Steeds meer journalisten keren Absil en co de rug toe

Steeds meer journalisten keren Absil en co de rug toe

Wouter Klootwijk was de journalist die de tekst van de eerste Viswijzer schreef, de pseudo-objectieve gids van Stichting de Noordzee die het MSC-label aan de Nederlandse vismarkt diende op te dringen, vrijwel volledig betaald met overheidssubsidies. Maar als nuchtere en droogkomische eet-journalist is hij nu overgelopen naar de visserij zo blijkt uit zijn programma ‘De Wilde Keuken’ van afgelopen vrijdag. Klootwijk jaagde eerder onbekommerd al mee op ganzen met jagers en deed alles dat de morele betweters van de orthodoxe milieubeweging verfoeien. Hier citeren we Klootwijk  over MSC, het label dat Christien Absil en Esther Luiten (ex Stichting de Noordzee, nu ASC/MSC) aan de markt opdringen via geheime afspraken met het CBL-supermarktwezen, Plus, Jumbo om onze keuzevrijheid te beperken. Dit alles ten gunste van de lastenverzwaring voor MSC (directeur verdient 2,3 ton euro).

Klootwijk:

Het Marine Stewardship Council is een initiatief van Unilever en het Wereld Natuur Fonds. En is een moloch geworden. De certificering is administratief, maar veel erger, goede vissers moesten opeens gaan betalen voor een officiele erkenning alsdat ze goed visten. Ook landen met een streng visserijbeleid, beter dan wat MSC verlangde, werden opeens gedwongen te gaan betalen, miljoenen euro’s, voor certificering. De vis werd er niet beter van, met de bestanden zat het al goed.

Laat dat ook bijna letterlijk de constatering zijn in de Duurzame Visserijwijzer die ik afgelopen jaar schreef voor de SWNM. We nodigen alle journalisten uit om het zinkende schip te verlaten van praktijkvreemde milieuactivisten a la Absil en hun schimmige spelletjes die je kunt samenvatten onder 1 noemer: ‘fuck the fisherman’. Bedenk dat Absil als ‘held van de zee’ ook fanatiek lobbyde voor de door onze vissers zo destructieve discardban: de aanlandplicht voor bijvangst, zodat je ondermaatse vis niet meer terug mag zetten maar mee moet nemen om als vismeel te verwerken. Zowel ecologisch als economisch dubieus, zoals je in de Discardguide kan lezen van de SWNM.

Wat mij betreft is het genre Klootwijk een betere milieuactivist, die de natuurliefde via de maag stimuleert zonder ideologisch gebabbel. In de komende Vork lanceer ik al de aanval op het wereldvreemde wereldredderssegement in een pleidooi voor een Beter Leven-ster voor voedselproducenten als vissers. Hoezo MSC, wij willen gewoon vis uit de zee, en dan zonder bemoeienis van betutteltrutten. Kielhalen die bende, nu dankzij de puls hebben veel Urker vissers nu toch onbenut motorvermogen over: kunnen ze wel wat meer meeslepen..