EEA

Ook zo geschrokken van de alarmerende nieuwsberichten over de staat van het milieu vorige week? Ik ook niet. Van de MSM zijn we dat soort apocalyptische rampverhalen bijna gewend, dus niemand lijkt zich er nog veel van aan te trekken. Deze keer was de bron het rapport van het Europees Milieu Agentschap (EEA) over de staat van het milieu. Het persbericht deed zijn best om de sensatiefactor hoog genoeg te krijgen om door MSM te worden opgepakt. En sommigen trapten daar dan ook in. Lees het persbericht even mee:

Although we use natural resources more efficiently than previously, we are still degrading the resource base that we rely on in Europe and across the world. Problems such as biodiversity loss and climate change remain major threats.

Dit lijkt niet op kritische data-analyse maar het simpelweg herhalen van de milieubeleidsmantra’s die de EU instituten ook prevelen. Ingefluisterd door NGOs die ook niets hebben met wetenschap of feiten. We zullen Hans Bruyninckx, EEA’s Executive Director, de uitgave van de Stichting voor milieu, wetenschap en beleid: Biodiversiteitscrisis, massa-uitsterven of massa-hysterie eens moeten opsturen.

Ook het bekende ‘boundary verhaal’ gebaseerd op Rockström met de grenzen van de aarde dat op climategate.nl al lang geleden ontmaskerd is als nep-wetenschap komt weer langs. Dat blijkt zelfs de leidraad voor het EEA te zijn:

Europe remains a long way from achieving the objective of ‘living well within the limits of the planet’ by 2050, as set out in the 7th Environment Action Programme.

Als dit verhaal de basisbenadering is voor het EEA zou het toch wat beter feitenonderzoek moeten doen. Bescheidenheid kent het EEA ook niet echt, dit beweren ze allemaal ontdekt te hebben:

‘Our analysis shows [..] that we continue to harm the natural systems that sustain our prosperity. While living within planetary limits is an immense challenge, there are huge benefits in responding to it. Fully using Europe’s capacity to innovate could make us truly sustainable and put us at the frontier of science and technology, creating new industries and a healthier society.’

Daar zouden we graag de keiharde onderbouwing eens van zien meneer Bruyninckx cs, dit zijn toch claims die een Milieu Agentschap onmogelijk hard kan maken. Uit de Nederlandse samenvatting:

.. in het 7de milieu-actieprogramma voorziet Europa dat de jonge kinderen van vandaag ongeveer de helft van hun leven zullen doorbrengen in een koolstofarme samenleving, gebaseerd op een circulaire economie en weerbare ecosystemen. De verwezenlijking van deze verbintenis kan Europa op het grensgebied van wetenschap en technologie brengen, maar vraagt om een groter besef van urgentie en optreden met meer lef.

‘Optreden met meer lef’, dat heeft toch niets met wetenschap, feiten of de staat van het milieu te maken. Dit gaat de competentie en het mandaat van dit Agentschap volledig te buiten lijkt me, even checken:

EEA’s mandaat volgens artikel 1 van de Regeling over het EEA in het officiële Staatsblad van de EU van Juli 2009:

objective, reliable and comparable information at European level enabling them to take the requisite measures to protect the environment, to assess the results of such measures and to ensure that the public is properly informed about the state of the environment, and to that end;
the necessary technical and scientific support.

Voor mij zou het EEA met zijn 208 stafleden een soort Algemene Rekenkamer voor het milieu moeten zijn die harde feiten over het milieu levert waarmee het bestaande beleid getoetst en nieuw beleid geformuleerd kan worden. Maar dat is het duidelijk niet.

Zou dit niet eens grondig en kritisch tegen het licht gehouden moeten worden beste volksvertegenwoordigers? Wij worden moe van deze kostbare stroom deprimerende desinformatie. Zou iemand aub eens grondig na kunnen gaan wat er bijvoorbeeld klopt van dit soort claims:

A high proportion of protected species (60%) and habitat types (77%) are considered to be in unfavourable conservation status, and Europe is not on track to meet its overall target of halting biodiversity loss by 2020, even though some more specific targets are being met.
In 2011, about 430 000 premature deaths in the EU were attributed to fine particulate matter (PM2.5).

Zou een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamerleden mij willen vertegenwoordigen? En dit aan hun studiedienst geven met het verzoek het te fact-checken? Dat zou de nuchterheid in het milieubeleid, de effectiviteit van besteed belastinggeld en tevens het democratisch gehalte van Europa enorm vooruit kunnen helpen.

Ik kon niet nalaten om zelf even te kijken wat het EEA zegt over de chemie, de NL samenvatting:

Een van de punten van zorg is dat de geringe blootstelling van jonge kinderen aan bepaalde mengsels van chemicaliën, van invloed kan zijn op hun gezondheid tijdens hun volwassen leven (Grandjean et al., 2008; Grandjean and Landrigan, 2014; Cohen Hubal et al., 2014). In dit verband zijn met name chemische stoffen van belang die de hormoonhuishouding ontregelen (WHO/UNEP, 2013).

Ja hoor, hormoonverstorende stoffen. Dankbaar alarmistisch onderwerp voor NGOs, maar hier bleek al overduidelijk dat het WHO/UNEP 2013 rapport wetenschappelijk aan alle kanten rammelt. En die andere claims?

Het is bekend dat door het toepassen van subtiele selectieve citatie de ‘weight of evidence’, zoals de wetenschappelijke methode vereist, in een bepaalde richting bijgestuurd kan worden. Sommige wetenschappers, en het lijkt vooral een probleem in de duurzaamheids-’wetenschap’, hebben een subsidie-gestuurde neiging bepaalde welgevallige gegevens meer mee te nemen dan andere. De Universiteit van Maastricht werkt aan een methode om objectief deze subtiele wetenschapsmanipulatie (‘Citation bias’, of ‘cherry-picking’) op te sporen (blog ik nog over).

Maar zulke subtiele methoden hebben we bij dit EEA rapport niet nodig. De citation bias herken je met één oog op de rug al. Kijk maar naar de bronnen voor deze claim: tweemaal de pseudo-wetenschapper Grandjean cs die we hier al ontmaskerden. Het zegt genoeg dat EEA deze pseudo-science selecteerde om zijn claim te ondersteunen. De derde bron, Cohen Hubal et al., 2014, ken ik niet. Maar een quick check op google geeft dit. Het blijkt een artikel dat aanbevelingen doet hoe risico’s van miieucontaminanten te bepalen. Hoe kan dat een bewijsvoering van gezondheidseffecten van chemische stoffen zijn, zoals beweerd?

Het EEA probeert niet eens de schijn van wetenschappelijkheid op te houden als zo’n quick check dit al ontmaskert als ‘ondeugdelijk’ bewijs. Dat is toch ongehoord voor een Agentschap dat de EU-top voor milieukennis zou moeten zijn. Een instituut van en vóór ons allen dat de democratie zou moeten helpen waarborgen lijkt meer op een propagandabedrijf voor het EU beleid. Leuker kan ik het niet maken.

Het EEA doet daarmee wat ex-CSA Glover al beweerde over de Commissie: het verdraait de feiten zodat die passen bij het gewenste beleid. Kamervragen beste volksvertegenwoordigers? Na de verkiezingen dan misschien?