RZ15windmolens

Lees het artikel Fossil fuels will save the world(really) van Rational Optimist Matt Ridley, als tegengif bij de staatspropaganda van het NOS Journaal, een betoog in het verlengde van Alex Epstein’s ‘The Moral Case for Fossil Fuels’ en zijn eerdere boek ‘The Rational Optimist’. Een goede vraag die je kunt stellen: hoe ‘hernieuwbaar’ zijn renewables? Hoe snel groeit een bos bijvoorbeeld terug nadat je het kapt om het bij te stoken in een gesubsidieerde biomassacentrale? In het verleden raakten die hernieuwbare bronnen regelmatig uitgeput, aldus Ridley.

Bos kan sneller opraken dan mensen het bijplanten en dat noemen we ontbossing- een groot probleem in met name Afrika waar arme mensen in hun biobased econonomy gedwongen op houtvuurtjes stoken. Dat leidde in Ethiopie tot de volledige kaalkap van het land, alleen rond kerken staan nog bomen. Was steenkool in Europa niet gewonnen, dan waren alle bossen ook kaalgekapt, voordat aardolie werd gewonnen roeiden we walvissen en zeehonden uit voor hun olie en blubber. Een walvis is hernieuwbaar, maar niet snel genoeg om zijn uitroeiing te voorkomen door walvisvaarders. Vis is hernieuwbaar, maar het zijn juist milieuactivisten die steeds roepen dat door overbevissing die vis zou uitsterven. Dus hoe hernieuwbaar is hernieuwbaar?

Hoe hernieuwbaar is landoppervlak, als je heel Nederland moet volzetten met windturbines en dan nog slechts een fractie van de vraag dekt?  Wij bij Climategate pleiten er dan ook voor deze externalities van windenergie te verrekenen in hun prijs, in plaats van deze onkosten af te wentelen op de omwonenden en het milieu. Laat je kortom niet van de wijs brengen door de propaganda van onze kwaliteitsmedia, maar durf zelf na te denken en vragen te stellen.