Vis doodknuffelen

Vis doodknuffelen

Onze massamedia helpen de club van Sjoerd van der W. bij zijn nieuwe campagne om voortaan het doodknuffelen van vis te verplichten/de handelingsvrijheid van voedselproducenten zo te beknotten dat ze vanzelf omvallen (het uiteindelijke doel van anti-mensen onder de vlag van ‘het dier’): de NOS opent er mee en ook de Volkskrant geeft ze gelijk heel pagina 3. Sjoerd  en de zijnen willen hun moraal tot wet verheffen via campagne bij Sharon Dijksma.

Nou en?  Als wij een brandbrief sturen aan Opstelten om clubs te verbieden die sympathiseren met het in de fik steken van bedrijven die niet in hun moraal passen,krijgen wij dan ook de volledige pagina 3 in de Volkskrant zoals vandaag? Dan belandt onze brandbrief in de open haard van de redactie.

Brandbrief  Wakker Dier hoort in de open haard
Nog steeds: 90 procent van journalisten bij oude media als de Volkskrant is sympathisant/geestverwant van de urbane betuttelindustrie. De nieuwe campagne van onze media voor Sjoerd van der W.  is andermaal een pleidooi voor betere en kritischer en frissere journalistiek op natuur, milieu en mens-dierverhoudingen ZONDER progressief urbane vooringenomenheid. In dit geval: negeren, had de beste optie geweest, een brandbrief die in de open haard van de redactie kon. Er zijn ook mensen die geloven dat de sporen achter vliegtuigen chemicalien bevatten die ons brein moeten manipuleren, gestuurd door de Mossad en de CIA. Wat doe je als die een brandbrief sturen?

Wakker Mens: voor het welzijn van voedselproducenten
Waarom helpen alle media deze club die iedere keer weer verder het koord rond de nek van voedselproducenten aantrekt zodat ze nauwelijks nog ruimte krijgen om andere keuzes te maken, dan een vermeend ‘dierwelzijn’ dat uit haar context wordt gerukt. Belangrijker dan dierwelzijn is het welzijn van de mensen die ons voedsel produceren, zo betoog ik dan ook in de nieuwe Vork, het nieuwe kritische voedselmagazine dat niet achter de onzin aan huppelt van Postcodeloterijgeld gestutte betuttelclubs. Ik kan me een reportage herinneren in Elsevier van een dierenarts die door Wakker Dier volledig werd kaalgeplukt, zijn huis ontnomen omdat hij ze met terroristen had vergeleken, en de rechter Wakker Dier gelijk gaf. Zoals ik al schreef in mijn Trial by Facebook-blog: de ‘dierenvrienden’ zijn vooral enge mensen.

Wat de vis betreft: het is voldoende als vissers bij ophalen van de vangst een gebedje opzeggen voor het welzijn van die vangst.

Here zegen deze spijze amen.