imageGastblogger voor Climategate.nl Han Lindeboom hield gisteren bij Humberto Tan zijn RTL Late Night een sympathiek ogend pleidooi om 25 procent van de Noordzeebodem niet te bevissen. Er zou een tropisch koraalrif a la Great Barrier Reef gaan groeien met grote vissen en roggen. En een toeristisch duikparadijs voor de deur: wie kan daar nu op tegen zijn?

Punt van informatie: Han Lindeboom van Imares is de Natura 2000 spreekstalmeester van Sharon Dijksma, die via Imaresrapporten de wetenschap zo manipuleert dat het lijkt alsof ecologische wonderen gebeuren als Sharon Dijksma haar ministerie vissers wegjaagt van gronden waar ze al decennia tot eeuwen oogsten.

Geen punt, die Noordzee met rust laten, nu de Noordzeevisserij sinds 1990 toch al met meer dan 40 procent inkromp. Wat de visserij betreft kan makkelijk 50 procent van de Noordzeebodem onberoerd blijven, zolang Lindeboom maar niet doelt op de belangrijkste visgronden waarop de visserij zich concentreert. Dat is wat misging bij het door Han Lindeboom achter de schermen opgetuigde Vibeg: het onder Natura 2000-vlag sluiten van een belangrijk garnalenvisserijgebied ter grootte van de provincie Utrecht.

Sharon Dijksma moet voor 15 maart dat besluit beter onderbouwen, wat ze natuurlijk laat doen door…..Imares. En het lijkt er verdacht op dat Imares-mastermind achter die Imares-rapporten die Dijksma tegen vissers gebruikt, Han Lindeboom, zo alvast campagne voert voor ‘draagvlak’, zodat die morrende vissers niet zeuren moeten. Het is een slimme kerel.

Misschien kan hij opheldering geven over het volgende:

– hoe kun je een subtropisch koraalrif nu als ecologisch model gebruiken voor de ijskoude en woeste Noordzee?
– er zijn al enorme oppervlakten Noordzee waar vissers nauwelijks de bodem aanraken: wil je die sluiten, of juist de beste visgronden? Dat maakt nogal verschil…

– In de Noordzee helpt gebiedssluiting niet om vissen groter te maken of te beschermen, want ze migreren honderden tot duizenden kilometers. Terwijl de vissen van tropische koraalriffen waar hij op doelt jaarrond op die plek blijven. Dus in warme gebieden helpt afsluiten voor visserij wel, maar kan hij bewijs overhandigen  dat dit hier in gematigde streken ook lukt? Afgelopen november verscheen nog onderzoek aan het onderwaterleven bij de Windfarm voor Egmond aan zee, waarbij na 4 jaar nauwelijks verschil tussen bevist en onbevist werd gevonden…

– is het geen beter idee om samen met vissers en betaald door schatrijke natuurclubs als Natuurmonumenten (190 miljoen euro belegd vermogen) wat experimenten te doen om te kijken welke fauna je terug kunt krijgen? Sluit een stuk Noordzee waar toch bijna niemand vist, zink er een Spar af of een wrak en houdt met onderwater-webcams bij wat er gebeurt. Dan heb je er wetenschappelijk ook wat aan…dikke kans dat er dodemansduim gaat groeien zoals nu al op de Oosterschelde, zo’n wrak is tegelijk een mooie toeristische attractie. In de weinige dagen dat de Noordzee rustig genoeg en de temperatuur acceptabel is kun je er dan zelfs duiken….

– moet de gene die deze wensen voor een duikparadijs uit, deze niet ook gewoon zelf betalen, in plaats van via de overheid de vissers te duperen? Natuurmonumenten en WNF willen 30 procent van de Noordzee afsluiten. Als WNF dan zelf de portemonnee trekt, in plaats van enkel haar geld gebruikt om via campagnedruk de overheid aan te wenden voor eigen belang. Is dat ethisch gezien niet beter. Of heeft de natuurlobby niet zoveel op met ethiek?

Op de praktische uitvoerbaarheid dus, en enkele ethische bezwaren over hoe je uit naam van ‘de natuur’ omgaat met mensen. Wat mij betreft kan er niet genoeg Noordzeenatuur bijkomen, leek me verrassend en spectaculair, als daarvoor maar geen mensen worden gedupeerd…of wil je wel graag mensen benadelen Han? Had bovenstaande aub ook even vermeld bij Humberto Tan…