Niet alleen ik, ook Jaffe Vink, journalist en filosoof kent de leugenachtigheid van Greenpeace en de Volkskrant

Niet alleen ik en Simon Rozendaal, ook Jaffe Vink, journalist en filosoof kent de leugenachtigheid van Greenpeace en de volgzaamheid van de Volkskrant

Tom Groene Taliban Grijssen krijgt van de Volkskrant weer een gratis advertentie voor de fondsenwerving van Greenpeace, een club waar minstens 70 procent van de Nederlanders vanaf wil. Hij wil oogst van vis uit de eigen Noordzee verder tegengaan, en 1/3de van de Noordzee afsluiten. Terwijl visserijdruk al met meer dan 40 procent afnam sinds de jaren ’90. Erger is het dat Ton IJstra, visserij-ambtenaar van Sharon Dijksma vrolijk zijn steun rondtwittert:

Ton IJlstra (@ton_ijlstra)
24-03-15 11:18
Sluit eenderde van onze Noordzee af voor visserij s.vk.nl/ar/3922843?__g… via @volkskrant

De laatste verzonnen indicatoren van PBL/RIk Wortelboer en Stichting de Noordzee

De laatste verzonnen indicatoren van PBL/RIk Wortelboer uit 2010 en Stichting de Noordzee, verwijzend naar een gebrek aan gegevens van meer dan 10 jaar terug: zeezoogdieren drukken de biodiversiteitwaarde, terwijl die nu juist spectaculair toenamen

Meer dan de helft van de biodiversiteit verdween? Onzin
De Climategate.nl-lezer kent deze claim al van Greenpeace en Stichting de Noordzee, afkomstig van de beweringen die Rik Wortelboer (PBL) schreef met Stichting de Noordzee.

Volgens de laatste onderzoeksgegevens (???…een rapportje zonder enige peer review uit 2010 van Stichting de Noordzee…RZ) van het Planbureau voor de Leefomgeving is de biodiversiteit in de Noordzee de laatste eeuw meer dan gehalveerd

Lees mijn blog over die ‘laatste onderzoeksgegevens’ van 5 jaar terug alweer, terwijl de Noordzeenatuur met sprongen vooruit gaat, de visserij al met ruim 40 procent inkromp sinds de jaren ’90, visbestanden herstelden en het volume discards uit visserij al HALVEERDE sinds de jaren ’90. Dat WC-eend onderzoek van het PBL waarbij ‘de biodiversiteit’ achteruit gaat- op basis van verzonnen normwaardes van zeezoogdieren. Terwijl die zeezoogdieren als de bruinvis, grijze zeehond en zeehond juist spectaculair in aantal toenamen.

Het Gifschip en andere leugens, bij Greenpeace is liegen voor campagnegewin de norm
Op de gesloten afdeling van TBS-klinieken kan in normale landen zo’n standpunt- we hebben geen voedsel nodig- interessante discussiestof opleveren. Maar we leven in Nederland. Hier geeft de Postcodeloterij met reeds 50 belastingvrije miljoenen Greenpeace-extremisme onevenredige macht.  Daarbij gesteund door kwaliteitspulp-journalisten van de Volkskrant. Die als een blind paard achter Greenpeace blijven aanhollen, zoals Jaffe Vink al berichtte in ‘het Gifschip’.

Met zijn steun geeft Macchiavellist Ton Ijlstra nu aan, dat hij iedere strohalm aangrijpt om vissers weg te pesten. Kan die man niet eens op non-actief? Wat Greenpeace betreft, ik droom van een mooi Nederland waarin deze leugenfabriek tot as is gereduceerd, met wortel en tak uitgeroeid zodat een betere en integerder milieubeweging het roer kan overnemen.