In een overvol land, waar een zoutboer zomaar de Wadbodem met een meter mag doen dalen, zijn organisaties als Natuurmonumenten meer dan ooit nodig: als ze maar de goede prioriteiten kiezen

In een overvol land, waar een zoutboer zomaar de Wadbodem met een meter mag doen dalen, zijn organisaties als Natuurmonumenten meer dan ooit nodig: als ze maar de goede prioriteiten kiezen

Ik was tot 4 jaar terug supporter van Natuurmonumenten, en ze blijven een noodzakelijke organisatie in Nederland als groen tegenwicht en beheerder van natuur. Maar…Ook na 3 maal herhalen weigert de van Milieudefensie afkomstige Teo Wams (directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten, salaris 160.000 euro per jaar) openheid te geven over hoeveel geld nu werkelijk naar het veld gaat bij natuurbeheer. Dit in het kader van mijn onderzoek naar de staat van het Nederlandse Natuurbeleid: in contrast met mijn blogs wordt dat een gortdroog rapport, en in het wereldje van ecologen is ons eerste deel over mondiale biodiversiteit alvast goed gevallen. Dus voel ik mij genoodzaakt dit maar op ons blog te melden.

Wams speelde Henk Bleker in de kaart
Wams beweerde vorig jaar nog dat nog maar 15 procent van de biodiversiteit in Nederland over zou zijn, wat vraagtekens plaatst bij de effectiviteit van zijn organisatie in de natuur. Een organisatie die immers sinds 2000 wel liefst 0,64 miljard euro overheidssubsidies kreeg en tienduizenden hectares gronden. De reden waarom Henk Bleker zo rigoureus in natuurbeleid wilde snijden was juist deze, zoals hij me vertelde: als er zoveel geld naar natuur gaat en het helpt niets volgens de natuurmensen….Ik publiceer mijn gesprek met Bleker hier nog op Climategate.

Ik vroeg Wams daarom over de verdeling van ‘gelden naar de velden’ versus overhead bij natuurbeheer, om een globale inschatting te kunnen maken. Bij een organisatie die haar gronden grotendeels om niet kreeg van de overheid sinds 1990 en die in 2013 nog voor 41 procent draaide op overheidssubsidies, is het niet meer dan logisch dat je als contribuant en serieus onderzoeker de verantwoordelijke zelf te spreken krijgt. Bij een ander instituut dat leeft van de overheid, het Planbureau voor de Leefomgeving (bron van die 15 procent) werken de onderzoekers zelf ook gewoon mee. Ik ben ook niet ‘van de pers’ maar gebruik het voor deel 2 van mijn serieuze onderzoek voor de Stichting Milieu Wetenschap en Beleid. Dat is nogal wat anders dan voor mijn blogs, waar ik nog wel eens uit de heup wil schieten.

Tenzij Teo iets te verbergen heeft of gewoon geen direct overzicht heeft in de verdeling overhead, kantoorkosten/is er geen reden om zich dus achter de persafpoeier-afdeling te verschuilen als direct verantwoordelijke. Dan konden we het op nette wijze afronden, maar ik laat me niet afpoeieren. Ik heb met de persvoorlichting bij een semi-publieke organisatie alvast niets van node: uit principe niet, hoewel dat gebruikelijk mag zijn vind ik dat bij semipublieke organisaties niet normaal.

De kritiek op Natuurmonumenten blijft ondertussen van alle kanten aanzwellen, zoals de toegenomen boskap waarmee ze roofvogelhabitat verwoesten. Dat is onderdeel van staand beleid, Natuurmonumenten heeft sinds vorig jaar een houtkap-coordinator in dienst. Ook vernemen we van de afdeling financien dat op het dure beheer bezuinigd gaat worden.

Wanneer Wams geen transparantie wil betrachten, dan komen we er via andere kanalen wel achter.

Wodanseiken op grond Natuurmonumenten. De organisatie vervult een onmisbare functie, maar zou beter een nieuwe Jac P aan het roer krijgen dan marketeers en milieuactivisten

Wodanseiken op grond Natuurmonumenten. De organisatie vervult een onmisbare functie, maar zou beter een nieuwe Jac P aan het roer krijgen dan marketeers en milieuactivisten