fishermans_friend

De overheid strooit momenteel met boetes van 2500 euro tegen vissers die door visten in de – zoals ook de Raad van State voorlopig concludeerde- TEN ONRECHTE door Sharon Dijksma gesloten gebieden in de Noordzeekustzone. Tegelijk lonkt Sharon Dijksma met een potje van 1,3 miljoen euro subsidies voor duurzaam blabla om zo haar op ecologisch ondeugdelijke gronden leunende anti-visserijbeleid door het keelgat te duwen van vrije vissers via omkoping met belastinggeld. Maar dankzij het anarchistisch DNA van deze sector loopt iedere sturing altijd een andere kant uit. Heerlijk is dat.

Intensieve mensenhouderij
De meeste mensen werken bij een bedrijf dat ‘Menselijke Voorraden’ heeft, zitten gevangen tussen de banken met hypotheken aan de ene kant en hoge levenslasten, met aan de andere kant een overheid die ze op hun plaats vastpint: dat heet dan een ‘vrije democratie’ waarbij we vrijheid van de zelfde meningsuiting vieren. We zijn allen volledig gedomesticeerd en door voldoende consumptie blijven we braaf, steeds hogere lasten beperken onze mobiliteit en vormen een soort onzichtbare handboeien. In de visserij als ‘vrij’ beroep konden beoefenaars lang vrij anarchistisch te werk gaan , het lekker door vissen in ‘gesloten’gebieden is nog een uiting van die houding van ‘fuck you’ richting de domesticatie van vrije mensen . Maar net als vrije jacht, en alles waarbij een mens- wat onze nieuwe god, de Overheid verhoedde- zelf beslissingen zou kunnen nemen die buiten een beleidskader vallen, dient deze vrijheid zo spoedig mogelijk dood-betutteld te worden.

Gij zult betuttelen
In onze door rode betutteling geknechte intensieve mensenhouderij is vrijheid de overheid een doorn in het oog, zo bedacht ik me. En dus moeten vissers zelf betalen- dik 5000- euro om een volgsysteem aan boord te installeren, zodat de overheid overal kan zien waar je bent. En door de overheid gesubsidieerde NGO’s als Stichting de Noordzee leggen via de supermarkt het MSC-keurmerk op als monopolie. Wie niet wil meedoen mag daar niet meer verkopen, zo beweert men nu ook tegen onze garnalenvissers. Terwijl het als liefdadigheidsinstelling vermomde COMMERCIELE bedrijf MSC ecologisch gezien voor onze vissers geen verschil maakt, en enkel lastenverzwaring brengt. Lasten die in de zakken van onder andere MSC-directie verdwijnt, waarbij de directeur 2,3 ton euro verdient.

4 jaar na Trebol
Exact 4 jaar geleden na de presentatie van de plannen voor sluiting van de Noordzeekustzone in Trebol in Harlingen zegde ik Natuurmonumenten op en associeerde ik me met vissers. Omdat ik toen  zag hoe er uit naam van Natuurbescherming op leugenachtige wijze met gebruikers van de natuur werd omgesprongen door de overheid. En waarbij geld en machtgedreven pseudonatuurbeschermers zich op de stoel van de overheid installeerden. De visserij toont in het klein wat in onze maatschappij als geheel in het groot al is gebeurd. Een laatste groep anarchisten die geknecht dient te worden, met verboden, discardban, ‘verduurzaming'(=duurder maken bedrijfsvoering) en allerlei groen proza als uiting van die zelfde domesticatiedrift.

We blijven bloggen tegen de bierkaai, er is toch wel wat bereikt, anderen pikken op wat je aanreikt (meestal zonder bronvermelding, want tegendraadsheid is niet subsidiabel)

Mijn Rage Against the Machine is tegelijk een gevecht voor beschaving, een gezond evenwicht waar de betuttelaars nu zijn doorgeslagen. Het is geen gevecht tegen links of rechts, de Ed Nijpelsen van deze wereld zijn mogelijk nog erger dan de Sharon Dijksma’s van deze wereld. Laten we een nieuw verhaal maken als tegenwicht en dat uitdragen, want anders dicteren anderen dat op eigen voorwaarden voor je. Ik bezoek zo weer wat vissers op Urk, ga vis eten ZONDER MSC, want voor mij is het voldoende als die vis gewoon uit zee komt. En dan weet ik ook bij een MSC-loze vis: hiervoor zijn vissers niet extra genaaid.