Het wordt weer spannend de komende anderhalf jaar! Het wordt ofwel Hillary ofwel … ja wie? Een republikein. Maar welke? Hopelijk een goede scepticus. Sceptisch in de beste zin van het woord. Sceptisch als de grondhouding van de wetenschap. In de ogen van de liberals in hun newspeak dus een man die staat voor anti-science.  Ted Cruz is zo iemand. En vandaag maakt hij bekend officieel kandidaat te zijn.

Geniet van deze video over hot air rondom een klein meisje.

En dit is de vooraankondiging van de aankondiging vandaag! Er zijn nog veel andere goede sceptici onder de waarschijnlijke tegenstrevers. Maar altijd ook semi-liberale slappelingen zoals Mitt Romney die tot in zijn diepste kern natuurlijk eigenlijk alarmist was. Nee, er moet echt een good old republican op de troon komen in 2016 om het wereldwijde klimaatschisma te beslechten ten faveure van de sceptici. Dan hebben we nog 30 jaar om met allerlei waarheidscommissies de grootste wetenschappelijke dwaling ooit na te vorsen.