten vraag niet meer van belang.”

Beste Ed,
Er wordt inderdaad heel veel onzin beweerd over het energieakkoord en dat is heel erg.
Door jou, minister Kamp, de SER, ECN het PBL, en nu ook door jouw nieuwe speeltje de Factchecker.
Maar tot nu toe blijken wij uiteindelijk altijd het gelijk aan onze kant gehad te hebben. Dat is teveel journalisten opgevallen om nog in je propagandaprojectjes te trappen. Wie denk je dat ze zullen geloven na het lezen van dit blog?

We blijven je Factchecker voortaan grondig checken en zo nodig weer met de grond gelijk maken. Net zolang tot jullie het publiek en de kamer eerlijk gaan voorlichten over de kosten en baten van het energieakkoord.
Vertel dat maar aan je spindokter!