Hoe de Volkskrant het schip in ging, door achter Greenpeace aan te lopen

Hoe de Volkskrant het schip in ging, door achter Greenpeace aan te lopen

Bolwerk van nuchterheid binnen de Volkskrant Martin Sommer heeft nog steeds collegae die op een dusdanige wijze journalistiek bedrijven dat je denkt: worden ze betaald door- of hebben ze banden met- de fondsenwervende actiemultiantional Greenpeace en geestverwanten? Neem hun milieuredactivist Ben van Raaij. Iedere campagnescheet die Greenpeace laat of een geestverwant van deze neo-marxistische actiemultinational (bijna kwart miljard euro omzet per jaar), vergroot hij uit tot wereldnieuws zonder weerwood of feitenonderzoek.

Zelfs wanneer 1 of ander marginaal klimaatclubje ergens aan de andere kant van de oceaan protesteert tegen de opwarming van de aarde, terwijl het Al Gore-effect genadeloos toeslaat: Amerika zit in de ijzeren greep van een winter die zelfs de Niagara Watervallen doet bevriezen. Dan nog vergroot Green Ben dat uit tot wereldnieuws, om dan tot Shell-bashing over te gaan van ‘Shell is onverantwoordelijk’. Nee, we citeren dan geen Greenpeace-spandoek maar de objectieve kwaliteitsjournalistiek van het groene Volkskrantkanon Ben van Raaij.

Smaadcampagne tegen integriteit Willy Soon
Nu doet Ben van Raaij weer mee met een smaadcampagne van Greenpeace tegen de astrofysicus Willy Soon. Wat is Soon zijn zonde? Hij waagt het om van de IPCC-partijlijn af te wijken, terwijl de milieubeweging er zo netjes voor had gezorgd dat er bij klimaatwetenschap nog maar naar 1 richting gekeken mag worden: het is CO2 het is CO2 en we moeten nu allemaal een abonnement nemen op Greenpeace Energy, want anders vergaat de aarde.

Het is normaal in Amerika dat je wetenschap bedrijft met particuliere fondsen. Daarbij geldt: wie zonder olie is werpe de eerste steen. Greenpeace kreeg ook geld van de Rockefeller Foundation en de Pew Foundation, dat zijn ook fondsen uit oliegeld. De eminente en onafhankelijke wetenschapper James Lovelock -bedenker van de Gaia-theorie- kreeg betaald door Shell, de klimaatwetenschappers van CRU van de Universiteit van East Anglia kregen miljoenen euro’s van BP en Shell. De oprichter van Milieudefensie, de oplichter Wouter van Dieren kreeg ook tonnen euro’s (de grootte van het bedrag is nooit openbaar geworden RZ) van de NAM, dat is een volle dochter van Shell en Exxon.

Maar als iemand ook geld krijgt uit een hoek waar MOGELIJK ook met olie geld is verdiend, maar deze draagt een Greenpeace onwelgevallig standpunt uit, dan is de wereld plotseling te klein en meldt hun vriend/beneficient Ben van Raaij op de voorkant van de Volkskrant: klimaatscepticus kreeg betaald voor scepcis. Alsof Willy Soon wetenschappelijk corrupt zou zijn, en niet de milieuactivistische kliek die klimaatonderzoek versmalde tot CO2-simplisme. Er zijn toch nogal wat meer klimaatinvloeden, zo zou je zeggen.

Beste Ben van Raaij, onthul ons je banden met Greenpeace: heb je ooit door hen betaald gekregen, of lig je met iemand van Greenpeace te krikken? En aan de Volkskrant: hebben jullie na je journalistieke blamage ‘het Gifschip, verslag van een JOURNALISTIEK schandaal’ opgetekend door Jaffe Vink nog niets WILLEN leren. En blijven jullie berichten op basis van politiek vooringenomen sentimenten en sympathieen, in plaats van de feiten, en is Martin Sommer jullie conservatieve excuustruus voor een feitenvrije verslaggeving over klimaat en energie?

Ik snap best dat de milieubeweging in aanloop naar Parijs de media-oorlog tegen andersdenkenden opvoert. Maar waarom moet een krant die zich ‘kwaliteitskrant’ noemt daar als een blind paard achteraan hollen?